Tạo chủ đề riêng của bạn trong PowerPoint

Bắt đầu với chủ đề tích hợp sẵn và sửa đổi chủ đề với màu, phông chữ và hiệu ứng tùy chỉnh:

 1. Thay đổi cài đặt của chủ đề

 2. Lưu các cài đặt dưới dạng chủ đề mới trong bộ sưu tập chủ đề của bạn

Các bước này được mô tả bên dưới.

Tùy chỉnh các thành phần chủ đề

Chỉnh sửa một chủ đề để sửa đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng.

Màu chủ đề chứa bốn màu nền và văn bản, sáu màu trọng tâm và hai màu siêu nối kết. Trong Mẫu, bạn có thể thấy kiểu phông và màu văn bản trông như thế nào trước khi bạn chọn được một tổ hợp màu cho mình.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Biến thể, khi chọn mũi tên xuống, bộ sưu tập các biến thể màu sẽ mở ra:

  Chọn mũi tên xuống để mở bộ sưu tập biến thể màu
 2. Chọn Màu, rồi bấm vào Tùy chỉnh màu.

  Hộp thoại Tạo màu chủ đề mới mở ra.

 3. Trong hộp thoại Tạo màu chủ đề mới, bên dưới Màu chủ đề, thực hiện một trong các thao tác sau:

  hiển thị hộp thoại màu chủ đề tùy chỉnh trong PowerPoint
 4. Chọn nút bên cạnh tên của thành phần màu chủ đề (ví dụ: Chủ đề 1 hoặc Siêu kết nối) mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn một màu bên dưới Màu chủ đề.

  -hoặc-

  Bấm vào Xem thêm màu và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab Chuẩn, hãy chọn một màu.

  • Trên tab Tùy chỉnh, hãy nhập số hiệu màu cho đích xác màu bạn muốn.

   Lặp lại cho tất cả các thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 5. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho tổ hợp màu chủ đề mới, rồi chọn Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các thành phần màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm vào Đặt lại trước khi bạn chọn Lưu.

 6. Sau khi bạn đã xác định bảng phối màu tùy chỉnh, bảng này sẽ sẵn dùng trên menu thả xuống Màu:

  Sau khi bạn xác định bảng phối màu tùy chỉnh, bảng này sẽ xuất hiện trên menu thả xuống Màu

Việc thay đổi phông chủ đề sẽ cập nhật toàn bộ văn bản tiêu đề và dấu đầu dòng trong bản trình bày của bạn.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Phông Hình ảnh nút , rồi Tùy chỉnh phông chữ.

  hộp thoại phông chữ tùy chỉnh trong powerpoint

 2. Trong hộp thoại Tạo Phông Chủ đề Mới, dưới các hộp Phông đầu đề và Phông chính, hãy chọn phông mà bạn muốn dùng.

 3. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi chọn Lưu.

Hiệu ứng chủ đề bao gồm bóng đổ, phản chiếu, đường thẳng, tô màu, v.v... Dù bạn không thể tạo bộ hiệu ứng chủ đề của riêng mình nhưng bạn có thể chọn bộ hiệu ứng chủ đề hợp với bản trình bày của mình.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Hiệu ứng Hình ảnh nút .

 2. Chọn bộ hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

  Thay đổi hiệu ứng chủ đề

Bạn sẽ muốn lưu các thay đổi về màu, phông chữ và hiệu ứng mà bạn đã thực hiện thành một chủ đề (tệp .thmx). Bằng cách đó, bạn có thể áp dụng chủ đề mới này cho bản trình bày khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Chủ đề.

 2. Bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên thích hợp cho chủ đề, rồi bấm Lưu.

  Lưu ý: Chủ đề đã sửa đổi sẽ được lưu thành tệp .thmx trong thư mục Chủ đề tài liệu trên ổ đĩa cục bộ và sẽ được tự động thêm vào danh sách chủ đề tùy chỉnh trên tab Thiết kế trong nhóm Chủ đề.

Khi bạn bấm vào Màu trong nhóm Chủ đề, các màu mà bạn thấy bên cạnh tên chủ đề sẽ đại diện cho các màu chủ đề và siêu kết nối của chủ đề đó. Nếu bạn thay đổi bất cứ màu nào trong các màu này để tạo bộ màu chủ đề của riêng mình, các màu được hiển thị trên nút Màu và bên cạnh tên Chủ đề cũng sẽ được cập nhật.

màu chủ đề

Bộ sưu tập Màu chủ đề hiển thị tất cả các bộ màu từ các chủ đề tích hợp sẵn. Như minh họa bên dưới, màu chủ đề chứa bốn màu nền và văn bản, sáu màu chủ đề và hai màu siêu kết nối. Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy được hình thức của kiểu phông và màu văn bản trước khi bạn chọn được tổ hợp màu cho mình.

hiển thị hộp thoại màu chủ đề tùy chỉnh trong PowerPoint

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Màu, rồi bấm vào Tạo màu chủ đề mới.

  Mẹo: Các màu trong nút Màu Ảnh nút đại diện cho chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn.

 2. Bên dưới Màu chủ đề, bấm vào nút bên cạnh tên của thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 3. Bên dưới Màu chủ đề, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào mũi tên xuống của màu mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn một màu từ danh sách chính.

  • Bấm vào Màu Khác và thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Trên tab Chuẩn, hãy chọn một màu.

   • Trên tab Tùy chỉnh, nhập công thức cho màu bạn muốn.

    Lặp lại bước 2 và 3 cho tất cả các thành phần màu chủ đề bạn muốn thay đổi.

    Mẹo: Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy hiệu ứng của các thay đổi mà bạn đã thực hiện.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho màu chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các yếu tố màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm Thiết lập lại trước khi bấm Lưu.

Mỗi chủ đề Office xác định hai phông chữ — một cho đầu đề và một cho nội dung văn bản. Các phông chữ này có thể cùng là một phông chữ (được sử dụng ở mọi nơi) hoặc là hai phông chữ khác nhau. PowerPoint sử dụng các phông chữ này để tạo kiểu văn bản tự động. Việc thay đổi phông chủ đề sẽ cập nhật toàn bộ văn bản tiêu đề và dấu đầu dòng trong bản trình bày của bạn.

Khi bạn bấm vào Phông trong nhóm Chủ đề, tên phông chữ đầu đề và phông chữ nội dung văn bản được sử dụng cho từng phông chủ đề sẽ xuất hiện bên dưới tên chủ đề.

Bộ chọn phông chữ chủ đề

Theo minh họa dưới đây, bạn có thể thay đổi phông chữ đầu đề và phông chữ nội dung văn bản của một chủ đề hiện có để đáp ứng kiểu bản trình bày của bạn.

hộp thoại phông chữ tùy chỉnh trong powerpoint

Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy các mẫu kiểu đầu đề và nội dung văn bản mà bạn đã chọn.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Phông Hình ảnh nút , rồi bấm vào Tạo phông chủ đề mới.

 2. Trong hộp Phông đầu đềPhông nội dung, chọn phông chữ bạn muốn sử dụng.

 3. Trong hộp Tên, hãy nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp các đường và hiệu ứng tô. Theo minh họa dưới đây, bạn có thể chọn từ các nhóm hiệu ứng khác nhau để đáp ứng kiểu bản trình bày của bạn.

Hiệu ứng chủ đề

Mặc dù bạn không thể tạo bộ hiệu ứng chủ đề của riêng mình, bạn vẫn có thể chọn hiệu ứng mà mình muốn sử dụng trong chủ đề tài liệu hoặc bản trình bày của riêng bạn.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Hiệu ứng Hình ảnh nút .

 2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Lưu các thay đổi bạn thực hiện với màu, phông chữ hoặc hiệu ứng đường và tô của một chủ đề hiện có để bạn có thể áp dụng cho các tài liệu hoặc bản trình bày khác.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Xem thêm Nút thêm .

 2. Bấm Lưu Chủ đề Hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên thích hợp cho chủ đề, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Chủ đề đã sửa đổi sẽ được lưu ở dạng tệp .thmx trong thư mục Chủ đề Tài liệu trên ổ đĩa cục bộ và sẽ được tự động thêm vào danh sách các chủ đề tùy chỉnh trên tab Thiết kế trong nhóm Chủ đề.

Tổng quan về chủ đề Office

Màu, phông chữ và hiệu ứng chủ đề hoạt động trong PowerPoint cũng như trong Excel, Word và Outlook nên bản trình bày, tài liệu, trang tính và thư email của bạn có thể có một giao diện gắn kết. Bạn có thể tìm thấy chủ đề trong bộ sưu tập Chủ đề trên tab Thiết kế. Để thử các chủ đề khác nhau, hãy đặt con trỏ trên hình thu nhỏ trong bộ sưu tập Chủ đề và chú ý cách tài liệu của bạn thay đổi.

Hình ảnh của các chủ đề khác nhau được áp dụng cho cùng một đồ họa SmartArt
Bốn chủ đề được áp dụng cho cùng một đồ họa SmartArt

Việc áp dụng chủ đề mới sẽ làm thay đổi các chi tiết chính trong tài liệu của bạn. Hiệu ứng Chữ nghệ thuật được áp dụng cho các tiêu đề trong PowerPoint. Bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, hình và các đối tượng khác được cập nhật để bổ sung lẫn nhau. Thậm chí các bố trí và nền của trang chiếu của bạn cũng có thể thay đổi đáng kể theo chủ đề. Nếu bạn thích hình thức của chủ đề được áp dụng cho bản trình bày, bạn chỉ cần hoàn tất việc định dạng lại với một thao tác bấm. Nếu bạn muốn tùy chỉnh thêm bản trình bày của mình, bạn có thể thay đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng chủ đề.

Xem thêm

Tìm hiểu sự khác biệt giữa mẫu và chủ đề PowerPoint

Loại bỏ hoặc thay đổi chủ đề hiện tại

Định dạng màu nền cho trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×