Tạo một điều khiển dùng để tham chiếu đến một điều khiển trên một biểu mẫu khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cho bạn cách thêm một điều khiển hộp văn bản vào một biểu mẫu rồi đặt các thuộc tính cho hộp văn bản đó để nó hiển thị giá trị từ một điều khiển trên một biểu mẫu khác. Điều này sẽ có ích ở những tình huống sau đây:

 • Bạn có một biểu mẫu chính có chứa một biểu mẫu con; biểu mẫu con này chứa một hộp văn bản được tính toán (ví dụ, tổng mức giá mục), mà bạn muốn hiển thị kết quả trên biểu mẫu chính.

 • Bạn có một biểu mẫu chứa một nút lệnh mở ra một biểu mẫu thứ hai và bạn muốn hộp văn bản trên biểu mẫu thứ hai hiển thị giá trị của một điều khiển trên biểu mẫu thứ nhất.

Tạo điều khiển

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Dạng xem Bố trí.

 2. Trên tab Thiết kế, trong thư viện Điều khiển, hãy bấm Hộp Văn bản.

 3. Bấm vào biểu mẫu mà bạn muốn tạo hộp văn bản.

 4. Chắc chắn rằng chỉ có hộp văn bản được chọn. Nếu cần, bấm vào một điều khiển khác rồi bấm lại vào hộp văn bản đó.

 5. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản rồi bấm Thuộc tính.

 6. Trong ngăn tác vụ Trang thuộc tính, bấm tab Tất cả.

 7. Đặt thuộc tính Nguồn Điều khiển với cú pháp sau:

  = [ Biểu mẫu]! [ tên biểu mẫu ]! [ điều khiển tên ]

  Trong đó form name là tên của biểu mẫu có chứa điều khiển mà bạn muốn hiển thị giá trị và control name là tên của điều khiển.

Ví dụ

Giả sử bạn có một biểu mẫu chính có tên là Đơn hàng. Biểu mẫu này chứa một biểu mẫu con có tên là Biểu mẫu con Đơn hàng và biểu mẫu con này chứa một hộp văn bản được tính toán có tên là Tổng phụ Đơn hàng. Để hiển thị giá trị từ điều khiển Tổng phụ Đơn hàng trên biểu mẫu chính Đơn hàng, bạn sẽ thêm một hộp văn bản vào biểu mẫu chính Đơn hàng và chỉ định thuộc tính Nguồn Điều khiển của nó như sau:

= [ Biểu mẫu]! [Biểu mẫu con đơn hàng]! [ OrderSubtotal ]

Trên cùng của tài liệu

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×