Tạo biểu mẫu bằng Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu bằng Microsoft Forms

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Microsoft Forms, bạn có thể tạo khảo sát, bài kiểm tra và bản thăm dò ý kiến, đồng thời, dễ dàng thấy được kết quả khi có.

Tạo một bài kiểm tra chứ? Bắt đầu tại đây.

 1. Trong trình duyệt web của bạn, đi tới forms.office.com.

 2. Đăng nhập bằng chứng danh Office 365 trường học của bạn, Office 365 làm việc thông tin xác thực, hoặc tài khoản Microsoft (Hotmail, Live hoặc Outlook.com).

 3. Bên dưới Biểu mẫu của Tôi, bấm vào Biểu mẫu Mới để bắt đầu tạo biểu mẫu.

  Tạo biểu mẫu khảo sát mới

 4. Nhập tên cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể nhập một tiêu đề phụ tùy chọn.

  Lưu ý: Tên biểu mẫu có thể chứa tối đa 90 ký tự và chú thích có thể chứa tối đa 1.000 ký tự.

  Tên và chú thích đã nhập cho một biểu mẫu mới

 5. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, xếp loại, hoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm Thêm Nút Thêm tùy chọn và chọn xếp hạng, Likerthoặc Net Promoter Score® câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động trong quá trình tạo.

 6. Đối với các câu hỏi lựa chọn, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Hãy bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn so với chỉ hai lựa chọn mặc định. Bấm vào Thêm Tùy chọn “Khác” để thêm một tùy chọn lựa chọn hiển thị văn bản Khác. Để loại bỏ lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi. Để có Microsoft Forms ngẫu nhiên trộn thứ tự của các tùy chọn Hiển thị cho người dùng của biểu mẫu, bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn trộn tùy chọn.

  Mẹo: Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn tiêu đề phụ để thêm một tiêu đề phụ cho câu hỏi.

  Một số câu hỏi lựa chọn sẽ kích hoạt đề xuất tự động.

  Các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm làm lựa chọn. Trong ví dụ sau, Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu đều được chọn.

  Lựa chọn các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

 7. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm nhiều câu hỏi hơn vào biểu mẫu của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn Câu trả lời Dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên biểu mẫu.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị trên biểu mẫu

  Mẹo: Để sao chép câu hỏi, hãy chọn nó và sau đó bấm Sao chép câu hỏi nút Nút Sao chép câu hỏi trong góc trên bên phải.

 8. Câu hỏi văn bản cũng cho phép bạn đặt giới hạn khi bạn cần sử dụng số làm câu trả lời. Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn hạn chế. Bạn có thể chọn để giới hạn các số bằng cách chọn từ nhiều tùy chọn chẳng hạn như Lớn hơn, Nhỏ hơn, Giữa và nhiều tùy chọn khác.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị với giới hạn số từ 1 đến 6

 9. Bấm vào Xem trước ở trên đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính. Nếu bạn muốn kiểm tra biểu mẫu của mình, hãy nhập câu trả lời cho các câu hỏi ở chế độ xem trước, rồi bấm vào Gửi.

  Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

 10. Bấm vào Di động để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên thiết bị di động.

  Chế độ xem trước trên thiết bị di động cho biểu mẫu khảo sát lớp học

  Bấm vào Quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước biểu mẫu của mình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Bấm vào Mới, rồi chọn Biểu mẫu cho Excel để bắt đầu tạo biểu mẫu.

  Tùy chọn Chèn Biểu mẫu cho Excel trong Excel Online

  Lưu ý: Biểu mẫu cho Excel chỉ sẵn dùng cho OneDrive for Business và trang nhóm mới được kết nối với nhóm Office 365. Tìm hiểu thêm về các nhóm Office 365.

 3. Nhập tên cho biểu mẫu của bạn, rồi bấm vào Tạo.

 4. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, xếp loại, hoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm Thêm Nút Thêm tùy chọn và chọn xếp hạng, Likerthoặc Net Promoter Score® câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động trong quá trình tạo.

 5. Đối với các câu hỏi lựa chọn, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Hãy bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn so với chỉ hai lựa chọn mặc định. Bấm vào Thêm Tùy chọn “Khác” để thêm một tùy chọn lựa chọn hiển thị văn bản Khác. Để loại bỏ lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi. Để có Microsoft Forms ngẫu nhiên trộn thứ tự của các tùy chọn Hiển thị cho người dùng của biểu mẫu, bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn trộn tùy chọn.

  Mẹo: Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn tiêu đề phụ để thêm một tiêu đề phụ cho câu hỏi.

  Một số câu hỏi lựa chọn sẽ kích hoạt đề xuất tự động.

  Các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm làm lựa chọn. Trong ví dụ sau, Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu đều được chọn.

  Lựa chọn các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

 6. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm nhiều câu hỏi hơn vào biểu mẫu của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn Câu trả lời Dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên biểu mẫu.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị trên biểu mẫu

  Mẹo: Để sao chép câu hỏi, hãy chọn nó và sau đó bấm Sao chép câu hỏi nút Nút Sao chép câu hỏi trong góc trên bên phải.

 7. Câu hỏi văn bản cũng cho phép bạn đặt giới hạn khi bạn cần sử dụng số làm câu trả lời. Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn hạn chế. Bạn có thể chọn để giới hạn các số bằng cách chọn từ nhiều tùy chọn chẳng hạn như Lớn hơn, Nhỏ hơn, Giữa và nhiều tùy chọn khác.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị với giới hạn số từ 1 đến 6

 8. Bấm vào Xem trước ở trên đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính. Nếu bạn muốn kiểm tra biểu mẫu của mình, hãy nhập câu trả lời cho các câu hỏi ở chế độ xem trước, rồi bấm vào Gửi.

  Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

 9. Bấm vào Di động để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên thiết bị di động.

  Chế độ xem trước trên thiết bị di động cho biểu mẫu khảo sát lớp học

  Bấm vào Quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước biểu mẫu của mình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Mở sổ làm việc Excel mà bạn muốn chèn biểu mẫu.

 3. Trong mục Bảng, bấm vào Biểu mẫu > Biểu mẫu Mới để bắt đầu tạo biểu mẫu.

  Tùy chọn Chèn Biểu mẫu Mới trong Excel Online

  Lưu ý: Để cho phép nút biểu mẫu , hãy đảm bảo sổ làm việc Excel của bạn được lưu trữ trong OneDrive for Business. Cũng lưu ý rằng Biểu mẫu cho Excel chỉ sẵn dùng cho OneDrive for Business và trang nhóm mới được kết nối với nhóm Office 365. Tìm hiểu thêm về các nhóm Office 365.

 4. Một tab mới, Microsoft Forms sẽ mở ra.

 5. Biểu mẫu của bạn sẽ được cung cấp một tiêu đề mặc định. Để thay đổi tiêu đề đó, hãy bấm vào tiêu đề, rồi nhập tên mới.

 6. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, xếp loại, hoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm Thêm Nút Thêm tùy chọn và chọn xếp hạng, Likerthoặc Net Promoter Score® câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động trong quá trình tạo.

 7. Đối với các câu hỏi lựa chọn, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Hãy bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn so với chỉ hai lựa chọn mặc định. Bấm vào Thêm Tùy chọn “Khác” để thêm một tùy chọn lựa chọn hiển thị văn bản Khác. Để loại bỏ lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi. Để có Microsoft Forms ngẫu nhiên trộn thứ tự của các tùy chọn Hiển thị cho người dùng của biểu mẫu, bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn trộn tùy chọn.

  Mẹo: Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn tiêu đề phụ để thêm một tiêu đề phụ cho câu hỏi.

  Một số câu hỏi lựa chọn sẽ kích hoạt đề xuất tự động.

  Các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm làm lựa chọn. Trong ví dụ sau, Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu đều được chọn.

  Lựa chọn các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

 8. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm nhiều câu hỏi hơn vào biểu mẫu của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn Câu trả lời Dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên biểu mẫu.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị trên biểu mẫu

  Mẹo: Để sao chép câu hỏi, hãy chọn nó và sau đó bấm Sao chép câu hỏi nút Nút Sao chép câu hỏi trong góc trên bên phải.

 9. Câu hỏi văn bản cũng cho phép bạn đặt giới hạn khi bạn cần sử dụng số làm câu trả lời. Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn hạn chế. Bạn có thể chọn để giới hạn các số bằng cách chọn từ nhiều tùy chọn chẳng hạn như Lớn hơn, Nhỏ hơn, Giữa và nhiều tùy chọn khác.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị với giới hạn số từ 1 đến 6

 10. Bấm vào Xem trước ở trên đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính. Nếu bạn muốn kiểm tra biểu mẫu của mình, hãy nhập câu trả lời cho các câu hỏi ở chế độ xem trước, rồi bấm vào Gửi.

  Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

 11. Bấm vào Di động để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên thiết bị di động.

  Chế độ xem trước trên thiết bị di động cho biểu mẫu khảo sát lớp học

  Bấm vào Quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước biểu mẫu của mình.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Mở sổ tay OneNote mà bạn muốn chèn biểu mẫu.

 3. Trên tab Chèn, chọn Biểu mẫu.

  Tùy chọn Chèn Biểu mẫu trong OneNote Online

  Lưu ý: Nút biểu mẫu sẵn dùng chỉ Office 365 Education và người dùng Office 365 thương mại. Để truy nhập biểu mẫu trong OneNote Online, vui lòng đăng nhập bằng công việc của bạn hoặc tài khoản trường học.

 4. Pa nen Biểu mẫu cho OneNote sẽ mở ra và neo vào bên phải sổ tay OneNote của bạn.

  Pa nen Biểu mẫu cho OneNote trong OneNote Online
 5. Bấm vào Đăng nhập.

 6. Khi bạn thấy thông báo, "Biểu mẫu cho OneNote muốn hiển thị cửa sổ mới", hãy bấm vào Cho phép.

 7. Trong pa nen Biểu mẫu cho OneNote, bạn sẽ thấy danh sách mọi biểu mẫu và bài kiểm tra mà bạn đã tạo.

  MS_Forms_OneNote_FormsPanel-generic
 8. Bên dưới Biểu mẫu của Tôi, bấm vào Biểu mẫu Mới để bắt đầu tạo biểu mẫu. Một cửa sổ mới sẽ mở ra kèm theo biểu mẫu trống và tiêu đề mặc định ("Biểu mẫu chưa đặt tên").

 9. Bấm vào tiêu đề mặc định để thêm tiêu đề của bạn. Bạn cũng có thể thêm mô tả cho biểu mẫu.

 10. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm câu hỏi mới vào biểu mẫu. Chọn từ các câu hỏi lựa chọn, văn bản, xếp loại, hoặc ngày . Bạn cũng có thể bấm Thêm Nút Thêm tùy chọn và chọn xếp hạng, Likerthoặc Net Promoter Score® câu hỏi.

  Các loại câu hỏi về lựa chọn, văn bản và xếp loại được hiển thị cho một biểu mẫu.

  Lưu ý: Biểu mẫu của bạn được lưu tự động trong quá trình tạo. Trong pa nen Biểu mẫu cho OneNote, bạn sẽ thấy biểu mẫu mới của mình được liệt kê bên dưới Biểu mẫu của Tôi.

 11. Đối với các câu hỏi lựa chọn, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho câu hỏi và từng lựa chọn.

  Câu hỏi lựa chọn biểu mẫu được hiển thị với các tùy chọn

  Bạn muốn thêm nhiều lựa chọn hơn? Hãy bấm vào Thêm Tùy chọn để thêm nhiều lựa chọn hơn so với chỉ hai lựa chọn mặc định. Bấm vào Thêm Tùy chọn “Khác” để thêm một tùy chọn lựa chọn hiển thị văn bản Khác. Để loại bỏ lựa chọn, hãy bấm vào nút thùng rác cạnh lựa chọn đó. Bạn cũng có thể chọn để tạo một câu hỏi bắt buộc hoặc cho phép nhiều lựa chọn cho một câu hỏi bằng cách thay đổi thiết đặt ở cuối câu hỏi. Để có Microsoft Forms ngẫu nhiên trộn thứ tự của các tùy chọn Hiển thị cho người dùng của biểu mẫu, bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn trộn tùy chọn.

  Mẹo: Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn tiêu đề phụ để thêm một tiêu đề phụ cho câu hỏi.

  Một số câu hỏi lựa chọn sẽ kích hoạt đề xuất tự động.

  Các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

  Bấm vào tùy chọn được đề xuất để thêm làm lựa chọn. Trong ví dụ sau, Thứ Hai, Thứ TưThứ Sáu đều được chọn.

  Lựa chọn các tùy chọn câu trả lời được đề xuất cho một câu hỏi

 12. Bấm vào Thêm Câu hỏi để thêm nhiều câu hỏi hơn vào biểu mẫu của bạn. Để thay đổi thứ tự của các câu hỏi, hãy bấm vào các mũi tên Lên hoặc Xuống ở bên phải mỗi câu hỏi. Đối với các câu hỏi văn bản, hãy chọn tùy chọn Câu trả lời Dài nếu bạn muốn hiển thị hộp văn bản lớn hơn trên biểu mẫu.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị trên biểu mẫu

  Mẹo: Để sao chép câu hỏi, hãy chọn nó và sau đó bấm Sao chép câu hỏi nút Nút Sao chép câu hỏi trong góc trên bên phải.

 13. Câu hỏi văn bản cũng cho phép bạn đặt giới hạn khi bạn cần sử dụng số làm câu trả lời. Bấm Thêm thiết đặt cho câu hỏi Nút Thêm tùy chọn , sau đó chọn hạn chế. Bạn có thể chọn để giới hạn các số bằng cách chọn từ nhiều tùy chọn chẳng hạn như Lớn hơn, Nhỏ hơn, Giữa và nhiều tùy chọn khác.

  Câu hỏi văn bản được hiển thị với giới hạn số từ 1 đến 6

 14. Bấm vào Xem trước ở trên đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính. Nếu bạn muốn kiểm tra biểu mẫu của mình, hãy nhập câu trả lời cho các câu hỏi ở chế độ xem trước, rồi bấm vào Gửi.

  Chế độ xem trước trên máy tính cho biểu mẫu khảo sát lớp học

 15. Bấm vào Di động để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên thiết bị di động.

  Chế độ xem trước trên thiết bị di động cho biểu mẫu khảo sát lớp học

  Bấm vào Quay lại khi bạn đã hoàn tất xem trước biểu mẫu của mình.

 16. Biểu mẫu mới tạo của bạn sẽ xuất hiện ở đầu danh sách Biểu mẫu của tôi bên dưới nút Biểu mẫu MớiBài kiểm tra Mới.

  MS_Forms_OneNote_FormsPanel-generic
 17. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể nhúng biểu mẫu vào sổ tay OneNote của mình.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Microsoft Forms giới thiệu khóa học: tạo đánh giá xác thực

Điều chỉnh biểu mẫu của bạn hoặc bài kiểm tra thiết đặt trong biểu mẫu Microsoft

Thay đổi chủ đề biểu mẫu

Kiểm tra kết quả biểu mẫu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×