Tạo biểu đồ tần suất trong Excel

Tạo biểu đồ tần suất trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu đồ tần suất là biểu đồ cột hiển thị dữ liệu tần suất.

Lưu ý: Chủ đề này chỉ nói về cách tạo biểu đồ tần suất. Để biết thông tin trên biểu đồ Pareto (biểu đồ tần suất đã sắp xếp), hãy xem tạo biểu đồ Pareto.

 1. Chọn dữ liệu của bạn.

  (Đây là một ví dụ điển hình về dữ liệu cho biểu đồ tần suất.)

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất mẫu phía trên
 2. Bấm Chèn > Chèn Biểu đồ thống kê > Biểu đồ tần suất.

  Đi tới lệnh Biểu đồ tần suất từ nút Chèn Biểu đồ Thống kê

  Bạn cũng có thể tạo biểu đồ tần suất từ tab Tất cả biểu đồ trong Biểu đồ đề xuất.

Mẹo: 

 • Sử dụng các tab thiết kếđịnh dạng tùy chỉnh diện mạo của biểu đồ của bạn.

 • Nếu bạn không nhìn thấy các tab, bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ tần suất để thêm công Cụ biểu đồ vào ribbon.

Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

 1. Bấm chuột phải vào trục ngang của biểu đồ, bấm Định dạng trục, sau đó bấm Tùy chọn trục.

  Lệnh Định dạng Trục trên menu lối tắt
 2. Sử dụng thông tin trong bảng sau đây để quyết định các tùy chọn mà bạn muốn đặt trong ngăn tác vụ Định dạng trục .

  Tùy chọn

  Mô tả

  Theo thể loại

  Chọn tùy chọn này khi các thể loại (trục ngang) được dựa trên văn bản thay vì số. Biểu đồ tần suất sẽ nhóm các thể loại cùng và tính tổng các giá trị trong trục giá trị.

  Mẹo: Để đếm số lần xuất hiện cho chuỗi văn bản, hãy thêm một cột và điền vào giá trị "1", sau đó vẽ biểu đồ tần suất và đặt bin thành Theo Thể loại.

  Tự động

  Đây là thiết đặt mặc định cho biểu đồ. Độ rộng bin được tính toán bằng cách dùng quy tắc tham chiếu thông thường của Scott.

  Độ rộng bin

  Nhập một số thập phân Dương cho số lượng điểm dữ liệu trong mỗi phạm vi.

  Số lượng bin

  Nhập số lượng bin cho biểu đồ tần suất (bao gồm bin tràn trên và tràn dưới).

  Bin tràn trên

  Chọn hộp kiểm này để tạo một rác cho tất cả giá trị ở phía trên giá trị trong hộp ở bên phải. Để thay đổi giá trị, hãy nhập một số thập phân khác nhau trong hộp.

  Bin tràn dưới

  Chọn hộp kiểm này để tạo một rác cho tất cả các giá trị bên dưới hoặc bằng giá trị trong hộp ở bên phải. Để thay đổi giá trị, hãy nhập một số thập phân khác nhau trong hộp.

  Ngăn tác vụ Định dạng Trục

Mẹo: Đọc thêm về biểu đồ tần suất và làm thế nào, nó sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu thống kê, hãy xem này bài đăng blog trên biểu đồ cột, Pareto, và biểu đồ hộp và dải nhóm Excel. Bạn cũng có thể quan tâm tìm hiểu thêm về các các loại biểu đồ mới được mô tả trong blog này đăng.

Tùy chọn tự động (quy tắc tham chiếu thông thường của Scott)   

Công thức cho tùy chọn Tự động

Quy tắc tham chiếu thông thường của Scott cố gắng giảm thiểu độ chênh lệch trong phương sai của biểu đồ tần suất so với tập dữ liệu, đồng thời giả định rằng dữ liệu được phân bố chuẩn tắc.

Tùy chọn bin tràn   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn trên

Tùy chọn bin tràn dưới   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn dưới
 1. Đảm bảo rằng bạn đã tải ToolPak phân tích. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải ToolPak phân tích trong Excel.

 2. Trên trang tính, hãy nhập dữ liệu đầu vào trong một cột, thêm nhãn trong ô đầu tiên nếu bạn muốn.

  Bảo đảm dùng dữ liệu số định lượng, như số lượng mục hay điểm kiểm tra. Công cụ Biểu đồ tần suất sẽ không hoạt động với dữ liệu số định lượng như số nhận dạng đã nhập ở dạng văn bản.

 3. Trong cột tiếp theo, nhập số bin theo thứ tự tăng dần, thêm nhãn trong ô đầu tiên nếu bạn muốn.

  Có một cách khá hay là dùng số bin của chính bạn vì chúng có thể hữu ích hơn cho phân tích của bạn. Nếu bạn không nhập bất kỳ số bin nào, công cụ Biểu đồ tần suất sẽ tạo khoảng bin phân bố đều bằng cách dùng giá trị tối đa và tối thiểu trong phạm vi đầu vào làm điểm bắt đầu và kết thúc.

 4. Bấm Dữ liệu > Phân tích Dữ liệu.

  Nút Phân tích Dữ liệu trong nhóm Phân tích Dữ liệu

 5. Bấm Biểu đồ tần suất > OK.

  Hộp thoại Phân tích Dữ liệu

 6. Trong Đầu vào, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong hộp Phạm vi Đầu vào, nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu có số đầu vào.

  2. Trong hộp Phạm vi Bin, nhập tham chiếu ô cho phạm vi có số bin.

   Nếu bạn dùng nhãn cột trên trang tính, bạn có thể bao gồm chúng trong tham chiếu ô.

   Mẹo: Thay vì nhập tham chiếu theo cách thủ công, bạn có thể bấm Hình ảnh nút để tạm thời thu gọn hộp thoại để chọn phạm vi trên trang tính. Bấm nút lần nữa sẽ bung rộng hộp thoại.

 7. Nếu bạn bao gồm nhãn cột trong tham chiếu ô, hãy chọn hộp Nhãn.

 8. Dưới Tùy chọn đầu ra, chọn vị trí đầu ra.

  Bạn có thể đặt biểu đồ tần suất trên cùng một trang tính, trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại hay sổ làm việc mới.

 9. Đánh dấu kiểm một hoặc nhiều hộp sau:

  Pareto (biểu đồ tần suất đã sắp xếp) Mục này hiển thị dữ liệu theo thứ tự tần số giảm dần.

  Tỉ lệ Phần trăm Tích lũy     Mục này hiển thị tỉ lệ phần trăm tích lũy và thêm dòng tỉ lệ phần trăm tích lũy vào biểu đồ đồ tần suất.

  Đầu ra Biểu đồ     Mục này hiện biểu đồ tần suất nhúng.

 10. Bấm OK.

  Nếu bạn muốn tùy chỉnh biểu đồ tần suất của bạn, bạn có thể thay đổi văn bản nhãn và bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ tần suất dùng các nút Thành phần biểu đồ, Kiểu biểu đồBộ lọc biểu đồ ở bên phải của biểu đồ.

 1. Chọn dữ liệu của bạn.

  (Đây là một ví dụ điển hình về dữ liệu cho biểu đồ tần suất.)

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất mẫu phía trên
 2. Bấm vào Chèn > Biểu đồ.

  Nút Biểu đồ trong nhóm Minh họa ở tab Chèn trong Word
 3. Trong hộp thoại Chèn biểu đồ , bên dưới Tất cả biểu đồ, bấm biểu đồ tần suất và bấm OK.

Mẹo: 

 • Sử dụng các tab thiết kếđịnh dạng trên ribbon để tùy chỉnh diện mạo của biểu đồ của bạn.

 • Nếu bạn không nhìn thấy các tab, bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ tần suất để thêm công Cụ biểu đồ vào ribbon.

Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

 1. Bấm chuột phải vào trục ngang của biểu đồ, bấm Định dạng trục, sau đó bấm Tùy chọn trục.

  Lệnh Định dạng Trục trên menu lối tắt
 2. Sử dụng thông tin trong bảng sau đây để quyết định các tùy chọn mà bạn muốn đặt trong ngăn tác vụ Định dạng trục .

  Tùy chọn

  Mô tả

  Theo thể loại

  Chọn tùy chọn này khi các thể loại (trục ngang) được dựa trên văn bản thay vì số. Biểu đồ tần suất sẽ nhóm các thể loại cùng và tính tổng các giá trị trong trục giá trị.

  Mẹo: Để đếm số lần xuất hiện cho chuỗi văn bản, hãy thêm một cột và điền vào giá trị "1", sau đó vẽ biểu đồ tần suất và đặt bin thành Theo Thể loại.

  Tự động

  Đây là thiết đặt mặc định cho biểu đồ.

  Độ rộng bin

  Nhập một số thập phân Dương cho số lượng điểm dữ liệu trong mỗi phạm vi.

  Số lượng bin

  Nhập số lượng bin cho biểu đồ tần suất (bao gồm bin tràn trên và tràn dưới).

  Bin tràn trên

  Chọn hộp kiểm này để tạo một rác cho tất cả giá trị ở phía trên giá trị trong hộp ở bên phải. Để thay đổi giá trị, hãy nhập một số thập phân khác nhau trong hộp.

  Bin tràn dưới

  Chọn hộp kiểm này để tạo một rác cho tất cả các giá trị bên dưới hoặc bằng giá trị trong hộp ở bên phải. Để thay đổi giá trị, hãy nhập một số thập phân khác nhau trong hộp.

  Ngăn tác vụ Định dạng Trục

Mẹo: Đọc thêm về biểu đồ tần suất và làm thế nào, nó sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu thống kê, hãy xem này bài đăng blog trên biểu đồ cột, Pareto, và biểu đồ hộp và dải nhóm Excel. Bạn cũng có thể quan tâm tìm hiểu thêm về các các loại biểu đồ mới được mô tả trong blog này đăng.

Hãy làm theo các bước sau để tạo biểu đồ tần suất trong Excel cho Mac:

 1. Chọn dữ liệu.

  (Đây là một ví dụ điển hình về dữ liệu cho biểu đồ tần suất.)

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất mẫu phía trên
 2. Trên ruy-băng, bấm tab chèn , sau đó bấm Biểu tượng biểu đồ thống kê (thống kê biểu tượng) và bên dưới biểu đồ tần suất, chọn biểu đồ tần suất.

Mẹo: 

 • Sử dụng các tab Thiết kế biểu đồđịnh dạng tùy chỉnh diện mạo của biểu đồ của bạn.

 • Nếu bạn không thấy tab Thiết kế biểu đồđịnh dạng , bấm vào bất kỳ đâu trong biểu đồ tần suất thêm chúng vào ruy-băng.

Để tạo biểu đồ tần suất trong Excel 2011 cho Mac, bạn sẽ cần phải tải xuống một bên thứ ba bổ trợ. Xem: tôi không thể tìm thấy Toolpak phân tích trong Excel 2011 cho Mac để biết thêm chi tiết.

Trong Excel Online, bạn có thể xem biểu đồ tần suất (biểu đồ cột hiển thị dữ liệu tần suất), nhưng bạn không thể tạo nó vì nó yêu cầu Analysis ToolPak, một Excel bổ trợ không được hỗ trợ trong Excel Online.

Nếu bạn có ứng dụng trên máy tính Excel , bạn có thể dùng nút sửa trong Excel để mở Excel trên màn hình máy tính của bạn và tạo biểu đồ tần suất.

Nút Chỉnh sửa trong Excel

 1. Gõ nhẹ để chọn dữ liệu của bạn.

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất mẫu phía trên
 2. Nếu bạn đang trên điện thoại, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa để hiển thị ruy-băng. và sau đó gõ nhẹ vào nhà.

 3. Gõ nhẹ vào chèn > biểu đồ > biểu đồ tần suất.

  Nếu cần thiết, bạn có thể tùy chỉnh các thành phần của biểu đồ.

  Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

  Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

 1. Gõ nhẹ để chọn dữ liệu của bạn.

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất mẫu phía trên
 2. Nếu bạn dùng điện thoại, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa để hiển thị ruy-băng, và sau đó gõ nhẹ vào nhà.

 3. Gõ nhẹ vào chèn > biểu đồ > biểu đồ tần suất.

Để tạo biểu đồ tần suất trong Excel, bạn có cung cấp hai kiểu dữ liệu — dữ liệu mà bạn muốn phân tích và số bin thể hiện khoảng thời gian mà bạn muốn đo tần suất. Bạn phải sắp xếp dữ liệu trong hai cột trong trang tính. Cột này phải chứa dữ liệu sau đây:

 • Nhập dữ liệu    Đây là dữ liệu mà bạn muốn phân tích bằng cách sử dụng công cụ biểu đồ tần suất.

 • Số bin    Số đại diện cho khoảng thời gian mà bạn muốn biểu đồ tần suất cụ để dùng cho đo dữ liệu đầu vào trong phân tích dữ liệu.

Khi bạn sử dụng công cụ biểu đồ tần suất, Excel đếm số lượng điểm dữ liệu trong mỗi rác dữ liệu. Một điểm dữ liệu sẽ được đưa rác cụ thể nếu số lớn hơn gắn kết các thấp nhất và bằng hoặc nhỏ hơn lớn nhất ràng buộc cho rác dữ liệu. Nếu bạn bỏ qua phạm vi bin, Excel tạo một tập hợp của phân bố đều bin giữa các giá trị tối thiểu và tối đa của dữ liệu đầu vào.

Đầu ra biểu đồ tần suất phân tích được hiển thị trên một trang tính mới (hoặc trong một sổ làm việc mới) và hiển thị bảng biểu đồ tần suất và biểu đồ cột phản ánh dữ liệu trong bảng biểu đồ tần suất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×