Bắt đầu nhanh Microsoft To-Do

Tạo và chia sẻ danh sách

Tạo danh sách trong Microsoft To-Do

Màn hình việc cần làm
 • Lập kế hoạch ngày của bạn - thêm việc cần làm từ Đề xuất của chúng tôi hoặc nhập việc cần làm mới vào Ngày của Tôi.

 • Đặt ngày đến hạn và thời gian nhắc cho từng việc cần làm để giữ cho tất cả mọi việc theo đúng tiến độ.

 • Thêm các ghi chú trong từng dạng xem chi tiết việc cần làm.

 • Tự động đồng bộ việc cần làm của bạn với các tác vụ Outlook.

 • Truy nhập danh sách và việc cần làm của bạn từ mọi nơi. Với các ứng dụng web iPhone®, Android™ và Windows 10 của chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên tất cả các thiết bị.

Tạo danh sách

 • Nhấn hoặc bấm vào + Danh sách Mới.

  Thao tác này sẽ tạo một danh sách có tên là Danh sách Chưa có tên. Để đổi tên cho danh sách, hãy chọn danh sách đó, rồi nhập tên mới.

Tạo việc cần làm

 • Chọn + Thêm việc cần làm, nhập việc cần làm, rồi nhấn Enter.

  Việc cần làm mới sẽ được thêm vào cuối danh sách.

Thêm Danh sách mới hoặc Thêm việc cần làm
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×