Tạo bản ghi DNS tại Register365 cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Register365 là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v.

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Office 365, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, hãy xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Register365 bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Trang đăng nhập Panel điều khiển

 2. Trên trang Bảng điều khiển, tìm tên của miền bạn đang cập nhật, rồi chọn Cài đặt DNS từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm vào Cài đặt DNS trong danh sách

 3. Trên trang Add/Modify DNS Zone (Thêm/Sửa đổi vùng DNS), trong mục A, CNAME, AAAA, TXT and NS records (Bản ghi A, CNAME, AAAA, TXT và NS), nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây vào các hộp cho bản ghi mới.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  (Nếu bạn cần thêm hàng, chọn ADD A/CNAME RECORDS (+).)

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  Kết quả

  (Để trống trường này.)

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Nhập các giá trị trên trang Thêm/Sửa đổi vùng DNS

 4. Chọn Save (Lưu).

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Bấm vào Lưu

 5. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Register365 bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Trang đăng nhập Panel điều khiển

 2. Trên trang Bảng điều khiển, tìm tên của miền bạn đang cập nhật, rồi chọn Cài đặt DNS từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm vào Cài đặt DNS trong danh sách

 3. Trên trang Add/Modify DNS Zone, trong mục Mail exchange records, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau vào các hộp cho bản ghi mới.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên máy chủ

  Priority

  Result

  (Để trống trường này.)

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Nhập giá trị trên trang Add/Modify DNS Zone

 4. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm lưu

 5. Nếu có bất cứ bản ghi MX nào khác trong phần Mail exchange records, hãy xóa từng bản ghi bằng cách chọn bản ghi rồi nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Xóa bỏ bản ghi trong phần bản ghi Mail exchange

 6. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm lưu

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Register365 bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Trang đăng nhập Panel điều khiển

 2. Trên trang Bảng điều khiển, tìm tên của miền bạn đang cập nhật, rồi chọn Cài đặt DNS từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm vào Cài đặt DNS trong danh sách

 3. Trên trang Add/Modify DNS Zone, trong phần A, CNAME, AAAA, TXT and NS records, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau vào các hộp cho bản ghi mới.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  (Nếu bạn cần thêm hàng, chọn ADD A/CNAME RECORDS (+).)

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Host name

  Type

  Kết quả

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Nhập giá trị trên trang Add/Modify DNS Zone

 4. Chọn Save.

  Bấm lưu

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Register365 bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Trang đăng nhập Panel điều khiển

 2. Trên trang Bảng điều khiển, tìm tên của miền bạn đang cập nhật, rồi chọn Cài đặt DNS từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm vào Cài đặt DNS trong danh sách

 3. Trên trang Add/Modify DNS Zone, trong phần A, CNAME, AAAA, TXT and NS records, trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  (Nếu bạn cần thêm hàng, chọn ADD A/CNAME RECORDS (+).)

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  Kết quả

  (Để trống trường này.)

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Nhập giá trị trên trang Add/Modify DNS Zone

 4. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm lưu

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Register365 bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Trang đăng nhập Panel điều khiển

 2. Trên trang Bảng điều khiển, tìm tên của miền bạn đang cập nhật, rồi chọn Cài đặt DNS từ danh sách thả xuống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm vào Cài đặt DNS trong danh sách

 3. Trên trang Add/Modify DNS Zone, trong phần Service records, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau vào các hộp cho bản ghi mới.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Tên

  Mức ưu tiên

  Weight

  Port

  Result

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Nhập giá trị trong phần bản ghi dịch vụ

 4. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Bấm lưu

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×