Tạo mối quan hệ

Tạo mối quan hệ

Mối quan hệ giúp bạn kết hợp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể tạo mối quan hệ trong cửa sổ Mối quan hệ. Việc tạo mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web là một quy trình khác, như được giải thích dưới đây trong phần Tạo mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web.

Trong chủ đề này

Tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Tạo mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

  Lệnh Mối quan hệ trong tab Công cụ cơ sở dữ liệu

 2. Nếu bạn vẫn chưa xác định được mối quan hệ nào, hộp thoại Hiện Bảng sẽ tự động xuất hiện. Nếu hộp thoại không xuất hiện, trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, hãy bấm Hiện Bảng.

  Hộp thoại Hiện Bảng hiển thị tất cả bảng và truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Để chỉ xem bảng, hãy bấm Bảng.

 3. Chọn một hoặc nhiều bảng, rồi bấm Thêm. Sau khi bạn đã hoàn thành việc thêm bảng, hãy bấm Đóng.

 4. Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím Ctrl, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

  Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ

 5. Xác nhận rằng tên trường đã hiện là trường chung cho mối quan hệ. Nếu một tên trường không đúng, hãy bấm vào tên trường và chọn trường thích hợp từ danh sách.

 6. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ này, hãy chọn hộp Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 7. Bấm Tạo.

 8. Khi bạn đã hoàn tất trong cửa sổ Mối quan hệ, bấm vào Lưu để lưu các thay đổi bố trí mối quan hệ của bạn.

Access vẽ một đường quan hệ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, đường quan hệ đó sẽ xuất hiện dầy hơn ở hai đầu cuối. Ngoài ra, chỉ khi nào bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, số 1 sẽ xuất hiện trên phần dầy ở một bên của đường quan hệ và ký tự vô cực () sẽ xuất hiện trên phần dầy bên kia của đường quan hệ.

Lưu ý: 

 • Để tạo mối quan hệ một đối một    Cả hai trường chung (thường là các trường khóa chính và khóa ngoại) phải có chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho các trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Nếu cả hai trường đều có một chỉ mục duy nhất, Access sẽ tạo mối quan hệ một đối một.

 • Để tạo quan hệ một đối nhiều    Trường trên một phía (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có chỉ mục duy nhất. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Trường ở nhiều phía không nên có một chỉ mục duy nhất. Trường này có thể có một chỉ mục nhưng phải cho phép các mục trùng nhau. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là Không hoặc Có (Chấp nhận các mục trùng nhau). Khi một trường có một chỉ mục duy nhất mà trường khác không có, Access tạo ra mối quan hệ một đối nhiều.

Tạo mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng Access trên web. Thay vì tạo một mối quan hệ trong ứng dụng web Access, bạn tạo trường tra cứu, trường này lấy giá trị từ một trường liên quan trong bảng khác. Ví dụ: giả sử bạn có một bảng Nhân viên và bạn muốn thêm tra cứu vào bảng Vùng để có thể hiển thị khu vực làm việc của từng nhân viên.

Lưu ý:  Trường tra cứu của bạn sẽ dùng làm nguồn giá trị phải tồn tại trước khi bạn có thể tạo trường tra cứu.

Sau đây là cách bạn tạo trường tra cứu trong ứng dụng Access trên web:

 1. Mở bảng mà bạn muốn tạo trường tra cứu mới bằng cách bấm đúp vào bảng đó trong ngăn dẫn hướng. (Mẹo: bạn có thể cần bấm vào Trang đầu > Ngăn dẫn hướng để xem các bảng sẵn dùng).

  Trong ví dụ trên, bấm vào bảng Nhân viên.

 2. Bấm vào cột Tên trường ngay bên dưới trường cuối cùng trong bảng và nhập tên cho trường tra cứu mới của bạn.

  Trong ví dụ, nhập Khu vực làm tên trường.

 3. Trong cột Loại dữ liệu, bấm vào mũi tên và chọn Tra cứu.

  Đặt loại dữ liệu Tra cứu cho trường tra cứu

  Trình hướng dẫn tra cứu khởi động.

 4. Trên trang đầu tiên của Trình hướng dẫn Tra cứu, hãy chọn Tôi muốn trường tra cứu lấy giá trị từ một truy vấn hoặc bảng khác. Các tùy chọn khác sẽ xuất hiện trong hộp thoại.

 5. Chọn tên của bảng hoặc truy vấn sẽ cung cấp các giá trị cho tra cứu của bạn.

  Trong ví dụ, hãy chọn Bảng: Khu vực.

  Các tùy chọn để chọn trong Trình hướng dẫn tra cứu

  (Tên bảng trong hình ảnh tương ứng với ví dụ chúng tôi đang sử dụng.)

 6. Sau khi chọn bảng, bạn hãy dùng danh sách Giá trị nào bạn muốn hiển thị trong tra cứu của mình để chọn trường mà bạn muốn dùng làm giá trị hiển thị cho trường tra cứu của mình. Theo mặc định, Access sẽ chọn trường văn bản đầu tiên mà Access có thể tìm thấy trong bảng đã chọn.

  Trong ví dụ, bạn có thể để trường đã chọn, Tiêu đề, làm giá trị hiển thị.

 7. Sử dụng mục Bạn có muốn sắp xếp các mục trong danh sách tra cứu của mình không để đặt sắp xếp, nếu bạn muốn.

 8. Bên dưới Điều gì sẽ xảy ra khi một bản ghi trong bảng “Vùng” bị xóa, đặt loại mối quan hệ bạn muốn giữa hai bảng và liệu bạn có muốn thực thi tính toàn vẹn tham chiếu không. (Tên của bảng trong câu hỏi này thay đổi tùy thuộc vào bảng bạn đã chọn trong bước 5.)

  Trình hướng dẫn tra cứu sẽ mặc định Ngăn việc xóa nếu có các bản ghi tương ứng trong bảng “Nhân viên” vì đây là sự lựa chọn an toàn nhất trong hầu hết các trường hợp. Trong ví dụ này, tùy chọn này có nghĩa là bạn không thể xóa một giá trị khỏi bảng Vùng nếu vùng đó đang được sử dụng trong các bản ghi của bảng Nhân viên. Vì vậy, nếu bản ghi nhân viên đang sử dụng một vùng, chẳng hạn như vùng “Tây” và bạn tìm cách xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng, Access sẽ ngăn không cho bạn xóa vùng đó. Trong trường hợp này, bạn cần phải đặt lại tất cả các bản ghi nhân viên vốn đang sử dụng giá trị đó thành một giá trị khác, trước khi bạn có thể xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng. Tùy chọn cuối cùng có thể hữu ích trong ví dụ này vì tùy chọn đó sẽ cho phép bạn xóa vùng “Tây” khỏi bảng Vùng. Giá trị vùng sẽ tự động được loại bỏ khỏi các bản ghi Nhân viên đã được đặt là “Tây”, để lại giá trị trống. Việc chọn tùy chọn thứ hai sẽ xóa tất cả các bản ghi nhân viên ra khỏi bảng Nhân viên có vùng được đặt là “Tây”. Điều đó gọi là xóa xếp tầng và sẽ xóa nhiều dữ liệu hơn so với ý định của bạn trong ví dụ này. Hãy cẩn thận khi chọn tùy chọn đó.

Để tìm hiểu thêm những điều cần biết về mối quan hệ, xem bài viết Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Bạn chỉ muốn có thông tin cơ bản về việc chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ? Xem các bài viết sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×