Hàng & cột

Tạo danh sách ngày tuần tự

Tạo danh sách ngày tuần tự

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo nhanh một danh sách các ngày, theo thứ tự liên tiếp, bằng cách sử dụng lệnh điền hoặc Điền xử lý Núm điều khiển điền .

Sử dụng điều khiển điền:

  1. Chọn ô có chứa ngày đầu tiên. Kéo núm điều khiển điền qua các ô liền kề mà bạn muốn để điền theo tuần tự ngày.

  2. Chọn núm điều khiển điền Núm điều khiển điền ở góc dưới bên phải của ô, nhấn giữ và kéo để điền vào phần còn lại của chuỗi. Có thể kéo núm điều khiển điền lên, xuống hoặc qua một bảng tính.

  3. Sử dụng điều khiển điền để tạo một danh sách tuần tự ngày tháng

Sử dụng lệnh điền:

  1. Chọn ô có ngày đầu tiên. Sau đó chọn phạm vi ô bạn muốn điền.

  2. Chọn trang chủ > chỉnh sửa > > chuỗi > đơn vị ngày. Hãy chọn đơn vị bạn muốn dùng.

Mẹo: Bạn có thể sắp xếp ngày tháng giống như bất kỳ dữ liệu nào khác. Theo mặc định, ngày tháng được sắp xếp từ ngày sớm nhất đến mới nhất ngày.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tự động điền dữ liệu vào các ô trong trang tính

Dùng chức năng Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×