Tạo mẫu danh sách không hiển thị dữ liệu chính xác cho một cột trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

  • Bạn có một danh sách Microsoft SharePoint Online hoặc thư viện chứa cột tra cứu , cột Siêu dữ liệu quản lý hoặc người hoặc nhóm cột.

  • Bạn lưu vào danh sách hoặc thư viện dưới dạng mẫu.

  • Bạn sử dụng mẫu để tạo một danh sách hoặc thư viện trên một tuyển tập trang hay trang con.

Khi bạn cố gắng dùng cột tra cứu , cột Siêu dữ liệu quản lý hoặc người hoặc nhóm cột trong trường hợp này, lựa chọn trống hoặc hiển thị dữ liệu không chính xác.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, hãy tạo mẫu từ danh sách không chứa cột tra cứu , cột Siêu dữ liệu quản lý hoặc người hoặc nhóm cột. Sau đó, tạo các cột trong danh sách sau khi bạn tạo danh sách từ mẫu.

Hoặc, bạn có thể lưu site dưới dạng mẫu và sau đó tạo trang phụ bằng cách sử dụng site đã được lưu từ mẫu. Bạn phải tạo site trong tuyển tập site giống nhau.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi bạn lưu một danh sách có chứa cột tra cứu , cột Siêu dữ liệu quản lý , hay người hoặc nhóm cột dưới dạng mẫu, sau đó bạn tạo một danh sách trên một site con hoặc tuyển tập trang. Danh sách mẫu có chứa các cột được hỗ trợ chỉ trên cùng trang mà họ đã tạo.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×