Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Business Contact Manager cho Outlook lưu thông tin về tài khoản của bạn, liên hệ công việc, cơ hội, chiến dịch tiếp thị, dự án kinh doanh và các mục là bản ghi trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc.

Tạo cơ sở dữ liệu mới

Bấm Tùy chọn này để thiết lập một cơ sở dữ liệu mới.

 • Tên cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu, theo mặc định MSSmallBusiness, được tự động tạo cho cơ sở dữ liệu mới của bạn, hoặc bạn có thể nhập một cái tên khác.

  Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lại một tên cơ sở dữ liệu đã tồn tại trên máy tính của bạn.

Chọn cơ sở dữ liệu hiện có

Chọn tùy chọn này để kết nối với cơ sở dữ liệu hiện có.

 1. Nhập vị trí của cơ sở dữ liệu vào trường tên máy tính . Vị trí này có thể là tên của máy tính cục bộ của bạn hoặc tên của máy tính khác.

  Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu máy tính từ xa phải chia sẻ cơ sở dữ liệu và cấp cho bạn quyền để kết nối.

 2. Bấm Kết nối.

 3. Sau khi bạn nhập vị trí, hãy chọn mong muốn tên cơ sở dữ liệu từ danh sách thả xuống.

 4. Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

Để tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu khác nhau, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của tôi ở đâu?

Tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là tên mà chủ sở hữu cơ sở dữ liệu đã dùng khi người tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là cơ sở dữ liệu SQL Server, do vậy cơ sở dữ liệu có hai cấu phần, cơ sở dữ liệu chính và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu.

Tệp cơ sở dữ liệu Business Contact Manager nằm trong thư mục sau đây:

 • Windows XP

  Trong Windows XP, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ trong thư mục sau đây:

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục cho một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ

  C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 • Windows Vista

  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

   đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

   Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục cho một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ

  C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

  đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Tắt tính năng Business Contact Manager cho Outlook

Nếu bạn không phải là người sở hữu small business, bạn có thể không muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook, mà có thể đã được cài đặt trên máy tính của bạn bằng nhà sản xuất. Hoàn thành quy trình sau để loại bỏ tính năng này từ máy tính của bạn.

Lưu ý: Để vô hiệu hóa trình hướng dẫn khởi động, bạn phải dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook. Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn sử dụng Business Contact Manager cho Outlook vào ngày mới hơn, bạn có thể cài đặt lại nó bằng cách chèn CD 2 đi kèm với bộ Office 2007 của bạn. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, hãy xem Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 • Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

   2. Trong Ngăn Điều khiển, bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

   3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình và Cập Nhật , hãy bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

   4. Bấm loại bỏvà sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

  • Windows Vista

   1. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển,

   2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình và tính năng.

   3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007.

   4. Bấm dỡ cài đặt/thay đổi.

   5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Lưu ý: 

  • Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007 loại bỏ nó khỏi tất cả hồ sơ người dùng trên máy tính.

  • Nếu trình hướng dẫn khởi động vẫn sẽ xuất hiện sau khi bạn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook 2007, hãy xem chủ đề, hãy liên hệ với chúng tôi về Business Contact Manager để sử dụng một trong các phương pháp để cung cấp thêm thông tin cho Microsoft về vấn đề này.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×