Tạo kênh mới trong nhóm

Tạo kênh mới trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo kênh mới, bắt đầu trong danh sách nhóm. Tìm tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > Thêm Kênh. Bạn cũng có thể bấm quản lý nhómvà thêm một kênh trong tab kênh .

Bạn có thể tạo tối đa 200 kênh qua vòng đời của một nhóm. Số bao gồm các kênh bạn tạo và sau đó xóa bỏ.

Nhóm menu với thêm kênh được chọn

Khi bạn tạo kênh mới, nếu bạn là người sở hữu nhóm, bạn có thể tự động yêu thích kênh này cho toàn bộ nhóm, giúp bạn dễ thấy hơn cho cả nhóm.

Tùy chọn để tự động yêu thích kênh

Gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams , đi tới tên nhóm, và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > dạng xem kênh. Sau đó chọn Thêm Nút Thêm ở đầu trang và nhập tên và mô tả.

Bạn có thể tạo tối đa 200 kênh qua vòng đời của một nhóm. Số bao gồm các kênh bạn tạo và sau đó xóa bỏ.

Gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams , đi tới tên nhóm, và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý kênh. Sau đó chọn Thêm Nút Thêm và nhập tên và mô tả.

Bạn có thể tạo tối đa 200 kênh qua vòng đời của một nhóm. Số bao gồm các kênh bạn tạo và sau đó xóa bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×