Tạo hoặc sửa các liên hệ trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trang mọi người trong Outlook.com để tạo hoặc sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ. Phiên bản Outlook tôi có?

Tạo một liên hệ hoặc danh sách liên hệ từ đầu

 1. Ở dưới cùng của màn hình, hãy chọn mọi người.

  Ảnh chụp màn hình nút Mọi người

 2. Bên dưới liên hệ của bạn, hãy chọn thư mục mà bạn muốn tạo liên hệ trong.

 3. Chọn mũi tên bên cạnh mới và chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình mũi tên bên cạnh nút mới

 4. Nhập chi tiết cho liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 5. Chọn Lưu lưu.

  Lưu ý: Sau khi bạn tạo một liên hệ trong một thư mục, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác. Để lưu trữ liên hệ trong một thư mục khác, xóa bỏ liên hệ và tạo lại nó trong thư mục khác.

Tạo liên hệ từ thư email

 1. Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của mình.

 2. Trên thẻ liên hệ xuất hiện cho người đó, hãy chọn Biểu tượng Xem thêm hành động > Thêm vào liên hệ.

  Biểu tượng Xem thêm hành động

 3. Nhập chi tiết cho liên hệ và chọn Lưu lưu.

  Lưu ý: Sau khi bạn lưu liên hệ mới, nó sẽ tự động được thêm vào thư mục liên hệ của bạn. Khi bạn tạo một liên hệ theo cách này, bạn sẽ không được lưu vào liên hệ trong một thư mục khác hoặc di chuyển đến thư mục khác.

Chỉnh sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 1. Ở dưới cùng của màn hình, hãy chọn mọi người.

  Ảnh chụp màn hình nút Mọi người

 2. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn sửa, và chọn sửa.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy nút sửa , liên hệ có thể là từ một tài khoản được kết nối mạng xã hội. Sửa liên hệ, sử dụng một trình duyệt web để mở tài khoản mạng xã hội của bạn liên hệ nằm ở đâu.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa bên dưới thanh dẫn hướng Outlook.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 4. Chọn Lưu Lưu.

Thêm liên hệ vào danh sách liên hệ

 1. Bên dưới liên hệ của bạn, hãy chọn liên hệ.

 2. Chọn liên hệ mà bạn muốn thêm vào danh sách.

 3. Chọn danh sách và chọn danh sách liên hệ mà bạn muốn thêm vào liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình nút Danh sách

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem Thêm

Xóa hoặc khôi phục liên hệ trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×