Tạo Danh sách Địa chỉ cho phối thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trên menu Công cụ, trỏ đến Gửi thư và Danh mục, rồi bấm vào Tạo Danh sách Địa chỉ.

 2. Trước khi bạn bắt đầu nhập thông tin cho danh sách của mình, bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc đổi tên trường cho danh sách xuất hiện trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới.

  Cách thực hiện?

  1. Trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới, bấm vào Tùy chỉnh Cột. Trong hộp thoại Tùy chỉnh Danh sách Địa chỉ, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

   • Để thêm một trường, bấm vào Thêm. Trong hộp thoại Thêm Trường, nhập tên cho trường mới của bạn, rồi bấm OK.

   • Để loại bỏ một trường, bên dưới Tên Trường chọn tên trường, rồi bấm vào Xóa.

   • Để đổi tên một trường, bên dưới Tên Trường chọn tên trường, rồi bấm vào Đổi tên. Trong hộp thoại Đổi tên Trường, hãy nhập tên mới vào hộp Đến:, rồi bấm vào OK.

  2. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn hoàn tất sửa đổi danh sách tên trường, rồi bấm vào OK.

 3. Trong hộp thoại Danh sách Địa chỉ Mới, hãy nhập thông tin cho mục nhập đầu tiên trong các trường thích hợp (Tiêu đề, Tên, Họ, v.v.).

 4. Khi bạn kết thúc việc nhập thông tin cho mục nhập đầu tiên, hãy bấm vào Mục nhập Mới.

 5. Lặp lại bước 3 và bước 4 cho đến khi bạn đã hoàn tất việc thêm mục nhập.

 6. Bấm OK.

 7. Trong hộp thoại Lưu Danh sách Địa chỉ, hãy nhập tên cho danh sách địa chỉ trong hộp Tên tệp.

  Theo mặc định, danh sách địa chỉ được lưu trong thư mục Nguồn Dữ liệu của Tôi. Tốt nhất nên giữ danh sách địa chỉ ở đây vì đây là thư mục mặc định mà Microsoft Publisher tìm nguồn dữ liệu trong đó.

 8. Bấm Lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×