Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình, bảng, Đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint để mang đến cho chúng những hiệu ứng trực quan, bao gồm hiệu ứng đi vào, đi ra, các thay đổi về kích cỡ hay màu sắc và cả sự di chuyển. Xây dựng bản trình bày trang chiếu có hiệu ứng hoạt hình cho dấu đầu dòng hoặc thậm chí là danh sách những người thực hiện.

(Sau khi bắt đầu phát video, bạn có thể bấm vào mũi tên đổi cỡ Bấm vào mũi tên đổi cỡ ở phía cuối, bên phải khung video nhằm phóng to video ở phía cuối, bên phải khung video để phóng to video.)

PowerPoint 2013
4:05

Hoạt hình là một cách tuyệt vời để nhấn mạnh một điểm, điều khiển dòng thông tin và thu hút thêm sự quan tâm của người xem. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên các trang chiếu riêng biệt, trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu tùy chỉnh.

Để biết thông tin liên quan, hãy xem mục Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một.

Áp dụng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản trên trang chiếu mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu. (Đối với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng nhưng đoạn văn sẽ không có núm điều khiển đổi cỡ khi chọn; thay vào đó, toàn bộ hộp văn bản sẽ có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, bấm vào Thêm Hoạt hình, rồi chọn một hiệu ứng hoạt hình.

  Thêm hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  Để đảm bảo hoạt hình phát khi bạn trình bày trình chiếu, hãy đảm bảo khi bạn đi đến Trình chiếu > Thiết Lập Trình Chiếu thì hộp Hiển thị mà không có hoạt hình đã được bỏ chọn. Nếu bạn chọn hộp này, các hoạt hình sẽ hiển thị khi bạn xem trước trình chiếu nhưng không hiển thị khi bạn trình bày.

Để áp dụng thêm các hiệu ứng hoạt hình khác cho cùng một đối tượng, hãy xem Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, hoặc để thêm đường di chuyển, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình đường di chuyển.

Một số hiệu ứng đi vào, đi ra (như Lật, Rơi và Quất) và một số hiệu ứng nhấn mạnh khác (như Màu Chổi và Sóng) chỉ sẵn dùng cho các đối tượng có chứa văn bản. Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng hoạt hình không sẵn dùng vì lý do này, hãy thử thêm ký tự dấu cách bên trong đối tượng.

Hiệu ứng hoạt hình 3D

Người đăng ký Office 365 có thể thêm hiệu ứng hoạt hình vào các đối tượng 3D:

 • Đến hoặc Rời đi

 • Bàn xoayĐu đưa

 • Nhảy & Xoay

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Thời lượng: 58 giây
Người đăng ký Office 365

Hoạt hình 3D chỉ sẵn dùng với những người đăng ký Office 365. Người đăng ký sẽ nhận được các tính năng mới và cải thiện hàng tháng. Bấm để dùng thử hoặc mua đăng ký.

Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ hiệu ứng được xác định bởi cài đặt Thời lượng.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Bạn có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)

Thay đổi cách bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và chọn một trong ba tùy chọn được mô tả bên dưới:

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Chọn

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Khi Bấm

  Cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ bắt đầu hai hiệu ứng hoạt hình trở lên cùng lúc.)

  Cùng Hiệu ứng Trước

  Ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong. (Bạn không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình này.)

  Sau Hiệu ứng Trước

  Các tùy chọn bắt đầu cho hoạt hình trong PowerPoint

Đặt thời gian giữa các hoạt hình

Tùy chọn Độ trễ xác định khoảng thời gian trước khi một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó kết thúc.

Thay đổi thứ tự các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Để sắp xếp lại một nhóm hoạt hình trên trang chiếu:

 1. Mở ngăn Hoạt hình: Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, chọn Ngăn Hoạt hình.

 2. Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong những tùy chọn sau:

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển Muộn hơn để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần, để di chuyển hiệu ứng đã chọn đến vị trí thích hợp trong thứ tự hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng (chẳng hạn như dấu đầu dòng hoặc ảnh), một chữ số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó. Số này cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu hiện tại.

Để loại bỏ hoạt hình

 1. Chọn số của hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Để đọc thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy xem mục Thay đổi hoặc loại bỏ một hiệu ứng hoạt hình.

Sao chép các hiệu ứng hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác

Tránh việc phải tạo hiệu ứng hoạt hình thủ công cho một vài đối tượng theo cùng một cách: Sử dụng Bút Hoạt hình để sao chép hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để biết chi tiết đầy đủ và minh họa nhanh bằng video, hãy xem mục Sao chép hoạt hình bằng Bút Hoạt hình.

Bút Hoạt hình sẵn có trên dải băng thanh công cụ Hoạt hình khi chọn nội dung được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Minh họa hoạt hình

Xem mục Đào tạo: Thêm hoạt hình vào trang chiếu để xem video dài năm phút trình bày nhiều tính năng hoạt hình.

Thêm hoạt hình vào đối tượng

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu. (Đối với mục đích hoạt hình, một đoạn văn bên trong hộp văn bản cũng là một đối tượng nhưng đoạn văn sẽ không có núm điều khiển đổi cỡ khi chọn; thay vào đó, toàn bộ hộp văn bản sẽ có núm điều khiển đổi cỡ.)

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào nút Xem thêm Nút Xem thêm , rồi chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn.

  Nhóm Hoạt hình trên tab Hoạt hình.
  • Nếu bạn không thấy hiệu ứng hoạt hình đi vào, đi ra, nhấn mạnh hoặc đường di chuyển mà bạn muốn, hãy bấm vào Thêm hiệu ứng đi vào, Thêm hiệu ứng nhấn mạnh, Thêm hiệu ứng đi ra hoặc Thêm đường di chuyển.

  • Một số hiệu ứng đi vào, đi ra (như Lật, Rơi và Quất) và một số hiệu ứng nhấn mạnh khác (như Màu Chổi và Sóng) chỉ sẵn dùng cho các đối tượng có chứa văn bản. Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng hoạt hình không sẵn dùng vì lý do này, hãy thử thêm dấu cách bên trong đối tượng.

  • Sau khi bạn đã áp dụng hoạt hình cho đối tượng hoặc văn bản, các mục đã được áp dụng hoạt hình sẽ được gắn nhãn trên trang chiếu bằng một thẻ đánh số không in, hiển thị bên cạnh văn bản hoặc đối tượng. Thẻ chỉ xuất hiện trong dạng xem Thông thường khi chọn tab Hoạt hình hoặc khi ngăn tác vụ Hoạt hình hiển thị.

Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ hiệu ứng được xác định bởi cài đặt Thời lượng.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Bạn có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)

Thay đổi cách bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và chọn một trong ba tùy chọn được mô tả bên dưới:

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Chọn

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Khi Bấm

  Cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ bắt đầu hai hiệu ứng hoạt hình trở lên cùng lúc.)

  Cùng Hiệu ứng Trước

  Ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong. (Bạn không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình này.)

  Sau Hiệu ứng Trước

  Các tùy chọn bắt đầu cho hoạt hình trong PowerPoint

Đặt thời gian giữa các hoạt hình

Tùy chọn Độ trễ xác định khoảng thời gian trước khi một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó kết thúc.

Thay đổi thứ tự các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Để sắp xếp lại một nhóm hoạt hình trên trang chiếu:

 1. Mở ngăn Hoạt hình: Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, chọn Ngăn Hoạt hình.

 2. Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong những tùy chọn sau:

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint
  • Chọn Di chuyển Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển Muộn hơn để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần, để di chuyển hiệu ứng đã chọn đến vị trí thích hợp trong thứ tự hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng (chẳng hạn như dấu đầu dòng hoặc ảnh), một chữ số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó. Số này cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu hiện tại.

Để loại bỏ hoạt hình

 1. Chọn số của hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Để đọc thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy xem mục Thay đổi hoặc loại bỏ một hiệu ứng hoạt hình.

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng duy nhất

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm nhiều hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Thêm Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình.

Xem danh sách các hoạt hình gần đây trên trang chiếu

Bạn có thể xem danh sách tất cả hoạt hình trên trang chiếu trong Ngăn Hoạt hình. Ngăn Hoạt hình hiển thị thông tin quan trọng về hiệu ứng hoạt hình, chẳng hạn như loại hiệu ứng, thứ tự tương ứng của các hiệu ứng với nhau, tên của đối tượng bị ảnh hưởng và thời lượng của hiệu ứng.

Để mở ngăn tác vụ Hoạt hình, trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

Ngăn tác vụ Hoạt hình.

1. Trong ngăn tác vụ, các số cho biết thứ tự phát của hiệu ứng hoạt hình. Các số trong ngăn tác vụ tương ứng với các thẻ đánh số không in hiển thị trên trang chiếu.

2. Đường thời gian biểu thị thời lượng của hiệu ứng.

3. Biểu tượng biểu thị loại hiệu ứng hoạt hình. Trong ví dụ này, đó là một hiệu ứng Đi ra.

4. Chọn một mục trong danh sách để xem biểu tượng menu (mũi tên xuống), rồi bấm vào biểu tượng đó để hiển thị menu.

Lưu ý: 

 • Hiệu ứng xuất hiện trong ngăn tác vụ Hoạt hình theo thứ tự mà bạn thêm.

 • Bạn cũng có thể xem các biểu tượng cho biết thời gian bắt đầu hiệu ứng hoạt hình liên quan đến các sự kiện khác trên trang chiếu. Để xem các biểu tượng thời gian bắt đầu cho toàn bộ hoạt hình, hãy bấm vào biểu tượng menu bên cạnh hiệu ứng hoạt hình và chọn Ẩn Đường thời gian Nâng cao.

 • Có một vài loại biểu tượng cho biết thời gian bắt đầu hiệu ứng hoạt hình. Các lựa chọn bao gồm:

  • Bắt đầu Khi Bấm (biểu tượng chuột, hiển thị ở đây): Hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm chuột.

  • Bắt đầu Cùng Hiệu ứng Trước (không có biểu tượng): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu phát cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. Cài đặt này kết hợp nhiều hiệu ứng cùng lúc.

  • Bắt đầu Sau Hiệu ứng Trước (biểu tượng đồng hồ): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong.

Đặt tùy chọn hiệu ứng, đặt thời gian hoặc thứ tự hoạt hình

 • Để đặt tùy chọn hiệu ứng cho một hoạt hình, trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào mũi tên bên phải Tùy chọn Hiệu ứng, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

 • Bạn có thể chỉ định thời gian bắt đầu, thời lượng hoặc thời gian trì hoãn cho một hoạt hình trên tab Hoạt hình.

  • Để đặt thời gian bắt đầu cho một hoạt hình, trong nhóm Đặt thời gian, bấm vào mũi tên ở bên phải menu Bắt đầu, rồi chọn thời gian bạn muốn.

  • Để đặt thời lượng chạy hoạt hình, trong nhóm Đặt thời gian, hãy nhập số giây mà bạn muốn vào hộp Thời lượng.

  • Để đặt độ trễ trước khi hoạt hình bắt đầu, trong nhóm Đặt thời gian, hãy nhập số giây mà bạn muốn trong hộp Độ trễ.

 • Để đổi thứ tự hoạt hình trong danh sách, trong ngăn tác vụ Hoạt hình, hãy chọn hoạt hình mà bạn muốn đổi thứ tự và trên tab Hoạt hình, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Đổi thứ tự Hoạt hình, hãy chọn Di chuyển Sớm hơn để phát hoạt hình trước một hoạt hình khác trong danh sách hoặc chọn Di chuyển Muộn hơn để phát hoạt hình sau một hoạt hình khác trong danh sách.

Kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Xem trước, bấm vào Xem trước.

  nhóm xem trước trên tab hoạt hình.

Sao chép các hiệu ứng hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác

Tránh việc phải tạo hiệu ứng hoạt hình thủ công cho một vài đối tượng theo cùng một cách: Sử dụng Bút Hoạt hình để sao chép hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để biết chi tiết đầy đủ và minh họa nhanh bằng video, hãy xem mục Sao chép hoạt hình bằng Bút Hoạt hình.

Bút Hoạt hình sẵn có trên dải băng thanh công cụ Hoạt hình khi chọn nội dung được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Tổng quan về hoạt hình

Bạn có thể sử dụng hiệu ứng hoạt hình tích hợp sẵn trong Microsoft Office PowerPoint 2007 hoặc tự tạo hiệu ứng tùy chỉnh của riêng mình. Bạn có thể áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho các trang chiếu riêng lẻ, cho trang chiếu cái hoặc cho các bố trí trang chiếu tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về bản cái trang chiếu và bố trí tùy chỉnh, hãy xem mục Tạo và tùy chỉnh bản cái trang chiếuBố trí trang chiếu là gì?

Áp dụng hiệu ứng hoạt hình tích hợp sẵn cho văn bản hoặc đối tượng

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  "Đối tượng" trong ngữ cảnh này là bất cứ thứ gì trên trang chiếu, như ảnh, biểu đồ hoặc hộp văn bản. Núm điều khiển đổi cỡ sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng khi bạn chọn đối tượng đó trên trang chiếu.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn từ danh sách Hoạt hình.

  Hoạt hình tích hợp sẵn

  Nếu đối tượng đã chọn của bạn là một hộp văn bản, bạn sẽ có hai tùy chọn cho mỗi loại hoạt hình trong danh sách Tạo hiệu ứng hoạt hình:

  • Tất cả Cùng Một lúc: Hoạt hình xảy ra với tất cả các văn bản cùng lúc.

  • Theo Đoạn văn Mức 1: Hoạt hình xảy ra riêng lẻ, lần lượt với từng đoạn văn trong hộp văn bản.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

 • Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn loại bỏ hoạt hình.

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, chọn Không có Hoạt hình từ danh sách Tạo hiệu ứng hoạt hình.

Để đọc thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy xem mục Thay đổi hoặc loại bỏ một hiệu ứng hoạt hình.

Tạo hoặc áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh cho văn bản hoặc đối tượng

Để có thêm quyền kiểm soát cách thức và thời điểm hiệu ứng được áp dụng, bạn có thể tạo và áp dụng một hoạt hình tùy chỉnh. Ví dụ: bạn có thể làm cho văn bản phóng lớn hoặc co lại, xoay hoặc nhấp nháy và bạn có thể đặt hoạt hình để có tiếng vỗ tay khi ảnh được hiển thị. Bạn có thể áp dụng nhiều hoạt hình để cho một dòng văn bản có hoặc không có âm thanh bay vào, rồi lại bay ra. Ngoài đường di chuyển tùy chỉnh hoặc cài sẵn, bạn có thể sử dụng tùy chọn nhấn mạnh, đi vào hoặc đi ra.

Bạn sẽ tạo hoạt hình tùy chỉnh trong Hoạt hình Tùy chỉnhngăn tác vụ. Ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị thông tin quan trọng về hiệu ứng hoạt hình, bao gồm loại hiệu ứng, thứ tự tương ứng của các hiệu ứng với nhau và một phần văn bản trong hiệu ứng.

ngăn tác vụ hoạt hình tùy chỉnh

1. Biểu tượng cho biết thời gian của hiệu ứng hoạt hình tương ứng với các sự kiện còn lại trên trang chiếu. Các lựa chọn bao gồm:

 • Bắt đầu Khi Bấm (biểu tượng chuột, hiển thị ở đây): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Bắt đầu Cùng Hiệu ứng Trước (không có biểu tượng): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu cùng thời điểm khi hiệu ứng trước đó trong danh sách bắt đầu phát (có nghĩa là với một lần bấm, bạn sẽ chạy hai hiệu ứng hoạt hình trở lên).

 • Bắt đầu Sau Hiệu ứng Trước (biểu tượng đồng hồ): Hiệu ứng hoạt hình bắt đầu ngay sau khi hiệu ứng trước đó trong danh sách đã phát xong (có nghĩa là bạn sẽ không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình kế tiếp).

2. Chọn một mục trong danh sách để xem biểu tượng menu (mũi tên xuống), rồi bấm vào biểu tượng đó để hiển thị menu.

3. Số chỉ rõ thứ tự phát các hiệu ứng hoạt hình. Số cũng tương ứng với nhãn gắn trên mục được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trong dạng xem Thông thường với ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị.

4. Biểu tượng biểu thị loại hiệu ứng hoạt hình. Trong ví dụ này, đó là một hiệu ứng Nhấn mạnh.

Mục được áp dụng hiệu ứng hoạt hình sẽ được ghi chú trên trang chiếu bằng thẻ có đánh số không in. Thẻ này tương ứng với các hiệu ứng trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh và hiển thị bên cạnh văn bản hoặc đối tượng đó. Thẻ sẽ chỉ xuất hiện trong dạng xem Thông thường với ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị.

Để áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong Office PowerPoint 2007, hãy thực hiện như sau:

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 3. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào Thêm Hiệu ứng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Để văn bản hoặc đối tượng xuất hiện cùng với hiệu ứng, hãy trỏ vào Đi vào, rồi bấm vào một hiệu ứng.

  • Để thêm một hiệu ứng, chẳng hạn như hiệu ứng xoay, cho văn bản hoặc đối tượng đã hiển thị trên trang chiếu, hãy trỏ vào Nhấn mạnh, rồi bấm vào một hiệu ứng.

  • Để thêm hiệu ứng giúp văn bản hoặc đối tượng rời khỏi trang chiếu ở một thời điểm nào đó, hãy trỏ vào Đi ra, rồi bấm vào hiệu ứng.

  • Để thêm một hiệu ứng giúp văn bản hoặc đối tượng di chuyển theo một mẫu hình cụ thể, hãy trỏ đến Đường Di chuyển, rồi bấm vào một đường.

 4. Để chỉ định cách áp dụng hiệu ứng cho văn bản hoặc đối tượng của bạn, bấm chuột phải vào hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, rồi bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng trên menu lối tắt.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chỉ định cài đặt cho văn bản, trên các tab Hiệu ứng, Đặt thời gianHoạt hình Văn bản, bấm vào các tùy chọn bạn muốn sử dụng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

  • Để chỉ định cài đặt cho một đối tượng, trên các tab Hiệu ứngĐặt thời gian, bấm vào các tùy chọn bạn muốn sử dụng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng.

Các hiệu ứng sẽ xuất hiện trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh theo thứ tự bạn thêm.

Áp dụng hiệu ứng âm thanh cho dấu đầu dòng của văn bản

Sử dụng các bước bên dưới để áp dụng hiệu ứng âm thanh cho dấu đầu dòng của văn bản mà bạn đã thêm hiệu ứng hoạt hình. Để bắt đầu, trang chiếu của bạn sẽ trông giống như thế này.

Trang chiếu chứa hiệu ứng hoạt hình 'đi vào' và 'đi ra'

Và ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh sẽ trông giống thế này.

Ngăn Hoạt hình Tùy chỉnh hiển thị hiệu ứng hoạt hình 'đi vào' và 'đi ra'

Thực hiện các thao tác sau:

 1. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, trong danh sách Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào mũi tên ở bên phải hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho dầu đầu dòng đầu tiên của văn bản, rồi bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng.

  Tùy chọn Hiệu ứng

 2. Trên tab Hiệu ứng, bên dưới Cải tiến, trong danh sách Âm thanh, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn âm thanh.

  • Để thêm âm thanh từ tệp, hãy chọn Âm thanh Khác, rồi định vị tệp âm thanh mà bạn muốn sử dụng.

 3. Lặp lại bước 1 và 2 cho từng dấu đầu dòng của văn bản mà bạn muốn thêm hiệu ứng âm thanh.

Thêm đường di chuyển cho một đối tượng

Quan trọng: 

 • Trước khi áp dụng đường di chuyển cho một đối tượng, bạn cần thêm đối tượng, chẳng hạn như ảnh hoặc clip art vào trang chiếu. Chọn clip art hoặc ảnh có nền trong suốt vì khi bạn áp dụng đường di chuyển, clip art sẽ có vẻ như (không có nền) di chuyển trên trang chiếu dưới dạng một đối tượng duy nhất.

 • Khi bạn tìm kiếm clip art và ảnh trực tuyến, bạn sẽ được chuyển hướng tới Bing. Bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyềnbộ lọc giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn hình ảnh nên dùng.

Để áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho đồ họa SmartArt, hãy xem mục Tạo hiệu ứng hoạt hình cho đồ họa SmartArt.

 1. Sau khi bạn thêm đối tượng vào trang chiếu, kéo đối tượng đến vị trí mà bạn muốn đối tượng bắt đầu di chuyển trên trang chiếu.

 2. Bấm vào đối tượng.

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, hãy bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

 4. Trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, hãy bấm vào Thêm Hiệu ứng, trỏ tới Đường Di chuyển, trỏ tới Vẽ Đường Tùy chỉnh, rồi bấm vào Công cụ vẽ đường tự do.

  Lưu ý: Con trỏ sẽ trở thành bút.

 5. Bắt đầu từ clip art hoặc đối tượng khác, vẽ đường mà bạn muốn đối tượng đi theo trên trang chiếu, rồi bấm vào nơi đối tượng sẽ ngừng di chuyển.

Vẽ đường di chuyển

1. Đối tượng trong clip art được áp dụng hiệu ứng hoạt hình thứ tư

2. Đường di chuyển

3. Hiệu ứng hoạt hình đi vào được áp dụng cho dấu đầu dòng đầu tiên của văn bản

4. Hiệu ứng hoạt hình đi ra được áp dụng cho dấu đầu dòng đầu tiên của văn bản

5. Hiệu ứng hoạt hình đi vào được áp dụng cho dấu đầu dòng thứ hai của văn bản

6. Hiệu ứng hoạt hình đi ra được áp dụng cho dấu đầu dòng thứ hai của văn bản

Kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Ở cuối ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh, bấm vào Phát.

Nhấn vào 'Phát' để kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Thông tin thêm về văn bản và đối tượng hoạt hình

Có bốn kiểu hiệu ứng hoạt hình khác nhau:

 • Hiệu ứng Đi vào làm cho đối tượng xuất hiện rõ nét dần, bay lên trên trang chiếu từ cạnh hoặc nảy lên vào trong tầm nhìn.

 • Hiệu ứng Thoát ra làm cho đối tượng bay ra khỏi trang chiếu, biến mất khỏi tầm nhìn hoặc di chuyển theo đường xoắn ốc khỏi trang chiếu.

 • Hiệu ứng Nhấn mạnh làm cho đối tượng phóng to hoặc thu nhỏ, thay đổi màu hoặc xoay quanh trung điểm.

 • Bạn có thể dùng Đường Di chuyển để làm cho đối tượng di chuyển lên hay xuống, sang trái hay phải hoặc theo mẫu hình ngôi sao hoặc vòng tròn (ngoài các hiệu ứng khác). Bạn cũng có thể vẽ đường di chuyển của riêng mình.

Bạn có thể sử dụng riêng một hoạt hình bất kỳ hoặc kết hợp nhiều hiệu ứng. Ví dụ: để dòng văn bản vừa bay vào vừa phóng lớn, hãy áp dụng hiệu ứng đi vào Bay Vào và hiệu ứng nhấn mạnh Lớn lên/Co lại. Bấm vào Thêm Hoạt hình để thêm hiệu ứng và sử dụng Ngăn Hoạt hình để đặt cho hiệu ứng nhấn mạnh diễn ra Cùng Hiệu ứng Trước.

Bộ sưu tập hiệu ứng hoạt hình trên tab Hoạt hình chỉ hiện những hiệu ứng thông dụng nhất. Để có thêm nhiều khả năng hơn nữa, hãy bấm Thêm hoạt hình, cuộn xuống và bấm Thêm hiệu ứng đi vào, Thêm hiệu ứng nhấn mạnh, Thêm hiệu ứng đi ra hoặc Thêm đường di chuyển.

Các hiệu ứng hoạt hình khác trong PowerPoint

Hoạt hình và chuyển tiếp

Trong PowerPoint, hoạt hình không giống với chuyển tiếp. Chuyển tiếp sẽ tạo hiệu ứng hoạt hình để một trang chiếu chuyển sang tiếp trang chiếu tiếp theo. Để thêm chuyển tiếp, hãy xem mục Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Chủ đề Liên quan

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×