Tạo cột văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sắp xếp văn bản của bạn thành các cột trong PowerPoint. Bạn cũng có thể xác định khoảng cách (trong in-xơ) giữa các cột. Đây là cách:

Phiên bản mới hơn

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền định dạng, rồi bấm Định dạng Hình.

 2. Ở bên phải của cửa sổ, bấm Tùy chọn văn bản > hộp văn bản Nút hộp văn bản .

  Thiết đặt lề của hộp văn bản
 3. Bấm Cột, nhập số cột vào hộp Số và nhập khoảng cách giữa các cột (tính bằng in-xơ) vào hộp Khoảng cách.
  Chuyển văn bản thành các cột

  Nếu nút cột bị mờ đi, đó là khả năng do bạn đang làm việc trên một bảng. Cột cho bảng được mô tả trong bài viết riêng biệt. Hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng và cột.

 4. Mọi văn bản mà bạn nhập vào lúc này sẽ xuất hiện trong các cột. Nếu đối tượng mà bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy văn bản giờ đây xuất hiện trong các cột.

  Bạn có thể điều chỉnh số dư của văn bản trong cột của bạn bằng cách thêm hoặc loại bỏ dấu ngắt dòng: nhấn Enter để thêm dòng trống và di chuyển văn bản vào cột tiếp theo, hoặc nhấn Backspace hoặc xóa bỏ hoặc loại bỏ dòng trống và di chuyển văn bản vào cột trước đó.

  Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để tạo các cột khác thậm chí, nếu bạn muốn.

Office 2007 hoặc 2010

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền định dạng, rồi bấm Định dạng Hình.

 2. Trong hộp thoại Định dạng hình dạng , chọn tab Hộp văn bản ở bên trái.

  Thiết đặt lề của hộp văn bản
 3. Bấm Cột, nhập số cột vào hộp Số và nhập khoảng cách giữa các cột (tính bằng in-xơ) vào hộp Khoảng cách.
  Chuyển văn bản thành các cột

  Nếu nút cột bị mờ đi, đó là khả năng do bạn đang làm việc trên một bảng. Cột cho bảng được mô tả trong bài viết riêng biệt. Hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng và cột.

 4. Bấm OK, và sau đó đóng hộp thoại Định dạng hình dạng . Bất kỳ văn bản nào bạn bây giờ hãy nhập sẽ xuất hiện trong cột. Nếu đối tượng, bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy rằng văn bản ngay bây giờ sẽ xuất hiện trong cột.

  Bạn có thể điều chỉnh số dư của văn bản trong cột của bạn bằng cách thêm hoặc loại bỏ dấu ngắt dòng: nhấn Enter để thêm dòng trống và di chuyển văn bản vào cột tiếp theo, hoặc nhấn Backspace hoặc xóa bỏ hoặc loại bỏ dòng trống và di chuyển văn bản vào cột trước đó.

  Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để tạo các cột khác thậm chí, nếu bạn muốn.

Phiên bản mới hơn

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền định dạng, rồi bấm Định dạng Hình.

 2. Ở bên phải của cửa sổ, bấm Tùy chọn văn bản > hộp văn bản Trong ngăn định dạng hình dạng, hãy chọn tùy chọn văn bản > hộp văn bản .

 3. Bấm Cột, nhập số cột vào hộp Số và nhập khoảng cách giữa các cột (tính bằng in-xơ) vào hộp Khoảng cách.

  Tùy chọn cột trong ngăn định dạng hình dạng sẽ giúp bạn sắp xếp văn bản trong cột

  Nếu nút cột bị mờ đi, đó là khả năng do bạn đang làm việc trên một bảng. Cột cho bảng được mô tả trong bài viết riêng biệt. Hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng và cột.

 4. Mọi văn bản mà bạn nhập vào lúc này sẽ xuất hiện trong các cột. Nếu đối tượng mà bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy văn bản giờ đây xuất hiện trong các cột.

  Bạn có thể điều chỉnh số dư của văn bản trong cột của bạn bằng cách thêm hoặc loại bỏ dấu ngắt dòng: nhấn Enter để thêm dòng trống và di chuyển văn bản vào cột tiếp theo, hoặc nhấn Backspace hoặc xóa bỏ hoặc loại bỏ dòng trống và di chuyển văn bản vào cột trước đó.

  Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để tạo các cột khác thậm chí, nếu bạn muốn.

Office 2011

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền hình dạng, rồi bấm Định dạng văn bản.

 2. Trong hộp thoại Định dạng văn bản , ở bên trái, hãy chọn tab cột .

  Nếu tab cột không sẵn dùng, nó có thể vì bạn đang làm việc trên một bảng hoặc trên một đối tượng không hỗ trợ nhiều cột. Cột cho bảng được mô tả trong bài viết riêng biệt. Hãy xem Thêm hoặc xóa bảng hàng và cột.

 3. Nhập một chữ số trong hộp số cột và nhập khoảng cách bạn muốn giữa các cột (trong in-xơ) trong hộp khoảng cách giữa các cột .

 4. Chọn OK. Bất kỳ văn bản nào bạn bây giờ hãy nhập sẽ xuất hiện trong cột. Nếu đối tượng, bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy rằng văn bản ngay bây giờ sẽ xuất hiện trong cột.

  Bạn có thể điều chỉnh số dư của văn bản trong cột của bạn bằng cách thêm hoặc loại bỏ dấu ngắt dòng: nhấn Enter để thêm dòng trống và di chuyển văn bản vào cột tiếp theo, hoặc nhấn Backspace hoặc xóa bỏ hoặc loại bỏ dòng trống và di chuyển văn bản vào cột trước đó.

  Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ hộp có chứa các cột để tạo các cột khác thậm chí, nếu bạn muốn.

Dấu ngắt cột

PowerPoint không có khả năng chèn dấu ngắt cột trong một hộp văn bản nhiều cột. Nếu bạn muốn bỏ phiếu cho có tính năng này, hãy đến Trang này trong hộp gợi ý PowerPoint và bấm bỏ phiếu.

Tạo cột trong bảng

Nếu bạn đang dùng một bảng, là tính năng để thực hiện các cột khác nhau. Đọc Thêm hoặc xóa bỏ hàng trong bảng và cột thay vì bài viết này.

Xem Thêm

Thêm bảng vào một trang chiếu

Di chuyển hoặc đổi cỡ bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×