Tạo gói ứng dụng Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Sao lưu, sao chép, di chuyển hoặc triển khai ứng dụng Access bằng cách lưu nó dưới dạng một gói ứng dụng. Một gói là một tệp .app mà bạn có thể sử dụng để tạo một bản sao của ứng dụng trên một site SharePoint khác. Bạn cũng có thể chỉ đóng gói cấu trúc của ứng dụng, hoặc bao gồm dữ liệu.

Tùy chọn Lưu dưới dạng Cơ sở dữ liệu trên màn hình Lưu dưới Dạng

Quan trọng: Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng lại gói ứng dụng Access trên cùng một môi trường triển khai. Cài đặt Access gói ứng dụng từ SharePoint tại cơ sở cài đặt vào Office 365 hoặc SharePoint Online sẽ không hỗ trợ các kịch bản. Ví dụ, nếu bạn đã tạo gói ứng dụng Access trong site SharePoint tổ chức của bạn lưu giữ riêng lẻ từ Office 365 hoặc SharePoint Online, bạn không thể cài đặt gói ứng dụng đó trong Office 365 hoặc SharePoint Online. Hạn chế cùng là khi tìm cách cài đặt gói ứng dụng Access được tạo từ Office 365 hoặc SharePoint Online vào cài đặt SharePoint tại cơ sở.

Nếu ứng dụng Access của bạn nằm trên một site Office 365 và bạn đang dùng Access 2013 với Office 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc cao hơn, bạn có ba tùy chọn khác nhau, tùy vào ý định sử dụng gói ứng dụng của bạn:

Nếu bạn không nhìn thấy ba tùy chọn được đề cập phiên bản cũ hơn trên trang Lưu như trong Access, hãy xem tạo gói ứng dụng cho ứng dụng Access tại cơ sở. Ứng dụng Access không trên một site Office 365 hoặc SharePoint Online, hoặc bạn không có Office 2013 SP1 hoặc cao hơn được cài đặt trên máy tính của bạn.

Lưu ý: Kích cỡ tối đa cho một gói ứng dụng là 100 MB. Quy trình đóng gói sẽ nén dữ liệu vì vậy bạn có thể lưu các cơ sở dữ liệu lớn dưới dạng một gói dữ liệu.

Lưu ứng dụng Access dưới dạng ảnh chụp nhanh

Lưu ứng dụng của bạn và tất cả các dữ liệu của nó dưới dạng ảnh chụp nhanh mà bạn có thể giữ lại dưới dạng bản sao lưu. Ví dụ, để lưu công việc của bạn trong khi bạn thiết kế một ứng dụng hoặc trước khi bạn khóa một ứng dụng.

 1. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng > Lưu dưới dạng Ảnh chụp nhanh.
  Tùy chọn Lưu dưới dạng Ảnh chụp nhanh trên mang hình Lưu dưới Dạng

 2. Nhập tiêu đề cho gói, rồi bấm OK.

 3. Duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp và bấm OK.

Đầu trang

Lưu ứng dụng Access cho việc triển khai

Khi bạn đang lưu ứng dụng của bạn để phân phối đến ca-ta-lô Ứng dụng hoặc đến SharePoint Store, hoặc thậm chí tải lên một bản sao cuối cùng của ứng dụng vào một site nhóm, Lưu để triển khai là tùy chọn tốt nhất, vì đây là tùy chọn duy nhất cho phép bạn:

 • Nâng cấp ứng dụng trong tương lai   nếu ứng dụng bằng một trong các Lưu như tùy chọn khác và sau đó được phân phối để người dùng, bạn không thể nâng cấp nó sau này dễ dàng. Tùy chọn duy nhất của bạn là phân phối các bản sao khác của ứng dụng có thể gây nhầm lẫn cho những người dùng ứng dụng.

 • Đặt số phiên bản của ứng dụng cho những nâng cấp trong tương lai    Nếu bạn cập nhật ứng dụng của bạn sau và muốn phân phối các gói nâng cấp cho ứng dụng của bạn trong Ca-ta-lô Ứng dụng hoặc SharePoint Store, bạn có thể tăng số phiên bản và lưu một bản sao mới.

 • Khóa ứng dụng để người dùng không thể thay đổi nó    Khóa ứng dụng sẽ loại bỏ tùy chọn Tùy chỉnh trong Access từ ứng dụng khi xem trong trình duyệt và do đó sẽ ngăn không cho người dùng thay đổi nó. Bạn có thể chọn để rời khỏi ứng dụng đã mở khóa nếu bạn muốn cho phép mọi người tùy chỉnh nó. Hãy nhớ rằng khi một người dùng tùy chỉnh một ứng dụng đã mở khóa, bạn không thể áp dụng gói nâng cấp với nó. Nó được thiết kế để bảo vệ dữ liệu người dùng theo cách này.

 • Lưu ứng dụng mà không có dữ liệu, ngoại trừ cho các bảng riêng lẻ mà bạn bị khóa trong khi thiết kế ứng dụng trong Access   Khóa bảng trong quá trình thiết kế ngăn không cho mọi người sửa dữ liệu và do đó là bảo lưu bảng dành cho bạn sử dụng như tác giả. Bạn có thể làm mới bảng bị khóa bằng dữ liệu mới trong lần tiếp theo bạn triển khai một phiên bản mới của ứng dụng. Và bạn không cần phải lo lắng về việc ghi đè lên dữ liệu của người khác.

Để lưu ứng dụng cho việc triển khai:

 1. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng > Lưu để Triển khai.

 2. Nhập tiêu đề cho gói ứng dụng và điều chỉnh số phiên bản, nếu cần. Để sử dụng gói này để nâng cấp, tiêu đề phải khớp với ứng dụng và số phiên bản phải cao hơn số phiên bản của ứng dụng bạn đang nâng cấp.
  Hộp thoại Tạo Gói Triển khai

 3. Giữ nguyên hộp kiểm Khóa đã chọn nếu bạn muốn người dùng không cập nhật ứng dụng mà bạn phân phối. Bỏ chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn cho phép người khác tùy chỉnh ứng dụng.

  Thận trọng:  Trước khi bạn khóa ứng dụng của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn lưu một bản sao của ứng dụng không bị khóa. Nếu không, bạn sẽ không thể mở ứng dụng của bạn để chỉnh sửa.

 4. Bấm OK, duyệt đến nơi bạn muốn lưu tệp rồi bấm OK.

Đầu trang

Lưu ứng dụng Access làm một ứng dụng mới

Bạn có thể muốn tạo một bản sao của ứng dụng của bạn với một số thông tin đã thay đổi. Ví dụ, có thể ứng dụng gốc của bạn cho theo dõi nội thất văn phòng và bây giờ bạn muốn để theo dõi các máy tính. Lưu dưới dạng ứng dụng mới cho phép bạn đổi tên một bản sao của ứng dụng và khởi động lại số hiệu Phiên bản cho ứng dụng sao trở về 1.0.0.0.

Để lưu ứng dụng của bạn như một gói mà bạn có thể sử dụng để tạo một ứng dụng mới:

 1. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng > Lưu dưới dạng Ứng dụng Mới.

 2. Nhập tiêu đề cho gói.
  Hộp thoại Tạo Gói Mới từ Ứng dụng này

 3. Chọn Bao gồm Tất cả Dữ liệu trong Gói nếu bạn muốn lưu dữ liệu cùng với thiết kế và sau đó bấm OK.

 4. Duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp và bấm OK.

Bây giờ, bạn có thể tải lên gói ứng dụng của bạn vào một site rồi tùy chỉnh nó trong Access.

Đầu trang

Tạo gói ứng dụng cho ứng dụng Access tại cơ sở

Nếu ứng dụng Access của bạn trên SharePoint site tổ chức của bạn lưu giữ riêng lẻ từ Office 365 hoặc SharePoint Online, hoặc nếu bạn không có Office 2013 SP1 hoặc cao hơn được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có chỉ có một tùy chọn cho việc lưu một gói ứng dụng.

 1. Bấm tệp > lưu dưới dạng > lưu dưới dạng gói.
  Tùy chọn Lưu dưới dạng Gói trên màn hình Lưu dưới Dạng cho ứng dụng Access tại cơ sở

 2. Nhập tiêu đề cho gói.
  Hộp thoại Tạo Gói Mới từ Ứng dụng này

 3. Chọn Bao gồm Tất cả Dữ liệu trong Gói nếu bạn muốn lưu dữ liệu cùng với thiết kế và sau đó bấm OK.

 4. Duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp và bấm OK.

Lưu ý: Không có cách nào được hỗ trợ để áp dụng cập nhật phiên bản hay nâng cấp cho các ứng dụng được tạo bằng tùy chọn Lưu dưới dạng Gói.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×