Tạo công thức tra cứu với trình hướng dẫn tra cứu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy lưu ý quan trọng đối với người dùng của Office 2003    Để tiếp tục nhận Cập Nhật bảo mật cho Office, hãy đảm bảo bạn đang chạy Office 2003 Gói Dịch vụ 3 (SP3). Hỗ trợ cho Office 2003 kết thúc ngày 8 tháng 4 năm 2014. Nếu bạn đang chạy Office 2003 sau khi kết thúc hỗ trợ để nhận tất cả các bản cập nhật quan trọng bảo mật cho Office, bạn cần nâng cấp lên phiên bản mới hơn chẳng hạn như Office 365 hoặc Office 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem hỗ trợ kết thúc đối với Office 2003.

Trong Excel 2007 và Excel 2003, trình hướng dẫn tra cứu tạo công thức tra cứu dựa trên một trang tính dữ liệu có nhãn hàng và cột. Trình hướng dẫn tra cứu sẽ giúp bạn tìm thấy giá trị khác trong một hàng khi bạn biết giá trị trong một cột, và ngược lại. Trình hướng dẫn tra cứu sử dụng hàm INDEX và MATCH trong công thức mà nó tạo.

Trình hướng dẫn không còn đi kèm với Excel 2010. Nó đã được thay thế bằng trình hướng dẫn hàm và sẵn dùng các hàm tra cứu và tham chiếu (tham khảo).

Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu trong Excel 2007

 1. Bấm vào một ô trong phạm vi.

 2. Trên tab công thức , trong nhóm giải pháp , bấm tra cứu.
  Nếu tra cứu lệnh không sẵn dùng, hãy làm như sau để tải hướng dẫn tra cứu chương trình bổ trợ:

  1. Bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại bổ trợ .

  2. Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

  3. Trong hộp thoại Bổ trợ sẵn dùng , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Hướng dẫn tra cứu, sau đó bấm OK.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn.

đầu trang

Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu trong Excel 2003

 1. Trên menu công cụ , bấm bổ trợ, hãy chọn hộp Hướng dẫn tra cứu , và sau đó bấm OK.

 2. Bấm vào một ô trong phạm vi.

 3. Trên menu công cụ , bấm tra cứu.

 4. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn.

Đầu Trang

Điều gì đã xảy ra với trình hướng dẫn tra cứu trong Excel 2010?

Trình hướng dẫn không còn đi kèm với Excel 2010. Chức năng này đã được thay thế bằng trình hướng dẫn hàm và sẵn dùng các hàm tra cứu và tham chiếu (tham khảo).

Công thức đã được tạo ra bằng trình hướng dẫn này sẽ tiếp tục làm việc trong Excel 2010. Bạn có thể sửa chúng bằng cách dùng phương pháp khác.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×