Tạo lối tắt màn hình nền cho chương trình hoặc tệp Office

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Khi cài đặt các chương trình Microsoft Office, bạn có thể lựa chọn tạo lối tắt màn hình nền cho từng chương trình Office riêng biệt. Tuy nhiên, nếu bạn không tạo lối tắt màn hình nền tại thời điểm cài đặt Office mà sau này mới muốn có lối tắt thì bạn vẫn có thể tạo lối tắt một cách dễ dàng.

Lưu ý: Bài viết này giải thích về cách tạo lối tắt trên màn hình nền. Bạn cũng có thể thêm chương trình vào thanh tác vụ. Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, hãy bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, bấm vào Xem thêm > Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 trở xuống, hãy bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, rồi chọn Ghim vào thanh tác vụ.

Tạo lối tắt màn hình nền cho chương trình Office

Nếu bạn đang sử dụng Office 2016, 2013 hoặc 2010 và Windows 8 hoặc 10 thì bạn có thể tạo lối tắt màn hình nền trong Windows chứ không phải trong chương trình Office.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10

 1. Bấm vào phím Windows, rồi duyệt đến chương trình Office bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột trái vào tên chương trình, rồi kéo ra màn hình nền của bạn.

  Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8

 1. Bấm vào phím Windows, rồi duyệt đến chương trình Office bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột phải vào tên hoặc ô chương trình, rồi chọn Mở vị trí tệp.

 3. Bấm chuột phải vào tên chương trình, rồi bấm vào Gửi Tới > Màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Tạo lối tắt màn hình nền cho tài liệu hoặc tệp Office

Bạn cũng có thể tạo lối tắt màn hình nền cho các tệp hoặc tài liệu Office cụ thể.

 1. Duyệt đến tài liệu hoặc tệp bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột phải vào tên tài liệu, rồi bấm vào Gửi Tới > Màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho tài liệu hoặc tệp đó sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Tạo lối tắt màn hình nền cho chương trình Office

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ đến Tất cả Chương trình, trỏ đến Microsoft Office, rồi trỏ đến chương trình Microsoft Office bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 2. Bấm chuột phải vào tên chương trình, trỏ đến Gửi Tới, rồi bấm vào Màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Tạo lối tắt màn hình nền cho tài liệu hoặc tệp Office

Bạn cũng có thể tạo lối tắt màn hình nền cho các tệp hoặc tài liệu Office cụ thể.

 1. Bấm vào Bắt đầu, rồi trỏ đến Tài liệu.

 2. Duyệt đến tài liệu hoặc tệp bạn muốn tạo lối tắt màn hình nền.

 3. Bấm chuột phải vào tên tài liệu, trỏ đến Gửi Tới, rồi bấm vào Màn hình nền (Tạo lối tắt).

  Lối tắt cho tài liệu hoặc tệp đó sẽ xuất hiện trên màn hình nền của bạn.

Cập nhật gần nhất vào 03/11/2014

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×