Tạo hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối

Tạo hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cách nhanh nhất để tạo một siêu kết nối cơ bản trong tài liệu Office là nhấn ENTER hoặc phím cách sau khi bạn nhập địa chỉ của một trang web hiện có, chẳng hạn như http://www.contoso.com. Office tự động chuyển đổi địa chỉ vào một nối kết.

Ngoài các trang web, bạn có thể tạo nối kết tới tệp hiện có hay mới trên máy tính của bạn, vào địa chỉ, email và vị trí cụ thể trong tài liệu. Bạn cũng có thể chỉnh sửa địa chỉ, văn bản Hiển thị, và kiểu phông hoặc màu của siêu kết nối.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn muốn loại bỏ nối kết hoặc ngừng Office từ tự động thêm siêu kết nối, hãy xem loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối.

 • Bài viết này áp dụng cho các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, Outlook, và PowerPoint. Một tập hợp đơn giản hóa các tính năng siêu kết nối được cung cấp trong Office Online. Nếu bạn có một phiên bản Office trên máy tính, bạn có thể sửa tài liệu của bạn có cho các tính năng siêu kết nối nâng cao hơn, hoặc bạn có thể dùng thử hoặc mua Phiên bản mới nhất của Office.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Trong hộp Chèn siêu kết nối , hãy nhập hoặc dán nối kết của bạn trong hộp địa chỉ .

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy hộp địa chỉ , đảm bảo rằng trang Web hoặc tệp hiện tại được chọn bên dưới nối kết đến.

  Hoặc bạn có thể loại khác nhau Hiển thị văn bản cho nối kết của bạn trong hộp văn bản để hiển thị .

  Lưu ý: Nếu bạn không biết địa chỉ cho siêu kết nối của bạn, hãy bấm duyệt Web Duyệt Web nút để định vị URL trên Internet và sao chép.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Bạn có thể thêm siêu kết nối đến một tệp trên máy tính của bạn, hoặc vào một tệp mới mà bạn muốn tạo trên máy tính của bạn.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

 3. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một tệp hiện có, bấm trang Web hoặc tệp hiện có dưới nối kết đến, và sau đó tìm tệp trong Tìm trong danh sách hoặc danh sách Thư mục hiện tại .

   Thêm siêu kết nối vào một tệp hiện có

  • Để tạo tệp mới, trống và nối kết đến đó, bấm Tạo tài liệu mới bên dưới nối kết đến, nhập tên cho tệp mới, và sử dụng một trong hai vị trí Hiển thị bên dưới đường dẫn đầy đủ hoặc duyệt đến khác lưu vị trí bằng cách bấm thay đổi. Bạn cũng có thể chọn xem để sửa tài liệu mới sau hoặc mở và sửa tài liệu mới ngay.

   Tạo siêu kết nối đến tệp mới

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

  Tạo siêu kết nối đến một địa chỉ email

 4. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn trong hộp địa chỉ email , hoặc chọn một địa chỉ trong danh sách địa chỉ email sử dụng gần đây .

 5. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.

  Lưu ý: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một thông điệp email trống bằng chỉ cần nhập địa chỉ trong tài liệu. Ví dụ, nhập someone@example.com, và Office tạo siêu kết nối cho bạn (trừ khi bạn đã tắt tự động định dạng siêu kết nối).

Bạn có thể tạo siêu kết nối có nối kết đến một tài liệu Word hoặc Outlook email thông báo cho biết các kiểu đầu đề hoặc thẻ đánh dấu. Bạn cũng có thể nối kết đến trang chiếu hoặc chiếu chuyên biệt trong bản trình bày PowerPoint và các ô nhất định và trang tính trong bảng tính Excel.

Mẹo: 

 • Tìm hiểu về cách thêm thẻ đánh dấu.

 • Để thêm kiểu đầu đề, chọn văn bản tiêu đề của bạn, hãy bấm tab trang đầu trong Word hoặc tab Định dạng văn bản trong Outlook, rồi chọn một kiểu trong nhóm kiểu .

Tạo một siêu kết nối đến một vị trí trong tài liệu hiện tại

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

  Tạo một nối kết đến một vị trí trong tài liệu hiện tại

 4. Trong danh sách, hãy chọn đề mục (chỉ tài liệu hiện tại), thẻ đánh dấu, trang chiếu, tùy chỉnh hiển thị, hoặc tham chiếu ô bạn muốn nối kết đến.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Tạo một siêu kết nối đến một vị trí trong tài liệu khác

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên tab chèn , bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh và bấm siêu kết nối trên menu lối tắt.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

  Thêm siêu kết nối vào một tệp hiện có

 4. Trong hộp Tìm , bấm vào mũi tên xuống, sau đó tìm và chọn tệp mà bạn muốn nối kết đến.

 5. Bấm thẻ đánh dấu, chọn đầu đề, thẻ đánh dấu, trang chiếu, Hiển thị tùy chỉnh hoặc tham chiếu ô bạn muốn, sau đó bấm OK.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

 • Để thay đổi địa chỉ hoặc hiển thị văn bản siêu kết nối bạn đã thêm vào, bấm chuột phải vào nối kết và bấm Sửa siêu kết nối.

  Sửa siêu kết nối

 • Để thay đổi diện mạo của siêu kết nối, chẳng hạn như kiểu phông, kích cỡ hoặc màu, bấm chuột phải vào nối kết và bấm phông trên menu lối tắt, hoặc bấm Tùy chọn kiểu trên thanh công cụ mini xuất hiện.

  Thay đổi phông của siêu kết nối

 • Để tùy chỉnh Mẹo màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, bấm chuột phải vào nối kết, bấm Sửa siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình ở góc trên bên phải của hộp thoại, và nhập văn bản bạn muốn.

Xem thêm

Đặt địa chỉ siêu kết nối cơ sở cho siêu kết nối tương đối trong tài liệu

Loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối

Tạo siêu kết nối trong Publisher

Tạo siêu kết nối trong OneNote

Siêu kết nối trong Word Web App

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×