Hoạt hình, video & âm thanh

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Hiệu ứng có thể làm cho đối tượng xuất hiện, biến mất hoặc di chuyển. Chúng có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc đối tượng.

PowerPoint 2013

1:54

Ngoài ra, còn có video về tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

Mẹo: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Thêm hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong bản trình bày

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý hoạt hình và hiệu ứng

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu hoạt hình trong bản trình bày:

 • Khi bấm: Bắt đầu hoạt hình khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Cùng hiệu ứng trước: Phát hoạt hình cùng một lúc với hoạt hình trước đó theo trình tự của bạn.

 • Sau hiệu ứng trước: Bắt đầu hoạt hình ngay sau khi hoạt hình trước đó kết thúc.

 • Thời lượng: Kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hiệu ứng xuất hiện.

 • Độ trễ: Thêm thời gian trước khi hiệu ứng chạy.

Thêm nhiều hiệu ứng hơn cho hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản chứa hoạt hình.

 2. Chọn Thêm hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thay đổi thứ tự của hoạt hình

 1. Chọn vạch dấu hoạt hình.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Di chuyển sớm hơn: Để hoạt hình xuất hiện sớm hơn trong trình tự.

  • Di chuyển muộn hơn: Để hoạt hình diễn ra muộn hơn trong trình tự.

Thêm hoạt hình vào các đối tượng được nhóm

Bạn có thể thêm hoạt hình vào các đối tượng, văn bản và nhiều nội dung khác được nhóm.

 1. Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Chọn Định dạng > Nhóm > Nhóm để nhóm các đối tượng lại với nhau.

 3. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thêm hoạt hình vào đối tượng

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào nút Xem thêm Nút Xem thêm , rồi chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn.

  Nhóm Hoạt hình trên tab Hoạt hình.

  Các hiệu ứng phổ biến nhất sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn xem thêm, hãy bấm vào tùy chọn Xem thêm ở cuối thư viện.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Tốc độ hiệu ứng được xác định bởi cài đặt Thời lượng.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

  Tùy chọn Thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Bạn có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và chọn một trong ba tùy chọn được mô tả bên dưới:

  Các tùy chọn bắt đầu cho hoạt hình trong PowerPoint

  Chọn

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Khi bấm

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Cùng hiệu ứng trước

  Cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ bắt đầu hai hiệu ứng hoạt hình trở lên cùng lúc.)

  Sau hiệu ứng trước

  Ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong. (Bạn không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình này.)

Tùy chọn Độ trễ xác định khoảng thời gian trước khi một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó kết thúc.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Độ trễ, hãy chỉ định khoảng thời gian tính theo giây.

Tùy chọn Độ trễ hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Để sắp xếp lại một nhóm hoạt hình trên trang chiếu:

 1. Mở ngăn Hoạt hình: Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, chọn Ngăn Hoạt hình.

 2. Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong những tùy chọn sau:

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển Muộn hơn để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần, để di chuyển hiệu ứng đã chọn đến vị trí thích hợp trong thứ tự hoạt hình.

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, một vạch dấu bằng số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó để cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu hiện tại.

 1. Chọn số của hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Để xem thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy tham khảo mục Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hình.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm nhiều hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Thêm Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình.

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Xem trước, bấm vào Xem trước.

  nhóm xem trước trên tab hoạt hình.

Tránh việc phải tạo hiệu ứng hoạt hình thủ công cho một vài đối tượng theo cùng một cách: Sử dụng Bút Hoạt hình để sao chép hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để biết chi tiết đầy đủ và minh họa nhanh bằng video, hãy xem mục Sao chép hoạt hình bằng Bút Hoạt hình.

Bút Hoạt hình sẵn có trên dải băng thanh công cụ Hoạt hình khi chọn nội dung được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Áp dụng một hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn từ danh sách Hoạt hình.

  Hoạt hình tích hợp sẵn

  Nếu đối tượng đã chọn của bạn là một hộp văn bản, bạn sẽ có hai tùy chọn cho mỗi loại hoạt hình trong danh sách Tạo hiệu ứng hoạt hình:

  • Tất cả Cùng Một lúc: Hoạt hình xảy ra với tất cả các văn bản cùng lúc.

  • Theo Đoạn văn Mức 1: Hoạt hình xảy ra riêng lẻ, lần lượt với từng đoạn văn trong hộp văn bản.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 • Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn loại bỏ hoạt hình.

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, chọn Không có Hoạt hình từ danh sách Tạo hiệu ứng hoạt hình.

Để xem thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy tham khảo mục Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hình.

Để có thêm quyền kiểm soát cách thức và thời điểm hiệu ứng được áp dụng, bạn có thể tạo và áp dụng một hoạt hình tùy chỉnh. Ví dụ: bạn có thể làm cho văn bản phóng lớn hoặc co lại, xoay hoặc nhấp nháy và bạn có thể đặt hoạt hình để có tiếng vỗ tay khi ảnh được hiển thị. Bạn có thể áp dụng nhiều hoạt hình để cho một dòng văn bản có hoặc không có âm thanh bay vào, rồi lại bay ra. Ngoài đường di chuyển tùy chỉnh hoặc cài sẵn, bạn có thể sử dụng tùy chọn nhấn mạnh, đi vào hoặc đi ra.

Bạn sẽ tạo hoạt hình tùy chỉnh trong Hoạt hình tùy chỉnhngăn tác vụ, hiển thị thông tin quan trọng về hiệu ứng hoạt hình, bao gồm loại hiệu ứng, thứ tự tương ứng của các hiệu ứng với nhau và một phần văn bản trong hiệu ứng.

ngăn tác vụ hoạt hình tùy chỉnh

1. Biểu tượng cho biết thời gian của hiệu ứng hoạt hình tương ứng với các sự kiện còn lại trên trang chiếu. Các lựa chọn bao gồm:

 • Bắt đầu Khi Bấm (biểu tượng chuột, hiển thị ở đây): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Bắt đầu Cùng Hiệu ứng Trước (không có biểu tượng): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu cùng thời điểm khi hiệu ứng trước đó trong danh sách bắt đầu phát (có nghĩa là với một lần bấm, bạn sẽ chạy hai hiệu ứng hoạt hình trở lên).

 • Bắt đầu Sau Hiệu ứng Trước (biểu tượng đồng hồ): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay sau khi hiệu ứng trước đó trong danh sách đã phát xong (có nghĩa là bạn sẽ không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình kế tiếp).

2. Chọn một mục trong danh sách để xem biểu tượng menu (mũi tên xuống), rồi bấm vào biểu tượng đó để hiển thị menu.

3. Số chỉ rõ thứ tự phát các hiệu ứng hoạt hình. Số cũng tương ứng với nhãn gắn trên mục được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trong dạng xem Thông thường với ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị.

4. Biểu tượng biểu thị loại hiệu ứng hoạt hình. Trong ví dụ này, đó là một hiệu ứng Nhấn mạnh.

Mục được áp dụng hiệu ứng hoạt hình sẽ được ghi chú trên trang chiếu bằng thẻ có đánh số không in. Thẻ này tương ứng với các hiệu ứng trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh và hiển thị bên cạnh văn bản hoặc đối tượng đó. Thẻ sẽ chỉ xuất hiện trong dạng xem Thông thường với ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị.

Để áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong Office PowerPoint 2007, hãy thực hiện như sau:

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào Thêm Hiệu ứng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Để văn bản hoặc đối tượng xuất hiện cùng với hiệu ứng, hãy trỏ vào Đi vào, rồi bấm vào một hiệu ứng.

  • Để thêm một hiệu ứng, chẳng hạn như hiệu ứng xoay, cho văn bản hoặc đối tượng đã hiển thị trên trang chiếu, hãy trỏ vào Nhấn mạnh, rồi bấm vào một hiệu ứng.

  • Để thêm hiệu ứng giúp văn bản hoặc đối tượng rời khỏi trang chiếu ở một thời điểm nào đó, hãy trỏ vào Đi ra, rồi bấm vào hiệu ứng.

  • Để thêm một hiệu ứng giúp văn bản hoặc đối tượng di chuyển theo một mẫu hình cụ thể, hãy trỏ đến Đường Di chuyển, rồi bấm vào một đường.

 4. Để chỉ định cách áp dụng hiệu ứng cho văn bản hoặc đối tượng của bạn, bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, rồi bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng trên menu lối tắt.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chỉ định cài đặt cho văn bản, trên các tab Hiệu ứng, Đặt thời gianHoạt hình Văn bản, bấm vào các tùy chọn bạn muốn sử dụng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

  • Để chỉ định cài đặt cho một đối tượng, trên các tab Hiệu ứngĐặt thời gian, bấm vào các tùy chọn bạn muốn sử dụng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng.

Các hiệu ứng sẽ xuất hiện trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh theo thứ tự bạn thêm.

Sử dụng các bước bên dưới để áp dụng hiệu ứng âm thanh cho dấu đầu dòng của văn bản mà bạn đã thêm hiệu ứng hoạt hình. Để bắt đầu, trang chiếu của bạn sẽ trông giống như thế này.

Trang chiếu chứa hiệu ứng hoạt hình 'đi vào' và 'đi ra'

Và ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh sẽ trông giống thế này.

Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị hiệu ứng hoạt hình 'đi vào' và 'đi ra'

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào mũi tên ở bên phải hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho dầu đầu dòng đầu tiên của văn bản, rồi bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng.

  Tùy chọn Hiệu ứng

 2. Trên tab Hiệu ứng, bên dưới Cải tiến, trong danh sách Âm thanh, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn âm thanh.

  • Để thêm âm thanh từ tệp, hãy chọn Âm thanh Khác, rồi định vị tệp âm thanh mà bạn muốn sử dụng.

 3. Lặp lại bước 1 và 2 cho từng dấu đầu dòng của văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng âm thanh.

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Ở cuối ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào Phát.

Nhấn vào 'Phát' để kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Áp dụng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản trên trang chiếu mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu. (Đối với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng nhưng đoạn văn sẽ không có núm điều khiển đổi cỡ khi chọn; thay vào đó, toàn bộ hộp văn bản sẽ có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, hãy mở thư viện hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn.

  Thư viện tùy chọn Hoạt hình trong PowerPoint Online
 3. Trên tab Hoạt hình, mở danh sách Tùy chọn hiệu ứng để chọn trong số các tùy chọn có sẵn. Các tùy chọn hiệu ứng có sẵn cho văn bản hoặc để chọn hướng hay độ rõ của hoạt hình. (Không phải tất cả hoạt hình đều có tùy chọn Hiệu ứng.)

 4. Để xem trước hoạt hình, trên tab trình chiếu của dải băng, chọn phát từ đầu.

  Để bắt đầu trình chiếu, trên tab dạng xem của dải băng, chọn phát từ đầu.

  (Nếu bạn đã tắt dải băng đơn giản hóa, bạn không có tab trình chiếu ; thay vào đó dùng tab dạng xem để bắt đầu trình chiếu.)

 5. Trong dạng xem Trình Chiếu, bấm vào trang chiếu để phát một hiệu ứng hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, hãy mở thư viện hoạt hình và chọn Không có.

Thay đổi thứ tự các hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, một vạch dấu bằng số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó để cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu. Các vạch dấu này xuất hiện khi tab Hoạt hình của dải băng được chọn.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn một đối tượng được tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bấm vào Di chuyển Sớm hơn hoặc Di chuyển Muộn hơn.

  Mỗi lần bấm sẽ thay đổi vị trí của đối tượng tăng một lần trong thứ tự. Việc đánh số ở vạch dấu hoạt hình sẽ thay đổi để phản ánh thứ tự hiệu ứng.

Xem thêm

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng, từng từ hoặc từng chữ cái một

Thêm ảnh GIF động vào trang chiếu

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng

Thêm hiệu ứng hoạt hình đường di chuyển

Các hiệu ứng hoạt hình 3D trong PowerPoint

Chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×