Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng tab Bản cái phân phát để sửa diện mạo của bản phân phát của bản trình bày.

Bạn có thể thay đổi số trang chiếu trên mỗi trang, hướng trang, kích cỡ trang chiếu, đầu trang và chân trang, và nền. Thay đổi đối với bản cái phân phát sẽ xuất hiện trên tất cả các trang được in bản phân phát.

Để xem các tùy chọn bản phân phát, hãy bấm tab xem , sau đó bấm Bản cái phân phát trong nhóm Dạng xem bản cái .

Hiển thị Xem Bản phân phát Cái trong PowerPoint

Mở dạng xem Bản cái phân phát .

Hiển thị ribbon bản phân phát cái trong PowerPoint

Thay đổi bố trí

Trong nhóm Thiết lập trang , bạn có thể xác định số và bố trí trang chiếu để in trên mỗi trang, thay đổi hướng của bản phân phát và đặt kích cỡ bản chiếu. Bạn có thể sử dụng thiết đặt trên tất cả ba menu —Hướng bản phân phát, Kích cỡ trang chiếuBản chiếu trên mỗi trang— để tùy chỉnh bố trí của bạn chính xác cách bạn muốn.

Nhóm Thiết lập Trang

Thiết lập các trang chiếu mỗi trang

 1. Bấm trang chiếu mỗi trang.

  Tùy chọn Số trang chiếu Cho mỗi Trang
 2. Chọn một tùy chọn bố trí từ hình thu nhỏ.

Mẹo: Tùy chọn trang chiếu 3 bao gồm dòng mà khán giả của bạn có thể dùng để ghi chú.

Đặt hướng

 • Bấm vào Bản phân phát hướng, sau đó chọn dọc hoặc ngang.

  Menu Hướng Bản phân phát

Đặt Kích cỡ trang chiếu

 • Bấm Kích cỡ trang chiếu (hoặc, trong PowerPoint 2010, Trang chiếu hướng), rồi chọn một trong các tùy chọn.

  Menu Kích cỡ Trang chiếu

  Khi PowerPoint không thể tự động co dãn nội dung của bạn, nó sẽ nhắc bạn với một thông báo. Chọn phóng đại để tăng kích cỡ của nội dung trang chiếu của bạn khi bạn tỷ lệ đến kích cỡ trang chiếu lớn hơn. (Chọn tùy chọn này có thể làm cho nội dung của bạn không đặt vừa trên bản chiếu. ) Chọn Đảm bảo phù hợp để giảm kích cỡ của nội dung của bạn. (Điều này có thể làm cho nội dung của bạn xuất hiện nhỏ hơn, nhưng bạn có thể nhìn thấy tất cả nội dung trên trang chiếu của bạn.)

  Thông báo về việc giãn kích cỡ trang chiếu

  Mẹo: 

  • Để đặt một kích cỡ tùy chỉnh, bao gồm chiều rộng, chiều cao, đánh số trang chiếu và hướng của trang chiếu và ghi chú, hãy bấm Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh trên menu Kích cỡ trang chiếu .

  • Để bảo đảm trang chiếu của bạn sẽ in theo cách bạn muốn xem trước bản phân phát của bạn trước khi in.

Thay đổi đầu trang và chân trang

Bạn có thể điều chỉnh đầu trang và chân trang trong nhóm chỗ dành sẵn . Theo mặc định, các chỗ dành sẵn xuất hiện ở góc trên cùng và dưới cùng của trang cái phân phát.

Hiển thị Bản phân phát Cái của PowerPoint

Bấm vào một chỗ dành sẵn văn bản (đầu trang, chân trang, ngày hoặc Page số) để thực hiện thay đổi vào đó. Bạn có thể thực hiện những thứ như là:

 • Sửa hoặc thêm nội dung vào chỗ dành sẵn cho văn bản: Ngoài những thay đổi của văn bản, bạn có thể dùng các lệnh trên tab Chèn để thêm đồ họa hoặc kiểu nội dung khác.

 • Định dạng văn bản hình dạng và hình thức: chọn văn bản và dùng các tùy chọn trên tab định dạng để thực hiện thay đổi.

 • Thay đổi chỗ dành sẵn cho văn bản: Kéo chỗ dành sẵn cho văn bản để di chuyển nó và dùng điều khiển đổi cỡ hộp văn bản để thay đổi kích cỡ của nó.

 • Bật chỗ dành sẵn hoặc tắt: xóa hộp kiểm của chỗ dành sẵn (đầu trang, ngày, chân trang, hoặc Page số) mà bạn muốn tắt.

Thay đổi nền

Bạn có thể thay đổi nền của bản phân phát của bạn (nhưng không có nền trang chiếu của bạn) trong nhóm nền . Bạn có thể nhanh chóng cũng thay đổi phông chữ cho tất cả cho văn bản phân phát của bạn cùng một lúc, và bạn có thể áp dụng viền đặc biệt và hiệu ứng hình ảnh.

Tùy chọn nền

 • Màu sắc: chọn một chủ đề màu cho nền bản phân phát của bạn. Bạn có thể phải bấm Kiểu nền và chọn một tùy chọn để xem nó áp dụng.

 • Kiểu nền: chọn một tùy chọn kiểu từ danh sách. Màu được hiển thị phụ thuộc vào lựa chọn của bạn trong danh sách màu .

  Mẹo: Bấm Định dạng nền ở dưới cùng của danh sách Kiểu nền để mở ngăn định dạng và chọn từ tùy chọn nền khác, chẳng hạn như thiết đặt nâng cao tô, hiệu ứng nghệ thuật và thiết đặt màu và hình ảnh.

 • Phông: chọn một phông từ danh sách để nhanh chóng áp dụng nó cho tất cả đầu trang và chân trang.

 • Hiệu ứng: chọn một hiệu ứng từ danh sách để áp dụng một hiệu ứng chủ đề, với tính năng bao gồm bóng đổ, phản chiếu, đường, tô, và nhiều hơn nữa.

Xem trước bản phân phát của bạn

Để xem trước bản phân phát của bạn sẽ trông thế nào khi in ra:

 1. Bấm Tệp > In.

 2. Đến Thiết đặt > Trang chiếu Toàn Trang, sau đó dưới Bản phân phát, hãy chọn bố trí bạn muốn và xem tại ngăn xem trước. Bấm tab Tệp một lần nữa để quay lại dạng xem trước đó của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với bản phân phát PowerPoint, hãy xem:

Thay đổi mà bạn có thể thực hiện cho bản phân phát bản cái bao gồm cách di chuyển, đổi kích cỡ và định dạng đầu trang và chân trang chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể đặt hướng trang và xác định số bản chiếu để in trên một bản phân phát trang.

Thay đổi bản phân phát cái

1 chỉ rõ số lượng bản chiếu bạn muốn in trên mỗi trang bản phân phát

2 đổi kích cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển một chỗ dành sẵn cho đầu trang

3 đổi kích cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển một chỗ dành sẵn cho chân trang

Để xem các tùy chọn bản phân phát:

 1. Bấm tab xem , sau đó bấm Bản cái phân phát trong nhóm Dạng xem bản trình bày .

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 3. Trên tab Bản cái phân phát , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

 4. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×