Tạo một bộ thuật ngữ sẵn có cho các tuyển tập site khác trong SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo bộ thuật ngữ trong một tuyển tập site, theo mặc định, chúng không sẵn có cho các tuyển tập site khác trong người thuê. Tuy nhiên, bạn có thể truy nhập vào bộ thuật ngữ cho tuyển tập site mà bạn đã tạo trong tuyển tập site khác. Ví dụ, nếu bạn đã tạo một bộ thuật ngữ gắn thẻ danh mục trong một tuyển tập site tác giả của một kịch bản phát hành chéo site, bạn có thể cấp quyền truy nhập tuyển tập site phát hành cho bộ thuật ngữ gắn thẻ.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn là thành viên của nhóm Người sở hữu SharePoint trên site có chứa bộ thuật ngữ.

  2. Từ thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. , chọn Thiết đặt trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Site, trong phần Quản trị Site, chọn Quản lý kho thuật ngữ.

  4. Trong công Cụ quản lý kho thuật ngữ, hãy chọn Nhóm có chứa tất cả các bộ thuật ngữ trong tuyển tập trang.
    Nhóm có chứa tất cả các bộ thuật ngữ trong tuyển tập site

  5. Trong phần Truy nhập Tuyển tập Site, nhập URL của tuyển tập site mà bạn muốn cấp quyền truy nhập vào bộ thuật ngữ.

  6. Chọn Lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×