Bắt đầu nhanh Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu trong Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu

  1. Bên dưới Biểu mẫu của Tôi, chọn Biểu mẫu Mới hoặc Bài kiểm tra Mới.

  2. Nhập tên cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể nhập một tiêu đề phụ tùy chọn cho biểu mẫu.

  3. Chọn Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Bạn có thể chọn thêm các câu hỏi về Lựa chọn, Văn bản, Xếp loại hoặc Ngày tháng.

    • Đối với các câu hỏi lựa chọn, nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  4. Chọn Bản xem trước ở đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×