Tạo biểu đồ Venn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo đồ họa SmartArt có sử dụng bố trí biểu đồ Venn trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word. Biểu đồ Venn là lý tưởng cho để minh họa sự giống nhau và sự khác biệt giữa các nhóm khác nhau hoặc các khái niệm.

Tổng quan về biểu đồ Venn

Sơ đồ Venn sử dụng các vòng tròn chồng lên nhau để minh họa cho sự giống nhau, khác nhau và mối quan hệ giữa các khái niệm, ý tưởng, thể loại hoặc nhóm. Sự giống nhau giữa các nhóm được thể hiện bằng các phần chồng lên nhau của hình tròn, trong khi sự khác nhau được biểu thị bằng những phần không chồng lên nhau của hình tròn.

Sơ đồ Venn

1 mỗi nhóm lớn được thể hiện bằng một trong các vòng tròn.

2 mỗi khu vực chồng lên nhau đại diện cho sự giống nhau giữa hai nhóm lớn hoặc nhóm nhỏ thuộc về hai nhóm lớn hơn.

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, hãy bấm SmartArt.

  SmartArt trong nhóm Minh họa trên tab Chèn

  Ví dụ về nhóm Minh họa trên tab Chèn trong PowerPoint 2013

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt, hãy bấm Quan hệ, bấm bố trí biểu đồ Venn (ví dụ như Venn Cơ sở), rồi bấm OK.

  Bố trí đồ họa SmartArt
  Bố trí Venn Cơ sở

Thêm văn bản vào vòng tròn chính

 1. Chọn hình dạng trong đồ họa SmartArt.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong ngăn Văn bản, hãy bấm [Văn bản] trong ngăn, rồi nhập văn bản của bạn (hoặc chọn dấu đầu dòng và nhập văn bản của bạn).

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

  • Bấm vòng tròn trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy ngăn Văn bản, bạn có thể mở ngăn bằng cách bấm vào điều khiển ở phía bên trái của đồ họa SmartArt.

  Điều khiển Ngăn Văn bản

Thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của các vòng tròn

Bạn không thể thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của biểu đồ Venn từ ngăn Văn bản. Thay vào đó, bạn có thể chèn hộp văn bản và đặt chúng lên trên khu vực chồng lên nhau.

Trong Excel, Outlook và Word:

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản:

  • Trong Excel, bấm Hộp Văn bản.

  • Trong Outlook, bấm Hộp Văn bản, rồi bấm Vẽ Hộp Văn bản.

  • Trong Word, bấm Hộp Văn bản, rồi ở cuối bộ sưu tập, bấm Vẽ Hộp Văn bản.

 2. Sau đó, hãy thực hiện như sau:

  • Bấm và kéo trong vòng tròn chồng lên nhau. Vẽ hộp văn bản theo kích thước bạn muốn.

  • Để thêm văn bản, bạn bấm bên trong hộp và nhập.

  • Để thay đổi màu nền từ trắng thành màu của vòng tròn chồng lên nhau, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản, rồi chọn Định dạng Hình dạng.

  • Trong ngăn Định dạng Hình dạng, dưới , chọn Không Tô.

  • Để xóa bỏ đường kẻ quanh hộp văn bản, với hộp văn bản vẫn được chọn, bạn bấm Đường kẻ trong ngăn Định dạng Hình dạng, rồi chọn Không Đường kẻ.

   Lưu ý: 

   • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm nó, rồi khi con trỏ thành mũi tên chéo ( Mũi tên bốn hướng ), bạn kéo hộp văn bản đến nơi mình muốn.

   • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông trên tab Trang đầu.

Trong PowerPoint:

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

 2. Bấm và kéo trong vòng tròn chồng lên nhau. Vẽ hộp văn bản theo kích thước bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, bạn bấm bên trong hộp và nhập.

 1. Hãy bấm vòng tròn hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm vòng tròn mới.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên kế bên Thêm Hình dạng.

  Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể cần bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 3. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn vòng tròn sau vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn vòng tròn trước vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

Lưu ý: 

 • Khi bạn muốn thêm vòng tròn vào biểu đồ Venn của mình, hãy thử nghiệm với việc thêm hình dạng trước hoặc sau vòng tròn đã chọn để lấy vị trí đặt bạn muốn cho vòng tròn mới.

 • Để thêm vòng tròn từ ngăn Văn bản, bạn bấm vào vòng tròn hiện có, di chuyển con trỏ trước hoặc sau văn bản ở vị trí bạn muốn thêm vòng tròn, rồi nhấn Enter.

 • Để xóa bỏ vòng tròn khỏi biểu đồ Venn của bạn, hãy bấm vào vòng tròn bạn muốn xóa bỏ, rồi nhấn Delete.

 • Để di chuyển vòng tròn, hãy bấm vòng tròn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

 • Để di chuyển vòng tròn theo nấc tăng rất nhỏ, bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi bấm phím mũi tên trên bàn phím.

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ Venn bạn muốn thay đổi

 2. Bấm tùy chọn bố trí trong nhóm Bố trí trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn chỉ đến tùy chọn bố trí, đồ họa SmartArt của bạn sẽ thay đổi để hiện phần xem trước về cách nó sẽ trông như thế nào với bố trí đó cho bạn. Chọn bố trí bạn muốn.

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nối tiếp nhau, bạn bấm Venn Tuyến tính.

   Sơ đồ Venn tuyến tính

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau có nhấn mạnh về sự phát triển hoặc tiệm tiến, hãy bấm Venn Xếp chồng.

   Sơ đồ Venn xếp chồng

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau và mối quan hệ đối với ý tưởng trung tâm, hãy bấm Venn Hướng tâm.

   Biểu đồ Venn Hướng tâm

Để nhanh chóng thêm diện mạo có chất lượng như của nhà thiết kế tạo ra và thêm nét tinh tế cho đồ họa SmartArt, bạn có thể thay đổi màu của biểu đồ Venn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, ví dụ như vầng sáng, cạnh mềm hoặc hiệu ứng 3-D.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho vòng tròn trong đồ họa SmartArt của mình.

Hãy bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 • Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Tùy chọn Thay đổi Màu trong nhóm Kiểu SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

Thay đổi màu đường kẻ hay kiểu của viền vòng tròn

 1. Trong đồ họa SmartArt, hãy bấm chuột phải vào viền đường tròn bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, nếu cần, bạn bấm mũi tên bên cạnh Đường để hiện hết tất cả các tùy chọn, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để thay đổi màu của viền đường tròn, bạn bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền vòng tròn, chọn kiểu đường kẻ bạn muốn, ví dụ như Độ trong suốt, Chiều rộng hoặc Loại Nét đứt.

Thay đổi màu nền của vòng tròn trong biểu đồ Venn

Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm chuột phải vào viền đường tròn, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, dưới , bạn bấm Không Tô.

 3. Bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

  • Để thay đổi nền thành màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trong tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để tăng độ trong suốt của hình dạng trong sơ đồ, bạn di chuyển con trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, ví dụ như kiểu đường kẻ, góc xiên hay xoay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho vòng tròn trong đồ họa SmartArt của mình để tạo ra diện mạo độc đáo.

Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 • Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Nhóm Kiểu SmartArt trên tab Thiết kế của Công cụ SmartArt

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Xem thêm .

Lưu ý: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình như thế nào.

Mẹo: Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt biểu đồ Venn để nhấn mạnh mỗi hình tròn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Animate đồ họa SmartArt.

Xem thêm

Chọn đồ họa SmartArt

Tìm hiểu thêm về Đồ họa SmartArt

Thay đổi màu cho hình, viền hình hoặc toàn bộ đồ họa SmartArt

Thêm hình

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, hãy bấm SmartArt.

  Nhóm Hình dạng trên tab Chèn.

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt, hãy bấm Quan hệ, bấm bố trí biểu đồ Venn (ví dụ như Venn Cơ sở), rồi bấm OK.

Thêm văn bản vào vòng tròn chính

 1. Chọn đồ họa SmartArt.

 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab thiết kế , trong nhóm Tạo đồ họa , bấm Ngăn văn bản.
  Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt
  Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ SmartArt hoặc tab thiết kế , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab thiết kế .

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 4. Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

 5. Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

 6. Bấm vòng tròn trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

 7. Trong ngăn văn bản, bên dưới kiểu văn bản của bạn ở đây, chọn dấu đầu dòng và nhập văn bản của bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể mở ngăn văn bản bằng cách bấm vào điều khiển.

điều khiển ngăn văn bản

Thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của các vòng tròn

Bạn không thể thêm văn bản vào phần chồng lên nhau của biểu đồ Venn từ ngăn Văn bản. Thay vào đó, bạn có thể chèn hộp văn bản và đặt chúng lên trên khu vực chồng lên nhau.

Để chèn hộp văn bản, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Hộp Văn bản.

 2. Kéo để vẽ hộp văn bản.

 3. Chọn hộp văn bản và nhập văn bản của bạn.

 4. Định vị hộp văn bản trên khu vực chồng lên nhau của các vòng tròn.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm vòng tròn khác đến.

 2. Hãy bấm vòng tròn hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm vòng tròn mới.

 3. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên kế bên Thêm Hình dạng.

  Nhóm Tạo Đồ họa trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt. Bạn có thể cần bấm đúp vào đồ họa SmartArt để mở tab Thiết kế.

 4. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn vòng tròn sau vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn vòng tròn trước vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

 • Khi bạn muốn thêm vòng tròn vào biểu đồ Venn của mình, hãy thử nghiệm với việc thêm hình dạng trước hoặc sau vòng tròn đã chọn để lấy vị trí đặt bạn muốn cho vòng tròn mới.

 • Để thêm vòng tròn từ ngăn văn bản, bấm một vòng tròn hiện có, di chuyển con trỏ trước hoặc sau văn bản mà bạn muốn thêm vòng tròn, và sau đó nhấn ENTER.

 • Để xóa bỏ vòng tròn khỏi biểu đồ Venn, bấm hình tròn bạn muốn xóa bỏ, và sau đó nhấn phím DELETE.

 • Để di chuyển vòng tròn, hãy bấm vòng tròn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

 • Để di chuyển vòng tròn theo nấc tăng rất nhỏ, bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi bấm phím mũi tên trên bàn phím.

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ Venn bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi bố trí.

 2. Trong hộp thoại chọn đồ họa SmartArt , bấm quan hệ trong ngăn bên trái, và trong ngăn bên phải thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nối tiếp nhau, bạn bấm Venn Tuyến tính.

   Sơ đồ Venn tuyến tính

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau có nhấn mạnh về sự phát triển hoặc tiệm tiến, hãy bấm Venn Xếp chồng.

   Sơ đồ Venn xếp chồng

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau và mối quan hệ đối với ý tưởng trung tâm, hãy bấm Venn Hướng tâm.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí đồ họa SmartArt của bạn bằng cách bấm vào một tùy chọn bố trí trong nhóm bố trí trên tab thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn trỏ vào một tùy chọn bố trí, thay đổi đồ họa SmartArt của bạn để hiển thị cho bạn bản xem trước của nó sẽ trông ở như thế nào với bố trí đó.

Để nhanh chóng thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài thành đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi màu của biểu đồ Venn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, chẳng hạn như vầng sáng, cạnh mềm, hoặc hiệu ứng 3-D.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho vòng tròn trong đồ họa SmartArt của mình.

Hãy bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 1. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Nhóm Kiểu SmartArt trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

Thay đổi màu đường kẻ hay kiểu của viền vòng tròn

 1. Trong đồ họa SmartArt, hãy bấm chuột phải vào viền đường tròn bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Trong hộp thoại Định dạng hình dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi màu của viền đường tròn, hãy bấm Màu đường kẻ trong ngăn bên trái, trong ngăn Màu đường kẻ , bấm màu Hình ảnh nút , sau đó bấm màu bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường kẻ của viền đường tròn, hãy bấm Kiểu đường kẻ trong ngăn bên trái, trong ngăn Kiểu đường kẻ , sau đó chọn kiểu đường kẻ mà bạn muốn.

Thay đổi màu nền của vòng tròn trong biểu đồ Venn

Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm chuột phải vào viền đường tròn, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Trong hộp thoại Định dạng hình dạng , trong ngăn bên trái bấm , sau đó trong ngăn bấm tô đặc.

 3. Bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

  • Để thay đổi nền thành màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trong tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

  • Để tăng độ trong suốt của hình dạng trong sơ đồ, bạn di chuyển con trượt Độ trong hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, ví dụ như kiểu đường kẻ, góc xiên hay xoay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho vòng tròn trong đồ họa SmartArt của mình để tạo ra diện mạo độc đáo.

Hãy bấm đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 1. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Nhóm Kiểu SmartArt trên tab Thiết kế dưới Công cụ SmartArt

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Xem thêm .

 • Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy Kiểu SmartArt ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình như thế nào.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2010, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt biểu đồ Venn để nhấn mạnh mỗi hình tròn. Để biết thêm thông tin về cách tạo hiệu ứng hoạt đồ họa SmartArt, hãy xem Animate đồ họa SmartArt của bạn.

 1. Bấm vào biểu đồ Venn bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm nút Thêm Nút Xem thêm , sau đó bấm hoạt hình mà bạn muốn.

 3. Để thực hiện mỗi vòng tròn trong sơ đồ Venn nhập theo trình tự, trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm Tùy chọn hiệu ứng, sau đó bấm Từng cái một.

Lưu ý: Nếu bạn sao chép biểu đồ Venn có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

Xem thêm

Chọn một bố trí đồ họa SmartArt

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, hãy bấm SmartArt.

  Ảnh nhóm Minh họa trên Ribbon

 2. Trong bộ sưu tập Chọn Đồ họa SmartArt, hãy bấm Quan hệ, bấm bố trí biểu đồ Venn (ví dụ như Venn Cơ sở), rồi bấm OK.

 3. Để nhập văn bản để xác định các vòng tròn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

  • Bấm vòng tròn trong đồ họa SmartArt, rồi nhập văn bản của bạn.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm vòng tròn khác đến.

 2. Hãy bấm vòng tròn hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm vòng tròn mới.

 3. Trong mục Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên phía dưới Thêm Hình dạng.

  Thêm hình

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 4. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn vòng tròn sau vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn vòng tròn trước vòng tròn đã chọn và sẽ chồng lên vòng tròn đã chọn, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

 • Khi bạn cần phải thêm vòng tròn cho biểu đồ Venn, thử nghiệm thêm hình trước hoặc sau vòng tròn đã chọn để có được vị trí bạn muốn cho vòng tròn mới. Nó là đơn giản để khắc phục lỗi SmartArt thường gặp.

 • Để thêm vòng tròn từ ngăn văn bản, bấm một vòng tròn hiện có, di chuyển con trỏ trước hoặc sau văn bản mà bạn muốn thêm vòng tròn, và sau đó nhấn ENTER.

 • Để xóa bỏ vòng tròn khỏi biểu đồ Venn, bấm hình tròn bạn muốn xóa bỏ, và sau đó nhấn phím DELETE.

 • Để di chuyển vòng tròn, hãy bấm vòng tròn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

 • Để di chuyển vòng tròn theo nấc tăng rất nhỏ, bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi bấm phím mũi tên trên bàn phím.

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ Venn bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi bố trí.

 2. Bấm mối quan hệ, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nối tiếp nhau, bạn bấm Venn Tuyến tính.

   Sơ đồ Venn tuyến tính

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau có nhấn mạnh về sự phát triển hoặc tiệm tiến, hãy bấm Venn Xếp chồng.

   Sơ đồ Venn xếp chồng

  • Để hiện mối quan hệ chồng lên nhau và mối quan hệ đối với ý tưởng trung tâm, hãy bấm Venn Hướng tâm.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí đồ họa SmartArt của bạn bằng cách bấm vào một tùy chọn bố trí trong nhóm bố trí trên tab thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn trỏ vào một tùy chọn bố trí, thay đổi đồ họa SmartArt của bạn để hiển thị cho bạn bản xem trước của nó sẽ trông ở như thế nào với bố trí đó.

Để nhanh chóng thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài thành đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi màu hoặc áp dụng kiểu SmartArt cho biểu đồ Venn. Bạn cũng có thể thêm hiệu ứng, chẳng hạn như vầng sáng, cạnh mềm, hoặc hiệu ứng 3-D. Dùng bản trình bày PowerPoint 2007, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt biểu đồ Venn.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho vòng tròn trong đồ họa SmartArt của mình.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thanh công cụ SmartArt - Venn

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

Thay đổi màu đường kẻ hay kiểu của viền vòng tròn

 1. Trong đồ họa SmartArt, hãy bấm chuột phải vào viền đường tròn bạn muốn thay đổi, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của viền đường tròn, hãy bấm Màu đường kẻ, bấm màu Hình ảnh nút , sau đó bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu của viền đường tròn, hãy bấm Kiểu đường kẻ, sau đó chọn kiểu đường kẻ bạn muốn.

Thay đổi màu nền của vòng tròn trong biểu đồ Venn

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm chuột phải vào viền đường tròn, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

 3. Bấm , sau đó bấm tô đặc.

 4. Bấm Màu Hình ảnh nút , rồi bấm màu bạn muốn.

Để thay đổi nền thành màu không nằm trong màu chủ đề, bạn bấm Thêm Màu, rồi bấm màu bạn muốn trên tab Chuẩn hoặc phối màu riêng của bạn trong tab Tùy chỉnh. Màu và màu tùy chỉnh trên tab Chuẩn không được cập nhật nếu sau này bạn đổi chủ đề tài liệu.

Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là kết hợp nhiều hiệu ứng, chẳng hạn như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho các vòng tròn trong đồ họa SmartArt để tạo diện mạo độc đáo và thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm vào đồ họa SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Thanh công cụ SmartArt - Venn

  Để xem nhiều Kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Nút Xem thêm .

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt biểu đồ Venn để nhấn mạnh mỗi hình tròn.

 1. Bấm vào biểu đồ Venn bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , bấm Animate, sau đó bấm từng cái một.

  Hình ảnh tab Hoạt hình

Lưu ý: Nếu bạn sao chép biểu đồ Venn có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

Xem thêm

Chọn một bố trí đồ họa SmartArt

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×