Tạo danh sách dựa trên bảng tính

Bạn có thể tiết kiệm thời gian khi bạn tạo một danh sách SharePoint bằng cách nhập một tệp bảng tính hiện có. Khi bạn tạo một danh sách từ một bảng tính, các đầu đề của nó sẽ trở thành các cột trong danh sách và phần còn lại của dữ liệu được nhập dưới dạng mục danh sách. Việc nhập một bảng tính cũng là một cách để tạo danh sách mà không có cột tiêu đề mặc định.

Quan trọng: 

 • Sử dụng phiên bản 32 bit của Internet Explorer 10 hoặc 11 để nhập một bảng tính. Việc nhập một bảng tính dựa trên ActiveX. Sau khi nhập danh sách, bạn có thể làm việc với danh sách trong bất kỳ trình duyệt được hỗ trợ SharePoint nào.

 • Phương pháp khác di chuyển dữ liệu vào SharePoint là xuất một bảng trực tiếp từ Excel. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục xuất bảng Excel vào SharePoint.

 • Để biết thêm thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ trong SharePoint, hãy xem lập kế hoạch hỗ trợ trình duyệt trong SharePoint Server

Quan trọng: Nếu bạn nhận được một hộp thoại lỗi nêu rõ rằng một bảng tính hợp lệ mà bạn đang nhập không hợp lệ hoặc không chứa dữ liệu, hãy thêm site SharePoint bạn đang vào danh sách site tin cậy trên tab bảo mật trong tùy chọn Internet Explorer.

Đã cập nhật ngày 25 tháng 4, 2017, nhờ có phản hồicủa khách hàng.

Tạo một danh sách dựa trên một bảng tính trong SharePoint trực tuyến, 2016 và 2013

 1. Trên site nơi bạn muốn thêm danh sách bảng tính, hãy chọn thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi chọn Thêm ứng dụng.

 2. Trong trường Tìm ứng dụng , hãy nhập bảng tính, rồi chọn biểu tượng tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

  Tìm trường ứng dụng với bảng tính được nhập và nút tìm kiếm được tô sáng
 3. Trong trang kết quả tìm kiếm, chọn nhập bảng tính.

  Nhập ứng dụng bảng tính được tô sáng trong hộp thoại ứng dụng mới
 4. Trong trang ứng dụng mới , hãy nhập tên cho danh sách.

  Tên xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của danh sách nhưng địa chỉ web sẽ vẫn giữ nguyên.

  Hộp thoại ứng dụng mới có tên và vị trí tệp được điền vào, nhập được tô sáng
 5. Nhập mô tảtùy chọn.

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Bạn có thể thay đổi mô tả cho một danh sách bất kỳ lúc nào bằng cách dùng thiết đặt danh sách.

 6. Duyệt đến hoặc nhập vị trí tệp của bảng tính. Khi thực hiện xong, hãy chọn nhập.

  Bảng tính sẽ mở ra trong Excel và cửa sổ nhập danh sách Windows SharePoint Services sẽ xuất hiện.

 7. Trong cửa sổ nhập vào danh sách Windows SharePoint Services , chọn phạm vi bảng, phạm vi ôhoặc phạm vi đã đặt tên. Nếu bạn muốn chọn một phạm vi theo cách thủ công, hãy chọn phạm vi ô, rồi chọn chọn phạm vi. Trong bảng tính, hãy chọn ô phía trên bên trái, nhấn giữ Shift và chọn ô dưới cùng bên phải của phạm vi bạn muốn.

  Bảng tính Excel với dải ô được tô sáng

  Dải ô xuất hiện trong trường phạm vi chọn . Chọn Nhập.

  Hộp thoại nhập vào bảng tính với nhập được tô sáng

  Sau khi bạn nhập một bảng tính, hãy kiểm tra các cột của danh sách để đảm bảo rằng dữ liệu đã được nhập như mong đợi. Ví dụ, bạn có thể muốn chỉ định cột có chứa tiền tệ thay vì một số. Để xem hoặc thay đổi thiết đặt danh sách, hãy mở danh sách, chọn tab danh sách hoặc chọn thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi chọn thiết đặt danh sách.

 8. Dữ liệu bảng tính xuất hiện trong một danh sách trong SharePoint.

  Danh sách trong SharePoint Online

Tạo một danh sách dựa trên một bảng tính trong SharePoint 2010 hoặc SharePoint 2007

 1. Chọn hành động site Menu Hành động Site , chọn xem tất cả nội dung trang, rồi chọn tạo Nút Tạo .

  Lưu ý: Một site SharePoint có thể được sửa đổi đáng kể. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 2. Trong SharePoint 2010, bên dưới tất cả thể loại, chọn khoảng trống & tùy chỉnh, chọn nhập bảng tính, rồi chọn tạo.

  Trong SharePoint 2007, bên dưới danh sách tùy chỉnh, chọn nhập bảng tính, rồi chọn tạo.

  Hộp thoại tạo bảng tính nhập và tạo được tô sáng
 3. Nhập tên cho danh sách. Đặt tên là bắt buộc.

  Tên xuất hiện ở đầu danh sách trong hầu hết các dạng xem, trở thành một phần của địa chỉ web cho trang danh sách và xuất hiện trong dẫn hướng site để giúp người dùng tìm thấy danh sách. Bạn có thể thay đổi tên của một danh sách bất kỳ lúc nào, nhưng địa chỉ web sẽ vẫn như cũ.

 4. Nhập mô tả cho danh sách. Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện bên dưới tên trong hầu hết các dạng xem. Bạn có thể thay đổi mô tả cho danh sách.

  Tạo hộp thoại nhập bảng tính với nhập được tô sáng
 5. Duyệt hoặc nhập vị trí tệp của bảng tính mà bạn muốn nhập, rồi chọn nhập.

 6. Trong hộp thoại nhập vào danh sách Windows SharePoint Services , chọn kiểu phạm vivà trong phạm vi chọn, xác định phạm vi trong bảng tính mà bạn muốn dùng để tạo danh sách của mình.

  Nhập vào danh sách SharePoint

  Lưu ý: Tùy thuộc vào chương trình bảng tính của bạn, bạn có thể chọn phạm vi ô mà bạn muốn trực tiếp trong bảng tính. Phạm vi bảng và một phạm vi đã đặt tên phải được xác định trong bảng tính để bạn chọn nó trong hộp thoại nhập vào danh sách Windows SharePoint Services .

 7. Chọn Nhập.

Danh sách đã nhập

Sau khi bạn nhập một bảng tính, hãy kiểm tra các cột của danh sách để đảm bảo rằng dữ liệu đã được nhập như mong đợi. Ví dụ, bạn có thể muốn chỉ định cột có chứa tiền tệ thay vì một số. Để xem hoặc thay đổi thiết đặt danh sách, hãy mở danh sách, chọn tab danh sách hoặc chọn cài đặt, rồi chọn thiết đặt danh sách.

Các loại cột được tạo ra cho một danh sách được dựa trên các loại dữ liệu nằm trong các cột của bảng tính. Ví dụ, một cột trong bảng tính có chứa ngày tháng thường là cột ngày trong danh sách SharePoint. Hình ảnh sau đây là danh sách SharePoint đã được tạo bằng cách nhập bảng tính trong hình ảnh trước đó.

Tất cả các phiên bản SharePoint cho phép bạn nhập một bảng tính dữ liệu, mặc dù cách bạn thực hiện thao tác này hơi khác nhau giữa các phiên bản. Ví dụ ở đây sử dụng Excel nhưng một bảng tính tương thích khác sẽ hoạt động. Nếu định dạng tệp gốc của chương trình bảng tính không được hỗ trợ, hãy xuất dữ liệu của bạn vào định dạng phân tách bằng dấu phẩy (. CSV) và nhập bằng cách sử dụng tệp đó.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh và thêm danh sách đã nhập vào trang hoặc site, hãy xem giới thiệu về danh sách.

Lưu ý: Thông thường, các cột được thiết lập trên site SharePoint dựa trên kiểu dữ liệu mà chúng chứa. Tuy nhiên, sau khi bạn nhập một danh sách, bạn nên kiểm tra các cột và dữ liệu để đảm bảo rằng mọi thứ đã được nhập như mong đợi. Ví dụ, bạn có thể muốn xác định rằng một cột chứa tiền tệ chứ không phải chỉ là một số. Để xem hoặc thay đổi thiết đặt danh sách, hãy mở danh sách và trên menu thiết đặt , chọn thiết đặt danh sách.

Đầu trang

Thêm site vào vùng site tin cậy của bạn

 • Mở Internet Explorer, chọn công cụ, rồi chọn tùy chọn Internet.

 • Chọn tab bảo mật , chọn site tin cậy, rồi chọn site.

 • Trang mà bạn đang bật sẽ xuất hiện trong trường Thêm trang web này vào vùng: . Chọn Thêm.

 • Chọn đóng, rồi chọn OK.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu bài viết không hữu ích, hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×