Tạo bản ghi DNS tại Rackspace cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu bạn quản lý các bản ghi DNS cho tên miền của bạn thông qua Rackspace, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Điện toán đám mây Rackspace không phải là cơ quan đăng ký tên miền, nhưng nếu bạn có một tên miền đã đăng ký với nhà cung cấp khác và máy chủ tên miền của bạn đã được Cập Nhật truy vấn trực tiếp DNS để Rackspace, bạn có thể dùng Rackspace điện toán đám mây để quản lý bản ghi DNS của bạn như được mô tả trong bài viết này.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Rackspace, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

NOTE

Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

NOTE

Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Rackspace bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Rackspace_login_C3_201710693725

 2. Chọn mạng, sau đó chọn DNS điện toán đám mây.

  Rackspace_NetworkingCloudDNS_C3_20171069429

 3. Trên trang Điện toán đám mây DNS , chọn tên miền của bạn.

  Rackspace_selectDomainName_C3_201710694234

 4. Chọn Thêm bản ghi. Bên cạnh Record Type, chọn TXT. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại bản ghi

  Tên máy chủ

  Văn bản

  Thời gian để Live (TTL)

  TXT

  (Hãy để trống)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tôi tìm ra this?

  60 phút


  Rackspace_TXTforVerificationValues_C3_201710694319

 5. Chọn Thêm bản ghi.

 6. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  Rackspace_O365_selectDomain_C3_201710611401

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  Rackspace_O365_startSetup_C3_2017106114018

 4. Trên trang xác nhận tên miền, chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  One_O365_AddTXTInstead_C3_2017106163124

 5. Chọn xác nhận.

  One_O365_Verify_C3_2017106163923

NOTE

Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Rackspace bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Rackspace_login_C3_201710694839

 2. Chọn mạng, sau đó chọn DNS điện toán đám mây.

  Rackspace_NetworkingCloudDNS_C3_20171069495

 3. Trên trang Điện toán đám mây DNS , chọn tên miền của bạn.

  Rackspace_selectDomainName_C3_201710694939

 4. Chọn Thêm bản ghi. Bên cạnh Record Type, chọn MX. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại bản ghi

  Tên máy chủ

  Mailserver miền

  Ưu tiên

  Thời gian để Live (TTL)

  MX

  (Hãy để trống)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: nhận < phím tên miền > của bạn từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tôi tìm this?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  60 phút


  Rackspace_MXrecordValues_C3_201710610324

 5. Chọn Add Record để lưu bản ghi.

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng. Bên cạnh bản ghi MX, chọn biểu tượng bánh răng, sau đó chọn Xóa bỏ bản ghi. Chọn xóa bỏ bản ghi lại để xác nhận.

  Rackspace_MXrecordDelete_C3_2017106103914

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Rackspace bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Rackspace_login_C3_2017106104058

 2. Chọn mạng, sau đó chọn DNS điện toán đám mây.

  Rackspace_NetworkingCloudDNS_C3_2017106104259

 3. Trên trang Điện toán đám mây DNS , chọn tên miền của bạn.

  Rackspace_selectDomainName_C3_2017106104323

 4. Chọn Thêm bản ghi. Bên cạnh Record Type, chọn CNAME. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại Bản ghi

  Tên máy chủ

  Đích (tên miền)

  Thời gian để Live (TTL)

  BẢN GHI CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  60 phút

  BẢN GHI CNAME

  SIP

  sipdir.online.lync.com

  60 phút

  BẢN GHI CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  60 phút

  BẢN GHI CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  60 phút

  BẢN GHI CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  60 phút

  CNAME

  enterpriseenrollment

  EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

  60 phút


  Rackspace_CNAMErecordValues_C3_2017106105027

 5. Chọn Add Record để lưu bản ghi.

 6. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác. Cho từng bản ghi, nhập / sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

QUAN TRỌNG

Bạn không thể có nhiều hơn ghi Rackspace TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn Rackspace SPF ghi, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo Rackspace mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF .

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Rackspace bằng cách dùngnối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Rackspace_login_C3_201710610511

 2. Chọn mạng, sau đó chọn DNS điện toán đám mây.

  Rackspace_NetworkingCloudDNS_C3_2017106105134

 3. Trên trang Điện toán đám mây DNS , chọn tên miền của bạn.

  Rackspace_selectDomainName_C3_201710610522

 4. Chọn Thêm bản ghi. Bên cạnh Record Type, chọn TXT. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại Bản ghi

  Tên máy chủ

  Văn bản

  Thời gian để Live (TTL)

  TXT

  (Hãy để trống)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

  60 phút


  Rackspace_TXTforSPFValues_C3_2017106105234

 5. Chọn Add Record để lưu bản ghi.

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Rackspace bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Rackspace_login_C3_2017106105311

 2. Chọn mạng, sau đó chọn DNS điện toán đám mây.

  Rackspace_NetworkingCloudDNS_C3_2017106105334

 3. Trên trang Điện toán đám mây DNS , chọn tên miền của bạn.

  Rackspace_selectDomainName_C3_2017106105355

 4. Chọn Thêm bản ghi. Bên cạnh Record Type, chọn SRV. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại bản ghi

  Dịch vụ

  Giao thức

  Tên máy chủ

  Tên miền đích

  Cổng

  Ưu tiên

  Độ dày

  Thời gian để Live (TTL)

  SRV (dịch vụ)

  sip

  tls

  (Hãy để trống)

  sipdir.online.lync.com

  443

  100

  1

  60 phút

  SRV (dịch vụ)

  sipfederationtls

  tcp

  (Hãy để trống)

  sipfed.online.lync.com

  5061

  100

  1

  60 phút

  Rackspace_SRVrecordValues_C3_201710616219
 5. Chọn Add Record để lưu bản ghi.

 6. Lặp lại các bước trước đó để tạo bản ghi SRV khác. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

NOTE

Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×