Tạo cột siêu dữ liệu được quản lý

Tạo cột siêu dữ liệu được quản lý

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một cột siêu dữ liệu được quản lý cho phép bạn điều khiển các thông tin mà mọi người có thể nhập vào một cột. Người dùng lựa chọn thuật ngữ hoặc cụm từ mà họ nhập vào cột từ một bộ các thuật ngữ được quản lý và được xác định trước.

Hình minh họa sau đây cho thấy cách thức hoạt động. Thư viện tài liệu trong hình minh họa có một cột siêu dữ liệu được quản lý được gọi là "Khám phá ECM". Để nhập các giá trị trong cột, người dùng sửa các thuộc tính cho một mục trong thư viện (trong trường hợp này, mục đó là một bảng tính). Tên của cột siêu dữ liệu được quản lý, Khám phá ECM, là nhãn cho một trường trên trang thuộc tính. Để xem danh sách các thuật ngữ, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng thẻ.

một cột siêu dữ liệu được Quản lý cho phép người dùng lựa chọn các giá trị được xác định trước để nhập vào cột bằng cách dùng các thuộc tính tài liệu.

Khi bạn thiết lập một cột siêu dữ liệu được quản lý, bạn có thể sử dụng một bộ thuật ngữ hiện có hoặc bạn có thể thêm một bộ thuật ngữ đặc biệt dành cho mục đích này. Để tìm hiểu cách thêm một bộ thuật ngữ mới, hãy xem Thiết lập một bộ thuật ngữ mới

Tạo trang web, danh sách hoặc thư viện được quản lý siêu dữ liệu cột

Quan trọng: Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang thì mới có thể tạo ra hoặc cấu hình các cột của trang. Bạn phải có mức quyền Quản lý Danh sách thì mới có thể tạo cột cho danh sách hoặc thư viện. Theo mặc định, các chủ sở hữu trang web có quyền Quản lý Danh sách.

 1. Bạn có thể tạo một cột cho danh sách và thư viện hoặc bạn có thể tạo cột trang. Tạo cột bằng cách chọn một trong các thủ tục sau đây:

 2. Tạo cột trang cho siêu dữ liệu được quản lý

  1. Trên trang Trang đầu, chọn Nội dung Trang.

  2. Trên trang nội dung trang, hãy bấm Nút Thiết đặt Office 365 thiết đặt.

  3. Dưới Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Cột của Trang.

  4. Trên trang Cột của Trang, hãy bấm Tạo.

  5. Trên trang Cột của Trang Mới, trong phần Tên và Kiểu, hãy nhập tên của cột

 3. Tạo danh sách hoặc thư viện cột cho siêu dữ liệu được quản lý

  1. Đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo cột tại đó.

  2. Trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện tùy trường hợp.

  3. Trong phần Cột, bấm Tạo Cột.

  4. Trên trang Tạo Cột, trong phần Tên và Kiểu, hãy nhập tên cột.

 4. Trong phần Kiểu thông tin trong cột này là, hãy chọn siêu dữ liệu được quản lý.

 5. Trong phần Nhóm, hãy chọn một nhóm cho cột hoặc tạo một nhóm cho cột đó.

 6. Trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung, hãy nhập một mô tả và chỉ rõ giá trị đó có bắt buộc không. Bạn cũng có thể chỉ rõ bạn có muốn bắt buộc các giá trị cho cột phải là duy nhất hay không.

 7. Trong phần Trường Nhiều Giá trị, hãy chỉ rõ bạn có muốn cho phép nhiều giá trị trong cột hay không.

  Quan trọng: Nếu bạn cho phép nhiều giá trị trong cột, người dùng sẽ không thể sắp xếp trên cột này.

 8. Trong phần Hiển thị công thức, hãy chỉ rõ sẽ chỉ hiển thị nhãn thuật ngữ hay hiển thị thuật ngữ và toàn bộ đường dẫn của nó trong cấu trúc phân cấp bộ thuật ngữ.

 9. Trong phần Thiết đặt Bộ Thuật ngữ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 10. Để sử dụng một bộ thuật ngữ hiện có, hãy chọn Sử dụng một bộ thuật ngữ được quản lý, rồi tìm kiếm hoặc duyệt tên của bộ thuật ngữ. Sau khi chọn tên bộ thuật ngữ, bạn có thể chỉ rõ có cho phép người dùng điền vào các giá trị và thiết đặt giá trị mặc định cho cột hay không.

 11. Để tạo một bộ thuật ngữ cho cột này, hãy chọn Tùy chỉnh bộ thuật ngữ của bạn và nhập mô tả cho bộ thuật ngữ. Sau đó, bấm Sửa Bằng Trình Quản lý Sử dụng Bộ Thuật ngữ và thực hiện theo các bước trong Thiết lập một bộ thuật ngữ mới.

 12. Bấm OK.

Để quản lý một cột siêu dữ liệu, hãy thực hiện một trong các bước trên đây để đến trang web, thư viện hoặc danh sách cột trang cột trang. Trên trang đó, cuộn qua các cột đã xác định và bấm mà bạn muốn sửa đổi. Bạn sẽ rồi nhập lại chỉnh sửa trang nơi bạn có thể thay đổi hoặc Cập Nhật thiết đặt.

Các cột siêu dữ liệu được quản lý cung cấp cho người dùng một danh sách các thuật ngữ được xác định trước mà họ có thể áp dụng cho nội dung của họ. Bạn có thể sử dụng tính năng này nhằm đảm bảo mọi người sử dụng thuật ngữ nhất quán trên các tuyển tập trang. Ngoài ra, các thuật ngữ cập nhật sẽ tự động sẵn có cho người dùng.

Các cột siêu dữ liệu được quản lý có một số đặc điểm độc nhất giúp người dùng lựa chọn và áp dụng các thuật ngữ vào nội dung. Ví dụ, các cột này hỗ trợ tính năng "nhập trước" và đưa ra định hướng nghĩa của thuật ngữ, mô tả, từ đồng nghĩa và các giá trị đa ngôn ngữ. Ngoài ra, người dùng không phải nhớ tất cả thuật ngữ. Thay vào đó, họ có thể chọn thuật ngữ từ một cây thể hiện cấu trúc phân cấp bộ thuật ngữ.

 • Gợi ý    Khi người dùng sẽ bắt đầu nhập một giá trị, SharePoint sẽ hiển thị danh sách tất cả các số hạng trong thuật ngữ liên kết bộ bắt đầu với các ký tự người dùng đã nhập. Bạn có thể thiết lập gợi ý để hiển thị tên của tập hợp thuật ngữ và vị trí của thuật ngữ trong cấu trúc phân cấp ngoài thuật ngữ đó.

  Khi bạn bắt đầu nhập, các thuật ngữ được gợi ý cho bạn.

  Người dùng có thể di chuyển con trỏ qua các thuật ngữ được gợi ý để xem văn bản mô tả nhằm giúp họ đưa ra quyết định thích hợp. Nếu các từ đồng nghĩa đã được xác định cho một thuật ngữ, người dùng có thể nhập những từ đó và các thuật ngữ đúng sẽ được gán tự động.

 • Chọn từ cấu trúc phân cấp bộ thuật ngữ    Khi người dùng thêm hoặc thay đổi thông tin trong một cột siêu dữ liệu được quản lý, họ có một vài tùy chọn. Nếu họ đã quen thuộc với tập hợp thuật ngữ, họ có thể chỉ cần nhập giá trị mới trong cột. Nếu tính năng gợi ý cung cấp giá trị đúng, người dùng có thể chỉ cần chọn nó.

  Người dùng cũng có thể duyệt tìm thuật ngữ thích hợp. Họ có thể bấm vào biểu tượng thẻ cạnh trường siêu dữ liệu được quản lý, sau đó chọn một giá trị từ cây thể hiện cấu trúc phân cấp bộ thuật ngữ.

  Bạn có thể chọn các thuật ngữ được quản lý từ bộ chọn điều khiển cây.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×