Tạo bản ghi DNS tại ZGSJ cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thận trọng: Zgsj website không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là một số tính năng Skype for Business OnlineOutlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 vận hành bởi 21Vianet nào bạn dùng, có những đáng kể hạn chế dịch vụ, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại zgsj, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Lync, v.v.. đây là cách thiết lập.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại zgsj, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365, mặc dù không có các tính năng Lync Online và Outlook Web App được đề cập ở trên.

Nếu bạn có Website công cộng SharePoint Online, bạn có thể thiết lập nó để dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ URL của website, như www.your_domain.com.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi mà bạn đã thực hiện trên toàn bộ hệ thống DNS của Internet.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web zgsj và đăng nhập.

  Đăng nhập vào zgsj

 2. Trong ngăn bên trái, trong phần产品管理(quản lý sản phẩm), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

  Bấm "域名管理"

 3. Trong ngăn bên phải, trong cột控制面板(Pa-nen điều khiển) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm登录解析(đăng nhập).

  Bấm "登录解析"

 4. Trong panel điều khiển cho tên miền của bạn, trong ngăn bên trái, bấm DNS解析管理(quản lý DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "DNS解析管理"

 5. Trong ngăn bên phải, bấm增加TXT (thêm bản ghi TXT).

  Bấm "增加TXT"

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

  • 主机名 (tên máy chủ): để trống hộp.

  • (giá trị): dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị từ bảng trong Office 365, ví dụ: MS = msXXXXXXX. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Thêm bản ghi TXT

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web zgsj và đăng nhập.

  Đăng nhập vào zgsj

 2. Trong ngăn bên trái, trong phần产品管理(quản lý sản phẩm), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

  Bấm "域名管理"

 3. Trong ngăn bên phải, trong cột控制面板(Pa-nen điều khiển) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm登录解析(đăng nhập).

  Bấm "登录解析"

 4. Trong panel điều khiển cho tên miền của bạn, trong ngăn bên trái, bấm DNS解析管理(quản lý DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "DNS解析管理"

 5. Trong ngăn bên phải, bấm增加邮件(thêm bản ghi MX).

  Bấm "增加邮件”

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

  • 主机名 (tên máy chủ): để trống hộp.

  • 优先级 (mức ưu tiên): 0

  • 邮件主机 (máy chủ lưu trữ thư): dán vào trỏ tới địa chỉ từ Office 365: < phím tên miền >. mail.protection.partner.outlook.cn. Giá trị này phải kết thúc bằng dấu chấm (.).

   Lưu ý: Nhận < phím tên miền > của bạn từ Office 365 cổng thông tin tài khoản của bạn.
   Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Thêm bản ghi MX

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

 9. Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, loại bỏ chúng:

  1. Trên hàng bản ghi đã lỗi thời, hãy bấm vào biểu tượng删除(loại bỏ).

  2. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

Thêm bản ghi CNAME

 1. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

  1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web zgsj và đăng nhập.

   Đăng nhập vào zgsj

  2. Trong ngăn bên trái, trong phần产品管理(quản lý sản phẩm), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

   Bấm "域名管理"

  3. Trong ngăn bên phải, trong cột控制面板(Pa-nen điều khiển) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm登录解析(đăng nhập).

   Bấm "登录解析"

  4. Trong panel điều khiển cho tên miền của bạn, trong ngăn bên trái, bấm DNS解析管理(quản lý DNS).

   Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

   Bấm "DNS解析管理"

  5. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong ngăn bên phải, bấm增加别名(thêm bản ghi CNAME).

   Bấm "增加别名"

  6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

   • 主机名 (tên máy chủ): tự động phát hiện

   • 指向到 (điểm để): autodiscover.partner.outlook.cn

   Thêm bản ghi CNAME

  7. Bấm增加(thêm).

  8. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

 2. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong ngăn bên phải, bấm增加别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

   • 主机名 (tên máy chủ): lyncdiscover

   • 指向到 (điểm để): webdir.online.partner.lync.cn

  3. Bấm增加(thêm).

  4. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

 3. Thêm bản ghi CNAME SIP của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong ngăn bên phải, bấm增加别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

   • 主机名 (tên máy chủ): sip

   • 指向到 (điểm để): sipdir.online.partner.lync.cn

  3. Bấm增加(thêm).

  4. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

 4. Thêm Office 365 bản ghi MSOID CNAME. Đây là bản ghi bổ sung cần thiết cho Office 365.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong ngăn bên phải, bấm增加别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

   • 主机名 (tên máy chủ): msoid

   • 指向到 (điểm để): clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn

  3. Bấm增加(thêm).

  4. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

Thêm bản ghi TXT để giúp ngăn thư rác

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web zgsj và đăng nhập.

  Đăng nhập vào zgsj

 2. Trong ngăn bên trái, trong phần产品管理(quản lý sản phẩm), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

  Bấm "域名管理"

 3. Trong ngăn bên phải, trong cột控制面板(Pa-nen điều khiển) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm登录解析(đăng nhập).

  Bấm "登录解析"

 4. Trong panel điều khiển cho tên miền của bạn, trong ngăn bên trái, bấm DNS解析管理(quản lý DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "DNS解析管理"

 5. Trong ngăn bên phải, bấm增加TXT (thêm bản ghi TXT).

  Bấm "增加TXT"

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 智能DNS (mạng): dùng giá trị mặc định.

  • 主机名 (tên máy chủ): để trống hộp.

  • (giá trị): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-tất cả

  Thêm bản ghi TXT

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×