Tạo hoặc sửa các tệp .csv để nhập vào Outlook

Tạo hoặc sửa các tệp .csv để nhập vào Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng từ một chương trình khác. Ví dụ, bạn có thể xuất liên hệ của bạn từ Google ở định dạng CSV, và sau đó nhập chúng vào Outlook.

Tệp CSV có thể dùng với Excel hoặc bất kỳ chương trình bảng tính nào khác. Tệp CSV khác các loại tệp bảng tính trong đó bạn không thể lưu mọi định dạng, và bạn không thể lưu công thức.

Tải xuống và mở một tệp .csv mẫu để nhập liên hệ vào Outlook

 1. Tải xuống mẫu .csv tệp này vào máy tính của bạn. Khi được nhắc, chọn lưu tệp vào máy tính của bạn dưới dạng tệp CSV. Nếu bạn lưu nó dưới dạng tệp Excel (.xls hoặc .xlsm) tất cả các dữ liệu sẽ được nhồi vào một cột!

  Khi bạn tải xuống tệp .csv mẫu, lưu nó vào máy tính của bạn dưới dạng loại tệp .csv.

 2. Trên máy tính của bạn, hãy mở Excel.

 3. Trong Excel, hãy vào tệp > mở > và sau đó dẫn hướng đến tệp .csv mà bạn vừa tải về máy tính của bạn. Để tìm tệp .csv, hãy chắc chắn để xem Tất cả các tệp. Bấm vào tệp .csv để mở nó.

  Để tìm tệp csv, hãy đảm bảo tìm kiếm tất cả các tệp.

Có là một số điều cần ghi nhớ khi làm việc với tệp CSV mẫu này:

 • Outlook yêu cầu đầu đề cột trong hàng đầu tiên để không thay thế chúng với nội dung khác.

  Đây là những gì tệp .csv mẫu trông giống như trong Excel.

 • Bạn có thể xóa bỏ dữ liệu trong hàng 2 đến 6 (các mẫu tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.).

 • Bạn không cần phải nhập giá trị cho mỗi cột. Chỉ nhập thông tin mà bạn muốn.

 • Lưu tệp với tên mới như loại tệp CSV (.csv). Nếu bạn dùng Excel để làm việc trong tệp, khi bạn lưu nó, Excel sẽ nhắc bạn vài lần với "bạn có chắc bạn muốn lưu trong CSV format?" luôn luôn chọn có. Nếu bạn chọn không, tệp sẽ nhận được điều sai lầm và bạn sẽ cần phải bắt đầu lại với một mẫu tươi mẫu.

 • Thực hành cách nhập tệp CSV của bạn với một vài liên hệ để bảo đảm bảo rằng bạn thích kết quả. Sau đó, bạn có thể xóa các liên hệ đã nhập, thêm vào tệp CSV của bạn và nhập lại.

  Nếu bạn nhập dữ liệu trong tệp CSV mẫu, dưới đây là những gì nó sẽ trông giống như trong Office 365 Outlook trên web:

  Sau khi bạn nhập liên hệ, giao diện sẽ trông như thế này trong Outlook trên web.

Sửa một tệp .csv của liên hệ bạn muốn nhập vào Outlook

Giả sử bạn muốn sửa tệp .csv mà bạn đã xuất từ Outlook, và sau đó nhập lại vào Outlook hoặc nhà cung cấp email khác. Sử dụng Excel giúp dễ dàng để sửa tệp .csv.

Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi chỉnh sửa một tệp .csv:

 • Giữ lại các đầu đề cột trong hàng đầu tiên.

 • Khi bạn lưu nó, Excel sẽ nhắc bạn vài lần với "bạn có chắc bạn muốn lưu trong CSV format?" luôn luôn chọn có. Nếu bạn chọn không, tệp sẽ nhận được điều sai lầm và bạn sẽ cần phải làm lại từ đầu.

Vấn đề: Tất cả các dữ liệu của tôi sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên

Ví dụ về tệp .csv đã lưu trong định dạng .xls.

Dưới đây là một vài lý do điều này xảy ra, và những điều bạn có thể thử để khắc phục vấn đề này:

 • Nếu bạn lưu tệp CSV theo định dạng khác, chẳng hạn như .xls hoặc .xlm, tất cả các dữ liệu sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên. Trở về tệp CSV gốc và đảm bảo lưu nó dưới dạng loại tệp .csv.

 • Bạn có thể tạo tệp CSV chương trình làm cho báo giá bổ sung dấu trong dữ liệu. Kết quả, Excel xử lý dữ liệu dưới dạng một đơn vị. Ví dụ, hãy Hiển thị dữ liệu của bạn như thế này:

  a, b, c, d - Excel đặt mỗi ký tự trong cột riêng của nó.

  "a, b, c, d", e - Excel đặt a, b, c, d trong một cột và e trong một cột khác.

  Để xem nếu đây là vấn đề với tệp của bạn, hãy mở tệp của bạn trong Notepad: bấm chuột phải vào tệp CSV trong Windows, hãy chọn Mở với > Notepad. Tìm kiếm dấu phụ báo giá.

  Nếu bạn tìm thấy các dấu phụ báo giá, đây là cách để khắc phục các tệp của bạn:

  1. Sử dụng Excel để mở tệp CSV. Tất cả dữ liệu sẽ nằm trong cột A và dấu báo giá sẽ biến mất.

  2. Bây giờ sử dụng văn bản thành cột trình hướng dẫn để phân tách dữ liệu trong cột A thành các cột riêng lẻ: trên thanh menu, hãy chọn dữ liệu > văn bản thành cột.

   Chọn dữ liệu > văn bản thành cột

  3. Chọn phân cách bằng dấu > tiếp theo. Sau đó chọn dấu phẩy > kết thúc.

  4. Lưu tệp dưới dạng loại .cvs để bạn vẫn có thể nhập vào Outlook.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Nhập liên hệ vào Outlook

Xuất liên hệ từ Outlook

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×