Tạo biểu đồ bằng cách sử dụng phần Web biểu đồ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho SharePoint 2010 phiên bản. Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, hãy xem sử dụng phần web biểu đồ nhanh.

Bạn có thể dùng phần Web biểu đồ để tạo và hiển thị biểu đồ trong một trang. Phần Web biểu đồ rất hữu ích cho một cách trực quan đại diện cho dữ liệu trong biểu đồ đường, biểu đồ thanh và các dạng xem. Biểu đồ cho phép bạn và người dùng khác để xem thông tin về hiệu năng nhanh chóng.

Khi bạn tạo và thêm phần Web biểu đồ vào một trang, bạn vẫn thường làm điều này trong một số giai đoạn. Trước tiên, bạn thêm một phần Web biểu đồ vào một trang. Tiếp theo, bạn kết nối phần Web biểu đồ với một nguồn dữ liệu và cấu hình biểu đồ để hiển thị dữ liệu. Cuối cùng, bạn có thể tùy ý thay đổi diện mạo của phần Web biểu đồ.

Trong bài viết này

Giai đoạn 1: Thêm phần Web biểu đồ vào một trang phần Web

Giai đoạn 2: Kết nối với nguồn dữ liệu và cấu hình phần Web biểu đồ

Giai đoạn 3: Thay đổi diện mạo của phần Web biểu đồ

Giai đoạn 1: Thêm phần Web biểu đồ vào một trang phần Web

Giai đoạn này, bạn tạo hoặc mở một trang để sửa, và sau đó bạn thêm một phần Web biểu đồ trống vào trang.

 1. Bắt đầu bằng một trong hai cách tạo một trang hoặc bằng cách mở một trang hiện có để sửa.

 2. Trên ruy-băng, bấm tab chèn , và sau đó trong nhóm Phần Web , bấm Phần Web.

 3. Trong phần thể loại , hãy bấm Dữ liệu nghiệp vụ.

 4. Trong phần công cụ Phần Web , bấm Phần Web biểu đồ, sau đó bấm Thêm.

 5. Tiếp tục để giai đoạn 2: kết nối với nguồn dữ liệu và cấu hình phần Web biểu đồ.

Đầu Trang

Giai đoạn 2: Kết nối với nguồn dữ liệu và cấu hình phần Web biểu đồ

Giai đoạn này, bạn chọn một kết nối nguồn dữ liệu và cấu hình phần Web biểu đồ.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng trang có chứa phần Web biểu đồ nằm trong chế độ sửa.

 1. Định vị phần Web biểu đồ mà bạn muốn sửa, sau đó bấm dữ liệu & diện mạo siêu văn bản.

 2. Trong trang kết nối dữ liệu & trình hướng dẫn biểu đồ xuất hiện , hãy bấm Biểu đồ kết nối với dữ liệu để mở trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

 3. Trong trang chọn một nguồn dữ liệu , chọn kiểu nguồn dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo. Bạn có thể chọn các tùy chọn được mô tả trong bảng sau đây:

Tùy chọn

Mô tả

Kết nối phần Web khác

Sử dụng tùy chọn này để kết nối phần Web biểu đồ với một phần Web khác có khả năng gửi dữ liệu. Ví dụ về các phần Web bao gồm các thư viện tài liệu hoặc danh sách liên hệ.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng các phần Web mà bạn muốn sử dụng đã trên cùng một trang như là một phần Web biểu đồ.

Kết nối với một danh sách

Sử dụng tùy chọn này để kết nối phần Web biểu đồ với một danh sách nằm trong cùng một tuyển tập trang.

Kết nối với danh mục dữ liệu nghiệp vụ

Dùng tùy chọn này để bạn kết nối phần Web biểu đồ với một cấu phần kết nối nghiệp vụ dịch vụ (BCS). BCS cho phép tích hợp với dữ liệu ngoài, bao gồm dòng của ứng dụng kinh doanh. BCS dựng ở trên cùng của công nghệ danh mục dữ liệu nghiệp vụ đã được chuyển phát trong Microsoft Office SharePoint Server 2007. Để tìm hiểu thêm về BCS, hãy xem lập kế hoạch cho dịch vụ kết nối nghiệp vụ.

Kết nối với dịch vụ Excel

Sử dụng tùy chọn này để kết nối phần Web biểu đồ với một sổ làm việc Excel đã được phát hành đến Excel Services.

 1. Trong trang kết nối với nguồn dữ liệu , hãy chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn dùng, sau đó bấm tiếp theo.

 2. Trong trang truy xuất và lọc dữ liệu , xem trước dữ liệu sẽ được dùng cho phần Web biểu đồ.

 3. Hoặc bạn có thể cấu hình các tham số để hiển thị một tập hợp con dữ liệu, hãy dùng quy trình sau đây:

  1. Bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh bộ lọc để bung rộng phần Xác định bộ lọc tham số .

  2. Sử dụng danh sách Tên tham số để chọn một mục, chẳng hạn như một cột trong tập dữ liệu.

  3. Sử dụng danh sách kiểu để chọn một loại toán tử phù hợp.

  4. Sử dụng hộp giá trị mặc định để xác định tiêu chí mà bạn muốn dùng cho bộ lọc.

  5. Bấm Xem trước dữ liệu để xem dữ liệu đã lọc.

  6. Lặp lại bước 1-6 cho mỗi tham số bổ sung mà bạn muốn dùng cho biểu đồ.

 4. Sau khi bạn kết thúc xem trước và lọc dữ liệu, bấm tiếp theo.

 5. Hoặc bạn có thể xác định cách bạn muốn dữ liệu được hiển thị, sử dụng trang Biểu đồ gắn kết với dữ liệu . Thực hiện điều này bằng cách chỉ định một cột cho Y trườngvà một cột cho Trường X.

 6. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Đầu Trang

Giai đoạn 3: Thay đổi diện mạo của phần Web biểu đồ

Sau khi bạn đã tạo một phần Web biểu đồ, bạn có thể thay đổi cách hiển thị của biểu đồ. Ví dụ, bạn có thể chọn một loại biểu đồ và xác định thiết đặt hiển thị, bao gồm các chủ đề, tiêu đề biểu đồ và chú giải, trục và đường lưới, và vv.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng trang có chứa phần Web biểu đồ nằm trong chế độ sửa.

 1. Định vị phần Web biểu đồ mà bạn muốn sửa, sau đó bấm dữ liệu & diện mạo siêu văn bản.

 2. Trong trang kết nối dữ liệu & trình hướng dẫn biểu đồ xuất hiện , hãy bấm Tùy chỉnh biểu đồ của bạn để mở trình hướng dẫn tùy chỉnh biểu đồ.

 3. Trong trang Chọn loại biểu đồ , hãy chọn một loại biểu đồ bằng cách sử dụng thủ tục sau đây:

  1. Trong phần Các thể loại loại biểu đồ , hãy bấm một thể loại biểu đồ.

  2. Trong phần Mẫu biểu đồ , hãy bấm một mẫu biểu đồ

  3. Bấm Tiếp.

 4. Trong trang Biểu đồ hình thức thuộc tính , hãy chọn một chủ đề bằng cách sử dụng thủ tục sau đây:

  1. Trong phần Diện mạo chủ đề , hãy dùng danh sách chủ đề để chọn một chủ đề cho biểu đồ.

  2. Nếu danh sách Vẽ kiểu sẵn dùng, hãy dùng nó để xác định cách bạn muốn các mục trong biểu đồ xuất hiện. Ví dụ, nếu bạn chọn một kiểu biểu đồ hình tròn, sau đó bạn có thể dùng danh sách Kiểu vẽ để xác định cách ngoài đường biên của hình tròn"" sẽ hiển thị.

  3. Sử dụng danh sách độ trong suốt để xác định mức độ mờ của màu biểu đồ. Ví dụ, chọn 0% - rắn để hiển thị biểu đồ có định dạng màu sắc, và 100% - ẩn để hiển thị biểu đồ dưới dạng trong suốt (không có bất kỳ màu sắc).

 5. Hoặc bạn có thể xác định chiều rộng, chiều cao và định dạng hình ảnh mà bạn muốn dùng cho biểu đồ, hãy dùng phần kích cỡ và định dạng .

 6. Sau khi bạn đã cấu hình các thuộc tính diện mạo biểu đồ, hãy bấm tiếp theo.

 7. Hoặc bạn có thể xác định thiết đặt, chẳng hạn như tiêu đề biểu đồ và chú giải, trục và đường lưới, nhãn dữ liệu và thuộc tính khác, hãy dùng trang thuộc tính thành phần biểu đồ .
  Để cấu hình một hoặc nhiều thuộc tính thành phần biểu đồ, hãy chọn một tab, và sau đó sử dụng thủ tục sau đây (như áp dụng):

  Tiêu đề và chú giải

Mục

Quy trình

Tiêu đề

 1. Chọn hộp kiểm Hiển thị tiêu đề biểu đồ .

 2. Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho biểu đồ.

 3. Sử dụng danh sách phông để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho tiêu đề biểu đồ.

 4. Sử dụng danh sách màu để chọn màu cho văn bản tiêu đề biểu đồ.

 5. Trong phần vị trí , hãy bấm để xác định vị trí bạn muốn tiêu đề biểu đồ để hiển thị.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Tiếp tục đến phần chú giải .

  2. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab trục và đường lưới .

  3. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Chú giải

 1. Chọn hộp kiểm Hiển thị chú giải .

 2. Sử dụng danh sách Phông chú giải để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho chú giải biểu đồ.

 3. Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho chú giải biểu đồ.

 4. Sử dụng danh sách Phông chữ tiêu đề để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho tiêu đề của chú giải biểu đồ.

 5. Sử dụng danh sách màu để chọn màu cho văn bản tiêu đề chú giải biểu đồ.

 6. Để hoặc bạn có thể xếp chồng chú giải biểu đồ trên biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm neo vào vùng biểu đồ .

 7. Dùng danh sách kiểu để xác định liệu bạn muốn chú giải biểu đồ để hiển thị dưới dạng bảng, cột, hoặc một hàng của mục.

 8. Trong phần vị trí , hãy bấm để xác định vị trí bạn muốn chú giải biểu đồ để hiển thị.

 9. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab trục và đường lưới .

  2. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Trục và đường lưới

Mục

Quy trình

Trục x
o r
trục y

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại biểu đồ được dùng cho biểu đồ, bạn có thể hoặc có thể không có khả năng định dạng trục hoặc đường lưới của nó. Ví dụ, nếu biểu đồ được hiển thị dưới dạng biểu đồ hình tròn, không có tùy chọn sẵn dùng trên tab trục và đường lưới . Mặt khác, nếu biểu đồ được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh, nhiều tùy chọn sẵn dùng trên tab trục và đường lưới .

 1. Trong phần trục x (hoặc trục y), hãy dùng danh sách Hiển thị trục để hiện hoặc ẩn trục.

  • Chọn tự động hoặc đúng Hiển thị trục.

  • Chọn False để ẩn trục.

 2. Để hiển thị một tiêu đề cho trục, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiển thị tiêu đề trục .

  2. Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho trục.

  3. Sử dụng danh sách Phông chữ tiêu đề để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho tên của trục.

  4. Sử dụng danh sách căn chỉnh để xác định mà bạn muốn tên của trục Hiển thị.

 3. Để hiển thị tên mục trong trục, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiển thị nhãn trục .

  2. Sử dụng danh sách phông để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho các nhãn trục.

  3. Sử dụng danh sách màu để chọn màu cho các nhãn trục.

  4. Hoặc bạn có thể sửa đổi cách hiển thị các nhãn trục, hãy dùng danh sách định dạng . Ví dụ, bạn có thể chọn một định dạng cụ thể cho ngày tháng, nếu ngày tháng được sử dụng trong trục.

  5. Chọn hộp kiểm Reversed để hiển thị trục nhãn ở trên cùng của biểu đồ (thay vì phía dưới cùng của biểu đồ).

  6. Chọn hộp kiểm Interlaced để hiển thị các hàng nền đổ bóng trong biểu đồ. Điều này rất hữu ích nếu biểu đồ lớn hoặc chứa nhiều thanh hoặc cột.

 4. Để điều chỉnh Thang đo của trục, hãy xác định một hoặc nhiều trong các tùy chọn thiết đặt trục sau đây:

  • Chọn hộp kiểm bắt đầu từ 0 để bao gồm số 0 (0) trong phạm vi giá trị.

  • Chọn hộp kiểm tỷ lệ lôgarit để thay đổi Thang đo của trục để sử dụng giá trị lôgarit thay vì giá trị thực tế. Đây là hữu ích nếu biểu đồ bao gồm một phạm vi lớn các giá trị hoặc khi các giá trị cách quãng đều là con số tăng theo (chẳng hạn như 1, 10, 100, v.v.) thay vì giá trị liên tiếp tăng tuyến tính (chẳng hạn như 1, 2, 3, v.v..).

  • Chọn hộp kiểm bên lề để bao gồm khoảng trắng ở cả hai bên của các mục đầu tiên và cuối cùng trong biểu đồ. Ví dụ, nếu biểu đồ hiển thị các thanh dọc, bạn có thể chọn hộp kiểm bên lề để cấu hình biểu đồ để hiển thị khoảng cách giữa các cạnh của biểu đồ và các cạnh của họ và thanh.

  • Sử dụng hộp tối thiểu để xác định một giá trị tối thiểu cho trục.

  • Sử dụng hộp tối đa để xác định một giá trị tối đa cho trục.

 5. Để hiển thị đường lưới trong biểu đồ, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiện đường lưới chính . Đường lưới chính xuất hiện dưới dạng đường nét đậm màu xám trong biểu đồ và hữu ích để giúp dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

  2. Trong hộp khoảng thời gian cho đường lưới chính, hãy nhập một số tương ứng với khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng cho đường lưới chính. Ví dụ, nếu biểu đồ hiển thị dữ liệu theo đơn vị 100, bạn có thể nhập 100 cho khoảng thời gian để hiển thị đường lưới chính.

  3. Sử dụng danh sách Khấc chia độ để xác định hay không và làm thế nào khấc chia độ sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Khấc chia độ xuất hiện dọc theo trục để dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

  4. Hoặc bạn có thể thêm một tập hợp các đường lưới vào biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Hiện đường lưới phụ . Đường lưới phụ thường dùng khoảng thời gian nhỏ hơn đường lưới chính.

  5. Trong hộp khoảng thời gian cho đường lưới phụ, hãy nhập một số tương ứng với khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng cho đường lưới phụ.

  6. Sử dụng danh sách Khấc chia độ để xác định hay không và làm thế nào khấc chia độ sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Khấc chia độ xuất hiện dọc theo trục để dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Tiếp tục đến phần Trục x phụ hoặc Trục y phụ .

  2. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab nhãn dữ liệu và đánh dấu .

  3. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Phụ trục x
hoặc
phụ trục y

Trục x phụ thường được hiển thị ở trên cùng của biểu đồ, trong khi một trục y phụ thường được hiển thị dọc theo cạnh bên phải của biểu đồ.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại biểu đồ được dùng cho biểu đồ, bạn có thể hoặc có thể không có khả năng hiển thị trục phụ hoặc đường lưới của nó.

 1. Trong phần Phụ trục x (hoặc Phụ trục y), dùng danh sách Hiển thị trục để hiện hoặc ẩn trục phụ.

  • Chọn tự động hoặc đúng Hiển thị trục.

  • Chọn False để ẩn trục.

 2. Để hiển thị một tiêu đề cho trục phụ, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiển thị tiêu đề trục .

  2. Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho trục.

  3. Sử dụng danh sách Phông chữ tiêu đề để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho tên của trục.

  4. Sử dụng danh sách căn chỉnh để xác định mà bạn muốn tên của trục Hiển thị.

 3. Để hiển thị tên mục trong trục phụ, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiển thị nhãn trục .

  2. Sử dụng danh sách phông để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho các nhãn trục.

  3. Sử dụng danh sách màu để chọn màu cho các nhãn trục.

  4. Hoặc bạn có thể sửa đổi cách hiển thị các nhãn trục, hãy dùng danh sách định dạng . Ví dụ, bạn có thể chọn một định dạng cụ thể cho ngày tháng, nếu ngày tháng được sử dụng trong trục.

  5. Chọn hộp kiểm Reversed để hiển thị trục nhãn ở trên cùng của biểu đồ (thay vì phía dưới cùng của biểu đồ).

  6. Chọn hộp kiểm Interlaced để hiển thị các hàng nền đổ bóng trong biểu đồ. Điều này rất hữu ích nếu biểu đồ lớn hoặc chứa nhiều thanh hoặc cột.

 4. Để điều chỉnh Thang đo của trục phụ, hãy xác định một hoặc nhiều trong các tùy chọn thiết đặt trục sau đây:

  • Chọn hộp kiểm bắt đầu từ 0 để bao gồm số 0 (0) trong phạm vi giá trị.

  • Chọn hộp kiểm tỷ lệ lôgarit để thay đổi Thang đo của trục để sử dụng giá trị lôgarit thay vì giá trị thực tế. Đây là hữu ích nếu biểu đồ bao gồm một phạm vi lớn các giá trị hoặc khi các giá trị cách quãng đều là con số tăng theo (chẳng hạn như 1, 10, 100, v.v.) thay vì giá trị liên tiếp tăng tuyến tính (chẳng hạn như 1, 2, 3, v.v..).

  • Chọn hộp kiểm bên lề để bao gồm khoảng trắng ở cả hai bên của các mục đầu tiên và cuối cùng trong biểu đồ. Ví dụ, nếu biểu đồ hiển thị các thanh dọc, bạn có thể chọn hộp kiểm bên lề để cấu hình biểu đồ để hiển thị khoảng cách giữa các cạnh của biểu đồ và các cạnh của họ và thanh.

  • Sử dụng hộp tối thiểu để xác định một giá trị tối thiểu cho trục.

  • Sử dụng hộp tối đa để xác định một giá trị tối đa cho trục.

 5. Để hiển thị đường lưới trong biểu đồ, hãy dùng thủ tục sau đây:

  1. Chọn hộp kiểm Hiện đường lưới chính . Đường lưới chính xuất hiện dưới dạng đường nét đậm màu xám trong biểu đồ và hữu ích để giúp dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

  2. Trong hộp khoảng thời gian cho đường lưới chính, hãy nhập một số tương ứng với khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng cho đường lưới chính. Ví dụ, nếu biểu đồ hiển thị dữ liệu theo đơn vị 100, bạn có thể nhập 100 cho khoảng thời gian để hiển thị đường lưới chính.

  3. Sử dụng danh sách Khấc chia độ để xác định hay không và làm thế nào khấc chia độ sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Khấc chia độ xuất hiện dọc theo trục để dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

  4. Hoặc bạn có thể thêm một tập hợp các đường lưới vào biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Hiện đường lưới phụ . Đường lưới phụ thường dùng khoảng thời gian nhỏ hơn đường lưới chính.

  5. Trong hộp khoảng thời gian cho đường lưới phụ, hãy nhập một số tương ứng với khoảng thời gian mà bạn muốn sử dụng cho đường lưới phụ.

  6. Sử dụng các Khấc chia độ danh sách để xác định hay không và làm thế nào khấc chia độ sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Khấc chia độ xuất hiện dọc theo trục để dễ dàng hơn để xem giá trị gần đúng biểu đồ.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab nhãn dữ liệu và đánh dấu .

  2. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Nhãn dữ liệu và đánh dấu

Mục

Quy trình

Nhãn

 1. Chọn hộp kiểm Hiển thị nhãn để hiển thị nhãn, chẳng hạn như giá trị, trong biểu đồ.

 2. Sử dụng danh sách Giá trị nhãn để chọn kiểu nhãn mà bạn muốn hiển thị. Ví dụ, để hiện giá trị trong nguồn dữ liệu được dùng cho biểu đồ, hãy chọn hiện giá trị mặc định.

 3. Sử dụng danh sách phông để xác định loại phông chữ, kích cỡ và kiểu cho nhãn dữ liệu.

 4. Sử dụng danh sách màu để chọn màu cho nhãn dữ liệu.

 5. Hoặc bạn có thể sửa đổi cách hiển thị nhãn dữ liệu, hãy dùng danh sách định dạng . Ví dụ, bạn có thể chọn một định dạng cụ thể cho ngày tháng, nếu ngày tháng được sử dụng trong biểu đồ.

 6. Hoặc bạn có thể hiển thị nhãn dữ liệu ở một góc trong biểu đồ, trong hộp Nhãn góc , nhập một số. Số mà bạn gõ tương ứng với số lượng độ chiều kim đồng hồ mà bạn muốn hiển thị nhãn dữ liệu. Ví dụ, để hiển thị nhãn dữ liệu ở một góc nhẹ, xuống, bạn có thể nhập "10" trong hộp Nhãn góc .

 7. Sử dụng danh sách Nhãn căn chỉnh để xác định vị trí bạn muốn các nhãn dữ liệu xuất hiện trong biểu đồ. Ví dụ, để hiển thị nhãn dữ liệu bên ngoài giá trị thực tế biểu đồ, hãy chọn bên ngoài trong danh sách Nhãn căn chỉnh .

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Tiếp tục đến phần Đánh dấu dữ liệu .

  2. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab siêu kết nối và chú giải công cụ .

  3. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Đánh dấu dữ liệu

 1. Chọn hộp kiểm Hiện đánh dấu để tô sáng điểm dữ liệu trong biểu đồ.

 2. Sử dụng danh sách Kiểu đánh dấu để chọn kiểu đánh dấu mà bạn muốn dùng.

 3. Trong hộp Kích cỡ đánh dấu , hãy nhập một số để xác định kích cỡ (theo điểm ảnh) của các đánh dấu dữ liệu mà bạn muốn dùng.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab siêu kết nối và chú giải công cụ .

  2. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Siêu kết nối và chú giải công cụ

Mục

Quy trình

Siêu kết nối và Chú giải công cụ

Bạn có thể thêm siêu kết nối và chú giải công cụ ba loại mục trong phần Web biểu đồ:

 • Một chuỗi biểu đồ (mà tương ứng với các thanh trong biểu đồ thanh)

 • Chú giải biểu đồ

 • Nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Bạn có thể dùng siêu kết nối để hướng người dùng biểu đồ đến các site có chứa thông tin bổ sung. Bạn có thể dùng chú giải công cụ để hiển thị chú thích hoặc các ghi chú dưới dạng thông tin bổ sung trong biểu đồ.

Lưu ý: Người dùng biểu đồ sẽ chỉ thấy chú giải công cụ và siêu kết nối khi họ đặt chuột trên một thành phần biểu đồ cụ thể. Ví dụ, để xem một chú giải công cụ chuỗi hoặc bấm siêu kết nối trong biểu đồ thanh, người dùng biểu đồ phải đặt chuột trên một thanh trong biểu đồ.

 1. Sử dụng danh sách Chuỗi dữ liệu để chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm siêu kết nối hoặc một chú giải công cụ.

  Lưu ý: Nếu biểu đồ chứa chỉ có một chuỗi dữ liệu, danh sách Chuỗi dữ liệu chứa chỉ mặc định.

 2. Sử dụng hộp Chuỗi siêu kết nối để xác định một địa chỉ website (URL) cho một trang web, chẳng hạn như một website hoặc site nhóm. Trong biểu đồ, siêu kết nối sẽ được đính kèm mục chuỗi, chẳng hạn như các thanh trong biểu đồ thanh.

 3. Sử dụng hộp Chuỗi chú giải công cụ để nhập thông tin, chẳng hạn như ghi chú, sẽ được hiển thị khi người dùng biểu đồ để chuột lên trên một chuỗi mục, chẳng hạn như một thanh trong biểu đồ thanh.

 4. Sử dụng hộp Chú giải siêu kết nối để xác định một địa chỉ website (URL) cho một trang web, chẳng hạn như một website hoặc site nhóm. Trong biểu đồ, siêu kết nối sẽ được đính kèm vào chú giải biểu đồ.

 5. Sử dụng hộp Chú giải công cụ chú giải để nhập thông tin, chẳng hạn như ghi chú, sẽ được hiển thị khi người dùng biểu đồ để chuột lên trên chú giải biểu đồ.

 6. Sử dụng hộp Nhãn siêu kết nối để xác định một địa chỉ website (URL) cho một trang web, chẳng hạn như một website hoặc site nhóm. Trong biểu đồ, siêu kết nối sẽ được gắn nhãn dữ liệu trong biểu đồ.

 7. Sử dụng hộp Nhãn chú giải công cụ để nhập thông tin, chẳng hạn như ghi chú, sẽ được hiển thị khi người dùng biểu đồ để chuột lên trên một nhãn dữ liệu trong biểu đồ.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm tab khác, chẳng hạn như tab tiêu đề và chú giải .

  2. Bấm kết thúc để xem biểu đồ vào trang của nó.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×