Tạo bản ghi DNS tại OVH cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu OVH là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Vẫn cần trợ giúp?.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại OVH, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Chọn TXT

  OVH chọn TXT entry_C3_2017526172412

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Giá trị

  TXT

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  MS = msxxxxxxxx

  tokb:O365_DOM_UseDestinationPointsToAddressFromTable
 7. Chọn xác nhận.

  OVH xác nhận TXT cho verification_C3_2017526172553

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Chọn MX.

  Bản ghi OVH MX type_C3_201752617285

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Lưu ý: Theo mặc định OVH sử dụng ký hiệu tương đối cho đích, thêm tên miền để kết thúc ghi đích. Để sử dụng ký hiệu tuyệt đối thay vào đó, hãy thêm dấu chấm ghi đích, như minh họa trong bảng dưới đây.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Mức ưu tiên

  Đích

  MX

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com.

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Bản ghi OVH MX cho mail_C3_201769183841

 7. Chọn Tiếp.

  Bản ghi OVH MX chọn Next_C3_20176918395

 8. Chọn Xác nhận.

  Bản ghi OVH MX chọn Confirm_C3_201769183928

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng tất cả trong danh sách trên trang DNS zone . Chọn từng bản ghi và sau đó trong cột hành động , chọn biểu tượng thùng rác có thể xóa bỏ .

  OVH xóa MX record_C3_2017526173640

 10. Chọn Xác nhận.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Hãy chọn CNAME.

  OVH thêm type_C3_2017526173716 bản ghi CNAME

 6. Tạo bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  Đích

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  3600 giây

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  3600 giây

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  3600 giây

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  3600 giây

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  3600 giây

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  3600 giây

  OVH CNAME record_C3_20176920622

 7. Chọn tiếp theo.

  Giá trị OVH thêm bản ghi CNAME và chọn Next_C3_201752910115

 8. Chọn xác nhận.

 9. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

365_DOM_CreateDNSSingleSPFRecord
 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Chọn TXT.

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Giá trị TXT

  TXT

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  OVH thêm bản ghi TXT cho SPF_C3_2017529102318

 7. Chọn tiếp theo.

  OVH thêm TXT bản ghi SPF và chọn Next_C3_2017529102438

 8. Chọn xác nhận.

  OVH thêm bản ghi TXT cho SPF và Confirm_C3_201752910250

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Hãy chọn SRV. OVH chọn type_C3_2017521125535 bản ghi SRV

  OVH chọn type_C3_2017521125535 bản ghi SRV

 6. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  TTL

  Target

  SRV (Service)

  _sip ._tls

  100

  1

  443

  3600 (giây)

  sipdir.online.lync.com.

  SRV (Service)

  _sipfederationtls ._tcp

  100

  1

  5061

  3600 (giây)

  sipfed.online.lync.com.

  OVH SRV record_C3_201769195042

 7. Chọn tiếp theo.

  Bản ghi OVH SRV chọn Next_C3_20176919516

 8. Chọn xác nhận.

 9. Lặp lại các bước trước đó để tạo bản ghi SRV khác. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×