Tạo danh sách phân phối trong Trung tâm quản trị Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng khi bạn muốn gửi email cho nhóm gồm những người mà không cần phải nhập tên của từng người nhận cá nhân, danh sách phân phối được sắp xếp theo một chủ đề thảo luận cụ thể (chẳng hạn như "tiếp thị") hoặc bằng người dùng chia sẻ thông thường việc yêu cầu họ liên lạc thường xuyên. Danh sách phân phối đôi khi được gọi là nhóm phân phối.

Tạo danh sách phân phối (nhóm)

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng và chọn Quản trị.

 3. Chọn Nhóm ở ngăn dẫn hướng bên trái.

  Hãy xem nhóm Office 365 mới của bạn trong bản xem trước Trung tâm quản trị

 4. Bên dưới loại nhóm, chọn danh sách thả xuống và chọn danh sách phân phối.

  Thêm một trang nhóm - chọn danh sách thả xuống và chọn danh sách phân phối

 5. Nhập tên và thêm mô tả cho danh sách phân phối mới của bạn.

  Bạn có thể chọn liệu bạn muốn mọi người bên ngoài tổ chức của bạn để gửi email đến danh sách phân phối.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào Thêm để tạo danh sách phân phối và đóng để xem danh sách phân phối của bạn.

Hãy xem cách sử dụng danh sách phân phối trong Outlook 2016 và Outlook trên web trong chủ đề sử dụng danh sách phân phối trong Outlook .

Kiểm xuất khắc phục sự cố các vấn đề danh sách phân phối để được trợ giúp với vấn đề về danh sách phân phối.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×