Bắt đầu nhanh Microsoft To-Do

Tạo ngày đến hạn và lời nhắc

Tạo danh sách, ngày đến hạn và lời nhắc trong Microsoft To-Do

Tạo danh sách

 • Nhấn hoặc bấm vào + Danh sách Mới.

  Thao tác này sẽ tạo một danh sách có tên là Danh sách Chưa có tên. Để đổi tên cho danh sách, hãy chọn danh sách đó, rồi nhập tên mới.

Tạo việc cần làm

 • Chọn + Thêm việc cần làm, nhập việc cần làm, rồi nhấn Enter.

  Việc cần làm mới sẽ được thêm vào cuối danh sách.

Thêm Danh sách mới hoặc Thêm việc cần làm

Tạo ngày đến hạn

 1. Chọn việc cần làm.

 2. Chọn Thêm ngày đến hạn, rồi chọn ngày đến hạn:

  Hôm nay, Ngày mai, Tuần Tới hoặc Chọn một ngày

Ngày đến hạn

Tạo lời nhắc

 1. Chọn việc cần làm.

 2. Chọn Thêm lời nhắc, rồi chọn một lời nhắc:

  Cuối ngày hôm nay, Ngày mai, Tuần Tới hoặc Chọn ngày và thời gian

Lời nhắc

Đặt ngày đến hạn lặp lại

 1. Chọn việc cần làm.

 2. Chọn Thêm ngày đến hạn, rồi chọn ngày đến hạn đầu tiên:

 3. Chọn Lặp lại, rồi chọn thời gian lặp lại:

  Hàng ngày, Ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm hoặc Tùy chỉnh

Lặp lại
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×