Tạo dự báo trong Excel cho Windows

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có dữ liệu dựa vào thời gian lịch sử, bạn có thể dùng nó để tạo dự báo. Khi bạn tạo dự báo, Excel sẽ tạo ra một trang tính mới chứa cả hai bảng lịch sử và dự đoán giá trị và biểu đồ thể hiện dữ liệu này. Dự báo có thể giúp bạn dự đoán những thứ như bán hàng trong tương lai, hàng tồn kho yêu cầu hoặc người tiêu dùng xu hướng.

Có thể tìm được thông tin về cách tính toán dự báo và các tùy chọn mà bạn có thể thay đổi ở phần cuối của bài viết này.

Một phần của bảng tính hiển thị bảng số liệu dự báo và biểu đồ dự báo

Tạo dự báo

 1. Trong một trang tính, hãy nhập hai chuỗi dữ liệu tương ứng với nhau:

  • Một chuỗi chứa các mục ngày hoặc thời gian cho đường thời gian

  • Một chuỗi chứa các giá trị tương ứng

   Những giá trị này sẽ được dự đoán cho ngày trong tương lai.

  Lưu ý: Đường thời gian yêu cầu khoảng thời gian nhất quán giữa các điểm dữ liệu. Chẳng hạn, khoảng thời gian hàng tháng với các giá trị rơi vào ngày 1 mỗi tháng, đường thời gian hàng năm, hoặc đường thời gian số. Không có vấn đề gì nếu chuỗi đường thời gian của bạn thiếu đến 30% điểm dữ liệu, hoặc có một vài số có cùng tem thời gian. Dự báo vẫn sẽ chính xác. Tuy nhiên, việc tóm tắt dữ liệu trước khi bạn tạo dự báo sẽ tạo ra kết quả dự báo chính xác hơn.

 2. Chọn cả hai chuỗi dữ liệu.

  Mẹo: Nếu bạn chọn một ô trong một chuỗi, Excel sẽ tự động chọn phần dữ liệu còn lại.

 3. Trên tab dữ liệu , trong nhóm dự báo , bấm Trang tính dự báo.

  Nút Trang tính Dự báo trên tab Dữ liệu

 4. Trong hộp Tạo trang tính dự báo , chọn biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột cho biểu thị trực quan của dự báo.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tạo Trang tính Dự báo với phần Tùy chọn được thu gọn

 5. Trong hộp Kết thúc Dự báo, chọn ngày kết thúc rồi bấm Tạo.

  Excel sẽ tạo ra một trang tính mới chứa cả hai bảng lịch sử và dự đoán giá trị và biểu đồ thể hiện dữ liệu này.

  Bạn sẽ tìm thấy trang tính mới chỉ sang trái ("ở trước") vào trang tính nơi bạn đã nhập chuỗi dữ liệu.

Tùy chỉnh dự báo của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ thiết đặt nâng cao cho dự báo của bạn, hãy bấm tùy chọn.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về mỗi tùy chọn trong bảng sau đây.

Dự báo tùy chọn

Mô tả

Bắt đầu dự báo

Chọn ngày Forecast để bắt đầu. Khi bạn chọn một ngày trước khi kết thúc của dữ liệu lịch sử, chỉ có dữ liệu trước ngày bắt đầu được sử dụng trong dự đoán từ (đây đôi khi được gọi là "dự báo quá khứ").

Mẹo: 

 • Bắt đầu dự báo của bạn trước điểm lịch sử cuối cùng cung cấp cho bạn một nghĩa dự đoán từ độ chính xác như bạn có thể so sánh dự báo chuỗi dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu dự báo quá sớm, dự báo được tạo sẽ không nhất thiết phải là đại diện cho dự báo, bạn sẽ sử dụng tất cả dữ liệu lịch sử. Sử dụng tất cả dữ liệu lịch sử của bạn cung cấp cho bạn một dự đoán từ chính xác hơn.

 • Nếu dữ liệu của bạn có tính thời vụ, thì nên bắt đầu dự báo trước điểm lịch sử cuối cùng.

Khoảng tin cậy

Chọn hoặc bỏ chọn khoảng tin cậy để hiện hoặc ẩn nó. Khoảng tin cậy là phạm vi xung quanh mỗi giá trị dự đoán, trong đó 95% điểm trong tương lai dự kiến sẽ giảm, dựa trên thời (với phân bố thường). Khoảng tin cậy có thể giúp bạn tìm ra độ chính xác của dự báo. Một khoảng thời gian nhỏ hơn ngụ ý thêm độ chính xác trong dự đoán cho điểm cụ thể. Mức mặc định của 95% tin cậy có thể thay đổi bằng cách dùng lên hoặc mũi tên xuống.

Tính thời vụ

Tính thời vụ là một số cho độ dài (số điểm) của mẫu hình theo mùa và được tự động phát hiện. Ví dụ, trong một vòng tròn bán hàng hàng năm, với mỗi điểm đại diện cho một tháng, tính thời vụ là 12. Bạn có thể ghi đè tự động phát hiện bằng cách chọn Thiết đặt theo cách thủ công và sau đó chọn một số.

Lưu ý: Khi đặt tính thời vụ theo cách thủ công, hãy tránh giá trị dưới 2 chu kỳ của dữ liệu lịch sử. Với ít hơn 2 chu kỳ, Excel không thể nhận dạng các cấu phần theo thời vụ. Và khi tính thời vụ không đủ đáng kể để giải thuật phát hiện, thì dự đoán sẽ chuyển về xu hướng tuyến tính.

Phạm vi đường thời gian

Thay đổi phạm vi được dùng cho đường thời gian của bạn ở đây. Vi này phải khớp với Giá trị phạm vi.

Phạm vi giá trị

Thay đổi phạm vi được dùng cho chuỗi giá trị của bạn ở đây. Phạm vi này cần có giống nhau với Phạm vi đường thời gian.

Điền thiếu điểm dùng

Xử lý thiếu điểm, Excel dùng nội suy, có nghĩa là rằng một điểm thiếu sẽ được hoàn thành như là trung bình trọng số của nó điểm lân cận miễn là ít hơn 30% của các điểm bị thiếu. Để xem thư điểm thiếu là số 0 thay vào đó, hãy bấm số 0 trong danh sách.

Tạo bản sao các dạng tập họp khác bằng cách dùng

Khi dữ liệu của bạn chứa nhiều giá trị với cùng một dấu thời gian, Excel sẽ trung bình các giá trị. Để sử dụng phương pháp tính toán khác, chẳng hạn như số trung vị, hãy chọn tính toán từ danh sách.

Bao gồm số liệu thống kê dự báo

Chọn hộp này nếu bạn muốn bổ sung thống kê thông tin về dự báo trong một trang tính mới. Cách này sẽ thêm một bảng số liệu thống kê được tạo bằng cách dùng dự báo. ETS. Chỉ số hoạt và bao gồm số đo, chẳng hạn như các hệ số làm mịn (Alpha và Beta, Gamma), và số đo lỗi (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Các công thức được dùng khi dự báo dữ liệu

Khi bạn sử dụng một công thức để tạo dự báo, nó sẽ trả về một bảng chứa dữ liệu lịch sử và được dự đoán, cùng với một biểu đồ. Dự đoán sẽ dự báo giá trị trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị dựa trên thời gian hiện có và phiên bản AAA của giải thuật Làm nhẵn Hàm mũ (ETS).

Bảng có thể chứa các cột sau đây, ba cột trong số đó là cột được tính:

 • Cột thời gian lịch sử (chuỗi dữ liệu dựa trên thời gian của bạn)

 • Cột giá trị lịch sử (chuỗi dữ liệu giá trị tương ứng của bạn)

 • Cột giá trị dự báo (được tính bằng cách dùng FORECAST.ETS)

 • Hai cột biểu thị khoảng tin cậy (tính bằng cách dùng dự báo. ETS. CONFINT). Cột này xuất hiện chỉ khi khoảng tin cậy được chọn trong phần tùy chọn của hộp...

Tải xuống sổ làm việc mẫu

Bấm vào nối kết này để tải xuống sổ làm việc với Excel dự báo. Ví dụ về hàm ETS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Hàm dự đoán

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×