Tạo các bản ghi DNS tại Gandi.net cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Gandi.net là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn, đồng thời thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v.

Quy trình này gồm hai phần chính: trước tiên, bạn cần xác minh miền, sau đó, bạn sẽ thêm bản ghi DNS vào miền đó. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xác minh miền của bạn

Thêm các bản ghi DNS vào miền của bạn

Để xác nhận và cấu hình tên miền của bạn cho Office 365, bạn cần để thêm một vài bản ghi DNS cho tên miền đó, sử dụng những gì được gọi là một tệp vùng. Bạn không thể sửa tệp zone Gandi.net hiện hoạt. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện chỉ có một bản sao của tệp zone Gandi.net hoạt động với mục đích xác nhận tên miền của bạn, sau đó tạo chỉ có một bản sao khác mà bạn sẽ tạo tất cả của bản ghi DNS của bạn cho Office 365.

Khi bạn đã hoàn tất cả các nhiệm vụ này, Gandi.net tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365

Để xác nhận tên miền của bạn cho Office 365, bạn cần phải thêm bản ghi vào tệp zone cho tên miền đó. Như đã nêu phía trên, bạn không thể sửa tệp zone Gandi.net hiện hoạt. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện chỉ có một bản sao của tệp zone Gandi.net hoạt động để sử dụng trong quá trình xác nhận tên miền của bạn Gandi.net với Office 365.

(Khi bạn đã hoàn thành quy trình xác thực, bạn sẽ tạo chỉ có một bản sao khác, trong đó, bạn sẽ tạo ra tất cả của bản ghi DNS của bạn cho Office 365.)

Tệp vùng đầu tiên này chỉ được dùng để giúp xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này, nếu bạn muốn. (Tệp vùng thứ hai, mặt khác, bạn sẽ ghi, khi nó sẽ chứa tất cả các bản ghi DNS mà bạn đã tạo ra sao cho tên miền của bạn sẽ làm việc với Office 365.)

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng Default Gandi zone file, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Normal trong Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó, chọn Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Trong hộp thoại sao chép một vùng , nhập tên mới vùng trong trường tên (ví dụ, Office 365 xác nhận).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Sau đó, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Trên trang Zones > zone_name, chọn Create a new version.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-6

Bây giờ mà bạn đã tạo zone file, hãy đi tới phần tiếp theo, nơi bạn sẽ thêm bản ghi TXT mà bạn sẽ cần để xác nhận tên miền Gandi.net với Office 365.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy hoàn thành quy trình Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365 ở mục đầu tiên trong bài viết này trước khi bắt đầu quy trình trong mục này.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp mà bạn đã tạo để xác thực Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type, TTL, và giờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Tên

  Giá trị

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Bây giờ, khi bạn đã tạo tệp TXT mà Office 365 sẽ sử dụng để xác minh miền Gandi.net của bạn, hãy đi tới mục tiếp theo, tại đây, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng mới chứa bản ghi.

Kích hoạt tệp vùng để xác minh Office 365

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn thành quy trình trong hai phần đầu của bài viết này (tạo một tệp vùng để xác thực Office 365Thêm một bản ghi TXT để xác thực) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong phần này.

Bây giờ bạn sẽ cập nhật thiết đặt mặc định Gandi.net của bạn, để xác nhận Office 365 zone tệp chuyển thành tệp khu vực hoạt động cho tên miền bạn đang thay đổi.

Cảnh báo: Không thực hiện điều này sẽ ngăn không cho Office 365 xác nhận tên miền của bạn.

 1. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Sau đó, chọn Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Trong hộp thoại Use this version, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Trong thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Domains.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Trên trang Batch zone file change, tìm tệp vùng mới, rồi chọn Choose.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Để hoàn tất quá trình xác thực tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, hãy làm theo các hướng dẫn trong phần tiếp theo.

Xác minh miền của bạn với Office 365

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy hoàn thành quy trình trong lần đầu tiên ba phần của bài viết này (tạo một tệp vùng để xác thực Office 365, Thêm bản ghi TXT để xác thựckích hoạt tệp vùng để xác thực Office 365) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong phần này.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bây giờ mà bạn đã xác nhận tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, bạn có thể đi trên để tạo chỉ có một bản sao khác của tệp hiện hoạt Gandi.net zone, trong đó bạn sẽ tạo ra tất cả các bản ghi DNS Gandi.net tên miền của bạn sẽ cần phải làm việc với Office 365. Các phần còn lại trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thông qua quy trình đó.

Tạo tệp vùng cho các bản ghi DNS Office 365

Nếu bạn có không vẫn chưa xác nhận tên miền của bạn Gandi.net với Office 365, hãy thực hiện vì vậy ngay bằng cách làm theo các thủ tục trong phần đầu tiên bốn của bài viết này, bắt đầu bằng tạo tệp vùng để xác thực Office 365.

Vùng tệp mà bạn sẽ tạo bây giờ là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS mà bạn cần cho Office 365. Tài khoản Office 365 của bạn sẽ không hoạt động mà không có những bản ghi. Khi bạn đã tạo xong tất cả các bản ghi DNS của bạn, bạn sẽ chỉ định tệp vùng này dưới dạng tệp của bạn hoạt động Gandi.net vùng, sử dụng nó thay vì tệp vùng mà bạn đã tạo để xác nhận tên miền của bạn trong phần trước đó.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng Default Gandi zone file, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Normal ở danh sách thả xuống Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó, chọn Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Trong hộp thoại sao chép một vùng , nhập tên mới vùng trong trường tên (ví dụ, Office 365 bản ghi DNS).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Sau đó, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Trên trang Zones > zone_name, chọn Create a new version.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Bây giờ mà bạn đã tạo tệp zone mới, bạn sẽ thêm vào đó tất cả các trang DNS bản ghi tên miền của bạn Gandi.net phải chứa để hoạt động đúng cách với Office 365. Bạn sẽ tạo bốn loại bản ghi: MX, CNAME, SPF and SRV. Bạn có thể tạo những bản ghi này trong bất kỳ thứ tự, nhưng bạn nên tạo tất cả chúng trước khi bạn kích hoạt tệp zone mới của bạn, bạn sẽ thực hiện trong phần cuối của bài viết này.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Quan trọng: Trước khi bạn tạo bản ghi DNS cho tên miền Gandi.net của bạn, trước tiên bạn phải xác nhận tên miền của bạn với Office 365 (hãy xem phần bài viết này, trước tiên bốn) và sau đó tạo tệp vùng mà bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi bạn đã tạo được tất cả các bản ghi mà bạn cần, bạn sẽ kích hoạt zone file.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type, TTL, và giờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Tên

  Value

  MX Priority

  MX

  1 hours

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  0

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa từng bản ghi một bằng cách chọn biểu tượng Delete (X) cho bản ghi đó.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Chọn Delete để xác nhận việc xóa.

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Sử dụng quy trình tương tự để xóa bất kỳ bản ghi MX còn lại nào khác, chỉ để lại bản ghi mà bạn tạo trước đó trong quy trình này.

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Quan trọng: Trước khi tạo bản ghi DNS cho miền Gandi.net, trước tiên bạn phải xác minh miền với Office 365 (xem bốn mục đầu tiên trong bài viết này), rồi Tạo tệp vùng, là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi đã tạo mọi bản ghi cần thiết, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong mục Add a record, ở các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type, TTL, và giờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Tên

  Value

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Chọn Gửi.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong khu vực Zone file versions, chọn Add, tạo một bản ghi sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Quan trọng: Trước khi bạn tạo bản ghi DNS cho tên miền Gandi.net của bạn, trước tiên bạn phải xác nhận tên miền của bạn với Office 365 (hãy xem phần bài viết này, trước tiên bốn) và sau đó tạo tệp vùng mà bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi bạn đã tạo được tất cả các bản ghi mà bạn cần, bạn sẽ kích hoạt zone file.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type, TTL, và giờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Tên

  Giá trị

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Quan trọng: Trước khi bạn tạo bản ghi DNS cho tên miền Gandi.net của bạn, trước tiên bạn phải xác nhận tên miền của bạn với Office 365 (hãy xem phần bài viết này, trước tiên bốn) và sau đó tạo tệp vùng mà bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi bạn đã tạo được tất cả các bản ghi mà bạn cần, bạn sẽ kích hoạt zone file.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Miền, chọn hộp kiểm cạnh tên của miền bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang thay đổi lô zone file , trong hàng cho vùng tệp bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365 , chọn biểu tượng sửa đổi (bút chì) .

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Type, TTL, và giờ từ danh sách thả xuống.)

  Loại

  TTL

  Tên

  Value

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Chọn Gửi.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Thêm bản ghi SRV còn lại:

  Trong khu vực Zone file versions, chọn Add, tạo một bản ghi sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn thành bản ghi đó.

Kích hoạt tệp vùng cho các bản ghi DNS Office 365

Quan trọng: Nếu bạn vẫn chưa xác minh miền và đã tạo tất cả các bản ghi DNS cần thiết thì chúng tôi khuyến nghị bạn nên thực hiện điều đó trước khi thực hiện quy trình cuối cùng này. Tất cả các hướng dẫn cần thiết đều được cung cấp trong các mục trước của bài viết này.

Nếu bạn bây giờ xác nhận tên miền của bạn và tạo được tất cả các bản ghi MX, CNAME, SPF and SRV mà bạn cần cho Office 365, bạn sẽ ngay bây giờ lại Cập Nhật Gandi.net thiết đặt mặc định của bạn, thời gian này để bản ghi DNS Office 365 vùng thay thế tệp vào Office 365 Xác nhận zone file, trở thành tệp khu vực hoạt động cho tên miền bạn đang thay đổi.

Cảnh báo: Không thực hiện thay đổi này sẽ ngăn không cho tên miền của bạn Gandi.net hoạt động đúng cách với Office 365.

 1. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Sau đó, chọn Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Trong hộp thoại Use this version, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Trong thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Domains.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Trên trang thay đổi lô zone file , tìm tệp zone mới (mà mà bạn đã thêm tất cả các bản ghi DNS của bạn Office 365 ), sau đó chọn chọn.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×