Outlook trên web

Tạo chữ ký và trả lời tự động

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Thêm một liên lạc cá nhân vào mọi email bằng chữ ký hoặc đặt trả lời tự động khi bạn đang đi nghỉ hoặc vắng mặt trong Outlook trên web.

Tạo chữ ký

 1. Chọn thiết đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook.

 2. Chọn soạn thảo và trả lời.

 3. Tạo chữ ký của bạn.

 4. Chọn nếu bạn muốn đưa chữ ký vào thư mới và thư bạn trả lời hoặc chuyển tiếp.

 5. Chọn Lưu.

Tạo trả lời tự động

 1. Chọn thiết đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook.

 2. Chọn Trả lời tự động.

 3. Bật trả lời tự động.

 4. Nếu bạn muốn, hãy chọn:

  • Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc

  • Chặn lịch của tôi trong giai đoạn này

  • Tự động từ chối lời mời mới về các sự kiện xảy ra trong quá trình giai đoạn này

  • Từ chối và hủy bỏ cuộc họp của tôi trong giai đoạn này

 5. Nhập tin nhắn của bạn.

 6. Chọn nếu bạn muốn gửi phản hồi cho những người bên ngoài tổ chức của bạn. Nếu vậy, hãy nhập một thư khác.

 7. Chọn Lưu.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook trên web

Gửi trả lời tự động (Vắng mặt) trong Outlook trên web

Nhận trợ giúp cho Outlook trên web

Trợ giúp https://support.office.com/en-us/outlookđào tạo về Outlook

Office cho web bắt đầu nhanh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×