Tạo các bản ghi DNS tại Amazon Web Services (AWS) cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu AWS là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype Online dành cho doanh nghiệp, như vậy.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại AWS, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

 3. Trên trang Lưu vùng , trong cột Domain Name , chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 4. Chọn Create Record Set.

 5. Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Mẹo: Dấu ngoặc kép được yêu cầu theo hướng dẫn trên màn hình sẽ được cung cấp tự động. Bạn không cần nhập chúng theo cách thủ công.

  Name

  Type

  Alias

  TTL (Seconds)

  Value

  Routing Policy

  (Để trống trường này.)

  TXT - Text

  No

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Đơn giản

 6. Chọn Create.

 7. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn thiết lập > tên miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 4. Chọn Create Record Set.

 5. Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  (Để trống trường này.)

  MX - Mail exchange

  No

  300

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  0 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu giá trị MX, tách biệt với phần còn lại của giá trị bằng một khoảng trắng.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Nhận của bạn <khóa tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Đơn giản

  AWS-BP-Cấu hình-2-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-2-2

 7. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy loại bỏ chúng.

  Quan trọng: AWS lưu các bản ghi MX thành một bộ có thể chứa nhiều bản ghi. ĐỪNG chọn Delete Record Set, vì thao tác đó sẽ xóa tất cả các bản ghi MX của bạn, trong đó có cả bản ghi mà bạn vừa thêm vào. Thay vào đó hãy làm theo các hướng dẫn sau.

  Trước tiên, chọn tập bản ghi MX.

  AWS-BP-Cấu hình-2-3

  Tiếp theo, trong khu vực Sửa bản ghi thiết , xóa từng bản ghi MX đã lỗi thời bằng cách chọn mục nhập trong hộp giá trị , rồi nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  AWS-BP-Cấu hình-2-4

 8. Chọn Save Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-2-5

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 4. Chọn Create Record Set.

 5. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  autodiscover

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  sip

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  lyncdiscover

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  msoid

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  enterpriseregistration

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  enterpriseenrollment

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Đơn giản

  AWS-BP-Cấu hình-3-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-3-2

 7. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong trang Hosted Zones, chọn Create Record Set, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, sau đó chọn lại Create để hoàn thành bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có bản ghi đơn SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trongcông cụ kiểm soát SPF.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 4. Chọn tập dữ liệu TXT.

  AWS-BP-Cấu hình-4-1

 5. Trong khu vực Edit Record Set, ở cuối mục nhập hiện tại trong hộp Value: cho bản ghi hiện có, nhấn Enter trên bàn phím để tạo một dòng mới; rồi trên dòng mới đó (dưới giá trị hiện có), hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây. (Bạn có thể xem ví dụ trong minh họa bên dưới bảng.)

  Giá trị:

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  (Dấu ngoặc kép được yêu cầu theo hướng dẫn trên màn hình sẽ được cung cấp tự động. Bạn không cần nhập chúng theo cách thủ công.)

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  AWS-BP-Cấu hình-4-2

 6. Chọn Save Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-4-3

Thêm hai bản ghi SRV bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 4. Chọn Create Record Set.

 5. Thêm bản ghi SRV đầu tiên:

  Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  _sip._tls

  SRV - Service locator

  No

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Simple

  _sipfederationtls._tcp

  SRV - Service locator

  No

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Đơn giản

  AWS-BP-Cấu hình-5-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-5-2

 7. Để thêm bản ghi SRV khác:

  Trong trang Hosted Zones, chọn Create Record Set, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, sau đó chọn lại Create để hoàn thành bản ghi.

Lưu ý: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×