Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không tạo cơ sở dữ liệu, khi bạn đã cài đặt trước tiên Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới, hoặc chọn khác hiện có.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm vào nút Quản lý cơ sở dữ liệu .

 3. Bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

 4. Trong trình hướng dẫn tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu , hãy bấm vào một trong các thao tác sau:

  Kết nối với cơ sở dữ liệu cục bộ

  Bấm Tùy chọn này để kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có.

  1. Chọn cơ sở dữ liệu từ danh sách.

  2. Bấm Kết nối.

  Kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa

  Bấm Tùy chọn này để sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ.

  Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác, người sở hữu cơ sở dữ liệu của máy tính từ xa phải cấp cho bạn quyền để kết nối. Bạn cũng phải được cấp quyền truy nhập vào máy tính từ xa.

  Tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới

  Bấm Tùy chọn này để thiết lập một cơ sở dữ liệu mới.

  1. Tên cơ sở dữ liệu được tạo tự động cho cơ sở dữ liệu mới của bạn, hoặc bạn có thể nhập một cái tên khác.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lại một tên cơ sở dữ liệu đã tồn tại trên máy tính của bạn.

  2. Bấm Tạo.

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của tôi ở đâu?

Tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là tên người sở hữu cơ sở dữ liệu đã dùng khi người tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là cơ sở dữ liệu SQL Server, do vậy cơ sở dữ liệu có hai cấu phần, cơ sở dữ liệu chính và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu.

Các tệp cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục sau đây:

Windows XP

Trong Windows XP, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ như sau:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu name là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục để xem một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu name là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Windows Vista và Windows 7

Trong Windows Vista và Windows 7, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ như sau:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu name là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục để xem một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

trong đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu name là tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×