Tạo biểu đồ vùng trong bản đồ 3D

Với biểu đồ Vùng, bạn có thể tạo các phần trực quan hóa chẳng hạn như các bản đồ tiểu bang xanh và tiểu bang đỏ thể hiện kết quả bầu cử chính trị, thị phần theo quốc gia, hoặc thu nhập cá nhân theo mã zip.

Biểu đồ Vùng cho biết những ngôn ngữ được nói ở Nam Mĩ

Một biểu đồ Vùng sẽ hiển thị bất kỳ vùng nào trong số những vùng sau đây trong dữ liệu của bạn:

  • Quốc gia

  • Bang/Tỉnh

  • Hạt

  • Mã Zip/Mã bưu điện

  • Nếu bạn không thấy Ngăn Tầng, hãy bấm Trang đầu >Ngăn Tầng.

    Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

  • Trên tab Danh sách Trường, hãy bấm Thay đổi trực quan hóa thành Vùng.

    Biểu tượng biểu đồ Vùng trên tab Danh sách Trường

Lưu ý: Khi bạn đã chọn kiểu biểu đồ Vùng, thiết đặt quy mô chiều cao và độ dày không thể bị thay đổi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×