Tạo bản trình bày tự chạy

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng bản trình bày tự chạy để chạy mà không cần phải có người giám sát bản trình bày này tại một gian hàng hay kiosk ở một cuộc hội chợ hay hội nghị thương mại. Bạn cũng có thể lưu bản trình bày tự chạy này dưới dạng video và gửi nó cho khách hàng.

Office 2016, 2013 và 2010

Để thiết lập bản trình bày PowerPoint tự động chạy, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Trình Chiếu, bấm Thiết lập Trình Chiếu.

 2. Trong Kiểu chiếu, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Nếu muốn cho phép những người đang xem trình chiếu của bạn có quyền điều khiển khi nào được chuyển sang trang chiếu tiếp theo, hãy chọn Trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình).

  • Để trình bày trình chiếu trong một cửa sổ, tại đó những người đang xem trang chiếu của bạn không được quyền điều khiển khi nào chuyển sang trang chiếu tiếp theo, hãy chọn Duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  • Để phát trình chiếu theo vòng lặp cho đến khi người xem nhấn phím Esc, hãy chọn Duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

   hiển thị hộp thoại powerpoint tự chạy

Khi chọn một trong hai kiểu chiếu sau: Trình bày bởi diễn giả (toàn màn hình)Duyệt tại kiosk (toàn màn hình), bạn sẽ muốn duyệt lại và ghi lại phần định thời gian dành cho hiệu ứng và trang chiếu.

 1. Trên tab Trình Chiếu, bấm vào Định thời gian Duyệt lại.

  Lưu ý: Bộ hẹn giờ bản trình bày bắt đầu hoạt động ngay khi bạn bấm vào Định thời gian Duyệt lại.

  Thanh công cụ Duyệt lại xuất hiện và hộp Thời gian của Trang chiếu bắt đầu đặt thời gian bản trình bày.

  hiển thị hộp thời gian ghi cho powerpoint
  Thanh công cụ Duyệt lại

  1 Tiếp (chuyển đến trang chiếu tiếp theo)

  2 Tạm dừng

  khung chú thích 3 Thời gian Trang chiếu

  khung chú thích 4 Lặp lại

  5 Tổng thời gian của bản trình bày

 2. Trong khi đặt giờ cho bản trình bày của mình, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều việc sau trên thanh công cụ Duyệt lại:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, bạn bấm Tiếp.

  • Để tạm thời dừng ghi thời gian, bấm Tạm dừng.

  • Để bắt đầu lại việc ghi thời gian sau khi tạm dừng, bấm Tạm dừng.

  • Để đặt khoảng thời gian chính xác cho trang chiếu xuất hiện, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp Thời gian của Trang chiếu.

  • Để bắt đầu ghi thời gian lại cho trang chiếu hiện tại, bấm Lặp lại.

 3. Sau khi bạn đặt thời gian cho trang chiếu cuối cùng, hộp thông báo sẽ hiển thị tổng thời gian cho bản trình bày và nhắc bạn thực hiện một trong các bước sau:

  • Để giữ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Có.

  • Để bỏ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Không.

   Dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu xuất hiện và hiển thị thời gian mỗi trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Để ghi tường thuật, máy tính của bạn cần có thẻ âm thanh và micrô cũng như bộ kết nối micrô nếu micrô không có trong máy tính.

 1. Trên tab Trình chiếu, trong nhóm Thiết lập, bấm vào mũi tên trên nút Ghi Trình Chiếu.

  Hiển thị nút ghi trình chiếu trong powerpoint

 2. Chọn một trong những mục sau đây:

  • Bắt đầu Ghi từ Đầu

  • Bắt đầu Ghi từ Trang chiếu Hiện tại

 3. Trong hộp thoại Ghi Trình Chiếu, chọn hộp kiểm Tường thuật và con trỏ laser và nếu phù hợp thì chọn hay bỏ chọn hộp kiểm Thời gian trang chiếu và hoạt hình.

 4. Bấm Bắt đầu Ghi.

  Mẹo: 

  • Để tạm dừng tường thuật, trong menu lối tắt Ghi trong dạng xem Trình Chiếu, hãy bấm Tạm dừng. Và để tiếp tục lại tường thuật, bạn bấm Tiếp tục Ghi.

  • Tạm dừng ghi tường thuật

 5. Để kết thúc ghi trình chiếu, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu, rồi bấm Kết thúc Chiếu.

 6. Thời gian trình chiếu đã ghi sẽ tự động được lưu và trình chiếu xuất hiện trong dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu với thời gian ở dưới mỗi trang chiếu.

Bạn có thể ghi tường thuật trước khi chạy bản trình bày hoặc bạn có thể ghi tường thuật trong khi trình bày và bao gồm cả chú thích của người xem. Nếu không muốn tường thuật trong suốt bản trình bày, bạn có thể ghi âm thanh hoặc chú thích riêng lẻ trên trang chiếu hay đối tượng đã chọn. Để biết thêm chi tiết, xem mục Ghi trình chiếu cùng tường thuật và định giờ trang chiếu.

Office 2007

Khi bạn thiết kế bản trình bày tự chạy, hãy xét đến môi trường mà bản trình chiếu sẽ xuất hiện — ví dụ: gian hàng hoặc ki-ốt đó là vị trí công cộng không được giám sát hay được giám sát. Bằng cách xét đến môi trường, bạn có thể xác định tốt hơn những yếu tố cần thêm vào bản trình bày, mức độ điều khiển cần cung cấp cho người xem và những bước cần thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng sai.

Những tùy chọn mà bạn có thể muốn cân nhắc khi thiết kế bản trình bày tự chạy bao gồm những điều sau đây:

 • Siêu kết nối và nút Hành động    Bạn có thể sử dụng siêu kết nối để giúp người xem di chuyển trong bản trình bày hoặc di chuyển tới các chương trình khác. Bạn cũng có thể dùng nút hành động, là các nút dẫn hướng tích hợp sẵn có thể cung cấp cho bản trình bày giao diện và sự quen thuộc của trang Web, với các nút Trang đầu, Trợ giúp, Quay lại, Tiếp theo, v.v..

 • Tường thuật bằng giọng nói    Bạn có thể thêm tường thuật đã ghi để phát cùng với bản trình bày của bạn.

 • Định giờ tự động hoặc thủ công    Bạn có thể thiết lập cho bản trình bày tự chạy bằng cách định giờ tự động hoặc bạn có thể thiết lập bản trình bày để người xem có thể dẫn hướng trong bản trình bày với tốc độ riêng của mình bằng cách bấm vào các nút hành động. Nếu bạn thiết lập bản trình bày chạy tại ki-ốt thì chỉ có thể bấm vào những đối tượng có siêu kết nối hoặc nút hành động.

Nếu bạn muốn người xem tự do di chuyển trong bản trình bày tự chạy của mình thì bạn có thể thêm siêu kết nối hoặc nút hành động để cung cấp dẫn hướng.

 • Siêu kết nối    

  Bạn có thể thêm siêu kết nối đến trình chiếu tùy chỉnh, trang chiếu cụ thể trong bản trình bày của mình, các bản trình bày khác, tài liệu Microsoft Office Word, trang tính Microsoft Office Excel, các vị trí trên Internet hoặc mạng nội bộ hay địa chỉ email. Bạn có thể tạo siêu kết nối từ bất cứ đối tượng nào, bao gồm văn bản, hình, bảng, đồ thị và ảnh.

  Để tìm hiểu cách thêm siêu kết nối, hãy xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối.

 • Nút Hành động    

  PowerPoint tích hợp các nút hành động cài sẵn mà bạn có thể thêm vào bản trình bày của mình, đồng thời, bạn có thể xác định các siêu kết nối. Nút hành động có chứa các hình, chẳng hạn như mũi tên phải và trái. Sử dụng nút hành động khi bạn muốn đưa vào các ký hiệu thông dụng để đi đến các trang chiếu tiếp theo, trước đó, đầu tiên và cuối cùng. PowerPoint cũng có các nút hành động để phát phim hoặc âm thanh.

Việc thêm tường thuật có thể giúp truyền đạt thông tin rõ ràng hơn trong bản trình bày tự chạy.

Để ghi tường thuật, máy tính để bàn cần có thẻ âm thanh, micrô và bộ kết nối micrô. Máy tính xách tay chỉ cần có micrô và bộ kết nối micrô. Bạn có thể ghi tường thuật trước khi chạy bản trình bày hoặc bạn có thể ghi tường thuật trong suốt bản trình bày và bao gồm chú thích của người xem. Nếu bạn không muốn tường thuật trong toàn bộ bản trình bày, bạn có thể ghi riêng âm thanh hoặc chú thích trên trang chiếu hoặc đối tượng đã chọn.

Lưu ý: Chuẩn bị bắt đầu định giờ cho bản trình bày của bạn ngay sau khi thực hiện bước đầu tiên trong quy trình này.

 1. Trên tab Trình Chiếu, trong nhóm Thiết lập, bấm Đo thời gian Diễn tập.

  Thanh công cụ Duyệt lại xuất hiện và hộp Thời gian của Trang chiếu bắt đầu đặt thời gian bản trình bày.

  hộp thoại duyệt lại
  Thanh công cụ Duyệt lại

  1 Tiếp (chuyển đến trang chiếu tiếp theo)

  2 Tạm dừng

  khung chú thích 3 Thời gian Trang chiếu

  khung chú thích 4 Lặp lại

  5 Tổng thời gian của bản trình bày

 2. Trong khi đặt giờ cho bản trình bày của bạn, hãy thực hiện một hay nhiều việc sau trên thanh công cụ Duyệt lại:

  • Để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, bạn bấm Tiếp.

  • Để tạm thời dừng ghi thời gian, bấm Tạm dừng.

  • Để bắt đầu lại việc ghi thời gian sau khi tạm dừng, bấm Tạm dừng.

  • Để đặt khoảng thời gian chính xác cho trang chiếu xuất hiện, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp Thời gian của Trang chiếu.

  • Để bắt đầu ghi thời gian lại cho trang chiếu hiện tại, bấm Lặp lại.

 3. Sau khi bạn đặt thời gian cho trang chiếu cuối cùng, hộp thông báo sẽ hiển thị tổng thời gian cho bản trình bày và nhắc bạn thực hiện một trong các bước sau:

  • Để giữ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Có.

  • Để bỏ thời gian trang chiếu đã ghi, bấm Không.

   Dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu xuất hiện và hiển thị thời gian mỗi trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Việc thiết lập bản trình bày chạy tại ki-ốt cho phép bạn kiểm soát xem thao tác bấm chuột vào vị trí bất kỳ trên màn hình có tác dụng chuyển tiếp trang chiếu hay không. Ví dụ: nếu bạn muốn bản trình bày của mình được xem ở tốc độ cụ thể, hãy đặt định giờ tự động, rồi đặt để bản trình bày chạy tại ki-ốt. Để cung cấp cho người dùng điều khiển bổ sung, bạn có thể thêm dẫn hướng, chẳng hạn như siêu kết nối hoặc nút hành động, vào trang chiếu của mình.

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

 2. Dưới Loại trình chiếu, bấm vào Được duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

Quan trọng: Nếu bạn thiết lập bản trình bày chạy tại ki-ốt, hãy nhớ sử dụng đồng thời định giờ tự động hoặc siêu kết nối dẫn hướng. Nếu không, bản trình bày tự chạy của bạn sẽ không chuyển tiếp sau trang chiếu đầu tiên.

Xem thêm

Office 2016

Để thiết lập bản trình bày PowerPoint chạy tự động, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Trình Chiếu, bấm Thiết lập Trình Chiếu.

 2. Trong Kiểu chiếu, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để trình bày trình chiếu của bạn trong một cửa sổ, nơi được quyền điều khiển trang chiếu tiếp sẵn dùng cho những người đang xem, hãy chọn duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  • Để phát trình chiếu theo vòng lặp cho đến khi người xem nhấn phím Esc, hãy chọn Duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

   Lưu ý: Chọn tùy chọn này sẽ tự động sẽ chọn công lặp vòng liên tục cho đến khi ' Esc " hộp kiểm và sẽ khiến trình chiếu của bạn để chạy theo vòng lặp.

  Hiển thị tùy chọn kiểu

Nếu bạn muốn một chiếu hình tự động chạy tại ki-ốt, bạn có thể kiểm soát khi nào và cách chuyển các trang chiếu. Để thực hiện điều này, bạn có thể áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày và thiết lập chuyển tiếp để tự động chuyển sau một khoảng thời gian nhất định.

 1. Trên tab chuyển tiếp , hãy bấm chuyển tiếp mà bạn muốn.

  Các tùy chọn trên tab chuyển tiếp

  Để xem thêm chuyển tiếp, trỏ tới chuyển tiếp, sau đó bấm Mũi tên Xuống Khác .

 2. Thực hiện các thao tác sau trên tab chuyển tiếp :

  • Để đặt khoảng thời gian mỗi trang chiếu được hiển thị, chọn sau và nhập số giây bạn muốn.

  • Để đặt khoảng thời gian của từng hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp thời lượng .

  • Bấm Áp dụng cho Tất cả.

  Thiết đặt chuyển tiếp trang chiếu

Office 365 người đăng ký có thể xuất một bản trình bày dưới dạng tệp phim. Hãy xem lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim để biết thêm chi tiết.

Office 2011

Để thiết lập bản trình bày PowerPoint chạy tự động, hãy làm như sau:

 1. Trên tab trình chiếu , bấm Thiết lập trình chiếu.

 2. Trong Kiểu chiếu, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để trình bày trình chiếu của bạn trong một cửa sổ, nơi được quyền điều khiển trang chiếu tiếp sẵn dùng cho những người đang xem, hãy chọn duyệt bởi cá nhân (cửa sổ).

  • Để phát trình chiếu theo vòng lặp cho đến khi người xem nhấn phím Esc, hãy chọn Duyệt tại ki-ốt (toàn màn hình).

   Lưu ý: Chọn tùy chọn này sẽ tự động sẽ chọn công lặp vòng liên tục cho đến khi ' Esc " hộp kiểm và sẽ khiến trình chiếu của bạn để chạy theo vòng lặp.

  Hiển thị tùy chọn kiểu

Nếu bạn muốn một chiếu hình tự động chạy tại ki-ốt, bạn có thể kiểm soát khi nào và cách chuyển các trang chiếu. Để thực hiện điều này, bạn có thể áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả các trang chiếu trong bản trình bày và thiết lập chuyển tiếp để tự động chuyển sau một khoảng thời gian nhất định.

 1. Trên tab chuyển tiếp , hãy bấm chuyển tiếp mà bạn muốn, chẳng hạn như cắt, xóa, nhạt dần, hoặc tách.

  Để xem thêm chuyển tiếp, trỏ tới chuyển tiếp, sau đó bấm vào mũi tên xuống bên dưới bộ sưu tập chuyển tiếp.

 2. Thực hiện các thao tác sau trên tab chuyển tiếp :

  • Để đặt khoảng thời gian mỗi trang chiếu được hiển thị, chọn sau và nhập số giây bạn muốn.

  • Để đặt khoảng thời gian của từng hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy nhập khoảng thời gian trong hộp thời lượng .

  • Bên dưới Áp dụng cho, bấm Tất cả trang chiếu.

Office 365 người đăng ký có thể xuất một bản trình bày dưới dạng tệp phim. Hãy xem lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim để biết thêm chi tiết.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×