Tạo bản ghi DNS tại Strato cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

C heck câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu Strato.com là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là bản ghi chính cần thêm. Hãy làm theo các bước dưới đây.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Strato.com, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Strato.com bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  strato_login_C3_2017911151539

 2. Chọn tên miền.

  Strato_domains_C3_2017911151627

 3. Chọn quản lý tên miền.

  strato_domainManagement_C3_2017911151755

 4. Trên trang quản lý tên miền , bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, chọn quản lý.

  strato_manage_C3_2017911151850

 5. Dưới thiết đặt (tên miền), hãy bung rộng Thiết đặt DNS.

  strato_DNSsettings_C3_20179161431

 6. Bên cạnh bản ghi TXT, bao gồm SPF và DKIM thiết đặt, chọn quản lý.

  strato_TXT_manage_C3_201791115235

 7. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Tiền tố

  Kiểu

  Giá trị

  (Hãy để trống)

  TXT

  MS = msXXXXXXX

  Lưu ý: đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tôi tìm this?

 8. Chọn chấp nhận thiết đặt.

  Strato_TXT_values_accept_C3_201791610720

 9. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  Strato_O365_selectDomain_C3_2017911162431

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  Strato_O365_StartSetup_C3_201791116251

 4. Trên trang xác nhận tên miền , chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Strato_O365_Verify_C3_2017911162520

 5. Chọn tiếp theo, sau đó chọn xác nhận.

  Ghi chú: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Strato.com bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Strato_login_C3_2017912134537

 2. Chọn tên miền.

  strato_domains_C3_2017912134614

 3. Chọn quản lý tên miền.

  strato_domainManagement_C3_2017912134638

 4. Trên trang quản lý tên miền , bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, chọn quản lý.

  strato_manage_C3_201791213474

 5. Dưới thiết đặt (tên miền), hãy bung rộng Thiết đặt DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614327

 6. Bên cạnh bản ghi MX, hãy chọn quản lý.

  Strato_MX_manage_C3_201791610830

 7. Bên cạnh máy chủ thư chính, hãy chọn máy chủ thư cá nhân. Trong hộp địa chỉ 1 đối với máy chủ thư chính, hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Ghi chú: bạn phải bao gồm dấu chấm ở cuối giá trị địa chỉ 1 .

  Loại

  Mức ưu tiên

  Địa chỉ 1 (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  MX

  cao

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem ưu tiên MX là gì?

  < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com.

  Lưu ý: nhận < miền-khóa > từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Strato_MX_manage_C3_201791610115
 8. Chọn chấp nhận thiết đặt để lưu bản ghi.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Bạn sẽ tạo bản ghi CNAME cần thiết bằng cách tạo subdomains sáu trước tiên, và sau đó cập nhật mỗi tên miền con với giá trị CNAME chính xác của nó. Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Strato.com bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  strato_login_C3_2017916102128

 2. Chọn tên miền.

  Strato_domains_C3_2017916102151

 3. Chọn quản lý tên miền.

  Strato_domainManagement_C3_2017916102212

 4. Trên trang quản lý tên miền , bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Strato_manage_C3_2017916102233

 5. Trong bước này, bạn sẽ tạo subdomains sáu được liệt kê trong bảng bên dưới tên miền con (máy chủ tên) . Phần sau trong bước 7, bạn sẽ cập nhật mỗi tên miền con với giá trị CNAME chính xác của nó.

  Dưới thiết đặt (tên miền), hãy bung rộng tạo tên miền con.

  Strato_subdomain_Expand_C3_201791610330

  Trong hộp tên của tên miền con , hãy nhập đầu tiên s ubdomain tên miền con (máy chủ tên) trong bảng dưới đây. Sau đó chọn tạo tên miền con.

  Strato_subdomain_Create_C3_2017916103326

  Lặp lại bước này cho mỗi tên miền con trong bảng sau đây.

  Miền con (máy chủ tên)

  autodiscover

  SIP

  lyncdiscover

  msoid

  enterpriseregistration

  enterpriseenrollment

 6. Chọn đến tổng quan.

  Strato_ToOverview_C3_2017916114413

 7. Bây giờ bạn sẽ cập nhật mỗi tên miền con với giá trị CNAME của nó. Chọn + biểu tượng bên cạnh tên miền của bạn để bung rộng danh sách tên miền con.

  Strato_expand_domain_C3_2017916151110

  Bên cạnh tên miền con, hãy chọn quản lý.

  Strato_subdomain_manage_C3_2017916114821

  Bung rộng quản lý DNS.

  Strato_subdomain_Expand_DNS_C3_2017916114851

  Bên cạnh bản ghi CNAME, hãy chọn quản lý.

  Strato_subdomain_CNAME_manage_C3_2017916114918

  Chọn mục nhập CNAME thay đổi, sau đó nhập giá trị CNAME tương ứng trong bảng dưới đây. Bạn phải bao gồm dấu chấm ở cuối giá trị.

  Miền con (máy chủ tên)

  Loại

  Giá trị (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  SIP

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Strato_subdomain_CNAME_values_C3_201791614378


  Chọn hộp kiểm tôi biết , sau đó chọn chấp nhận thiết đặt.

  Strato_subdomain_CNAME_values_C3_2017916114952

  Chọn đến tổng quan.

  Strato_CNAME_values_ToOverview_C3_2017916115020

  Chọn đến tổng quan vào lại.

  Strato_CNAME_values_ToOverviewAgain_C3_2017916115039

  Chọn + biểu tượng bên cạnh tên miền của bạn để bung rộng danh sách tên miền con, và sau đó lặp lại bước toàn bộ này cho mỗi tên miền con trong danh sách.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Strato.com bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  strato_login_C3_2017916122358

 2. Chọn tên miền.

  Strato_domains_C3_2017916123332

 3. Chọn quản lý tên miền.

  strato_domainManagement_C3_201791612348

 4. Trên trang quản lý tên miền , bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, chọn quản lý.

  strato_manage_C3_2017916123525

 5. Dưới thiết đặt (tên miền), chọn Thiết đặt DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614352

 6. Bên cạnh bản ghi TXT, bao gồm SPF và DKIM thiết đặt, chọn quản lý.

  strato_TXT_manage_C3_2017916124215

 7. Trong hộp cho bản ghi TXT, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Ghi chú: Nếu bản ghi đã tồn tại, chọn + nút để thêm bản ghi TXT mới. 

  Tiền tố

  Kiểu

  Giá trị

  (Hãy để trống)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.


  Strato_TXT SPF_values_C3_201791795550

 8. Chọn chấp nhận thiết đặt để lưu bản ghi.

  Strato_TXT SPF_values_Accept_C3_2017917114228

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Strato.com bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  strato_login_C3_2017916125035

 2. Chọn tên miền.

  strato_domains_C3_2017916125050

 3. Chọn quản lý tên miền.

  strato_domainManagement_C3_201791612517

 4. Trên trang quản lý tên miền , bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, chọn quản lý.

  strato_manage_C3_2017916125122

 5. Dưới thiết đặt (tên miền), chọn Thiết đặt DNS.

  strato_DNSsettings_C3_201791614416

 6. Bên cạnh bản ghi SRV, chọn quản lý.

  Strato_SRV_manage_C3_20179161357

 7. Bên cạnh bản ghi SRV, chọn bật, và sau đó trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Dịch vụ

  Giao thức

  Loại bản ghi

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Đích

  SIP

  TLS

  SRV (dịch vụ)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com.

  sipfederationtls

  TCP

  SRV (Service)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com.

  Strato_SRV_values_C3_201791613149

 8. Chọn + biểu tượng để thêm một dòng mới cho bản ghi SRV thứ hai. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng bên trên cho bản ghi thứ hai.

 9. Chọn chấp nhận thiết đặt để lưu các bản ghi.

Lưu ý: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×