Tạo cột văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tách văn bản thành các cột đều nhau bằng cách đổi định dạng hộp văn bản. Bạn không cần phải tạo bảng hoặc tạo các hộp văn bản riêng rẽ và sắp xếp chúng thành hàng lối. Cách làm:

  1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản, chỗ dành sẵn hoặc viền định dạng, rồi bấm Định dạng Hình.

  2. Ở bên phải của cửa sổ PowerPoint, bấm Tùy chọn văn bản > hộp văn bản Nút hộp văn bản .
    Thiết đặt lề của hộp văn bản

  3. Bấm vào cột, nhập số cột trong hộp số , và khoảng cách giữa các cột (trong in-xơ) trong hộp dãn cách .
    Chuyển văn bản thành các cột

  4. Mọi văn bản mà bạn nhập vào lúc này sẽ xuất hiện trong các cột. Nếu đối tượng mà bạn bấm chuột phải trong bước 1 đã chứa văn bản, bạn sẽ thấy văn bản giờ đây xuất hiện trong các cột.

    Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh số dư của văn bản trong cột của bạn bằng cách thêm hoặc loại bỏ dòng. Nhấn Enter để thêm dòng trống và di chuyển văn bản vào cột tiếp theo, hoặc nhấn Backspace hoặc xóa bỏ hoặc loại bỏ dòng trống và di chuyển văn bản đến cột trước đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm bảng vào một trang chiếu

Di chuyển hoặc đổi cỡ bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×