Tạo các bản ghi DNS tại Net4.in cho Office 365

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Net4.in là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Net4.in, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, hãy xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Net4.in bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Đăng nhập vào trang miền của bạn

 2. Trên trang Domains, trong khu vực My Services, chọn Domain Names.

  Chọn tên miền

 3. Trên trang My Domain Names, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

  Chọn tên miền

 4. Trên trang Manage My Services, chọn tab DNS.

  Chọn tab DNS

 5. Trong các hộp cho bản ghi mới trong mục DNS Records: ten_mien, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  (Net4.in sẽ tự động cung cấp giá trị Host.)

  TTL

  Loại

  Máy chủ

  Dữ liệu

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  TXT

  (Giá trị này được máy chủ tự động cung cấp.)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Nhập các giá trị DNS

 6. Chọn Create.

  Chọn Tạo

 7. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Net4.in bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Đăng nhập vào trang miền của bạn

 2. Trên trang Domains, trong khu vực My Services, chọn Domain Names.

  Chọn tên miền

 3. Trên trang My Domain Names, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

  Chọn tên miền

 4. Trên trang Manage My Services, chọn tab DNS.

  Chọn tab DNS

 5. Trong các hộp cho bản ghi mới trong mục DNS Records: ten_mien, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  Mức ưu tiên

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  MX

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Nhập giá trị DNS

 6. Chọn Create.

  Chọn Tạo

 7. Nếu có bất cứ bản ghi MX nào khác được liệt kê, hãy xóa từng bản ghi một bằng cách chọn hộp kiểm cho bản ghi đó.

  Chọn hộp kiểm để xóa

 8. Chọn Multiple Delete.

  Chọn Xóa nhiều

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Net4.in bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Đăng nhập vào trang miền của bạn

 2. Trên trang Domains, trong khu vực My Services, chọn Domain Names.

  Chọn tên miền

 3. Trên trang My Domain Names, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

  Chọn tên miền

 4. Trên trang Manage My Services, chọn tab DNS.

  Chọn tab DNS

 5. Tạo bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới trong mục DNS Records: ten_mien, nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  TTL

  Loại

  Máy chủ

  Dữ liệu

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Tạo bản ghi CNAME

 6. Chọn Create.

  Chọn Tạo

 7. Tạo năm bản ghi CNAME còn lại bằng cách sử dụng cùng quy trình và giá trị từ năm hàng còn lại trong bảng.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Net4.in bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Đăng nhập vào trang miền của bạn

 2. Trên trang Domains, trong khu vực My Services, chọn Domain Names.

  Chọn tên miền

 3. Trên trang My Domain Names, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

  Chọn tên miền

 4. Trên trang Manage My Services, chọn tab DNS.

  Chọn tab DNS

 5. Trong các hộp cho bản ghi mới trong mục DNS Records: ten_mien, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  TTL

  Loại

  Máy chủ

  Dữ liệu

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  TXT

  (Giá trị này được máy chủ tự động cung cấp.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Nhập giá trị DNS

 6. Chọn Create.

  Chọn Tạo

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Net4.in bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Đăng nhập vào trang miền của bạn

 2. Trên trang Domains, trong khu vực My Services, chọn Domain Names.

  Chọn tên miền

 3. Trên trang My Domain Names, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn đang cập nhật.

  Chọn tên miền

 4. Trên trang Manage My Services, chọn tab DNS.

  Chọn tab DNS

 5. Tạo bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới trong mục DNS Records: domain_name, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  TTL

  Loại

  Máy chủ

  Dữ liệu

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  SRV

  sip._tls.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  (Thêm giá trị này vào trước ten_mien hiển thị trong trường Host. Ví dụ: _sip._tls.contoso.com.)

  100 443 sipdir.online.lync.com 1

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  3600

  (Sau khi đặt giá trị này, giá trị sẽ được tự động áp dụng cho tất cả bản ghi DNS trong miền.)

  SRV

  _sipfederationtls._tcp.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  (Thêm giá trị này vào trước ten_mien hiển thị trong trường Host. Ví dụ: _sipfederationtls._tcp.contoso.com.)

  100 5061 sipfed.online.lync.com 1

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Tạo bản ghi SRV

 6. Chọn Create.

  Chọn Tạo

 7. Để thêm bản ghi SRV còn lại, chọn lại SRV, tạo một bản ghi sử dụng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi chọn lại Create để hoàn thành bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×