Tạo bản ghi DNS tại Onamae cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

C heck câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu Onamae là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Onamae, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về web lưu trữ và DNS cho trang web với sử dụng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Onamae bằng cách dùng nối kết này. Nếu cần, hãy chọn Tên miền Navi đăng nhập. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Màn hình đăng nhập Onamae

 2. Trỏ tới tên miền thiết đặt, sau đó chọn DNS có liên quan đến hàm thiết đặt.

  DNS có liên quan đến hàm thiết đặt trong Onamae

 3. Chọn nút chọn một bên cạnh tên miền, sau đó chọn tiếp theo.

  Khung chú thích bên cạnh tên miền Onamae

 4. Bên cạnh bản ghi DNS dùng thiết đặt, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 5. Trong trường mục nhập cho bản ghi DNS mới, chọn TXT, và sau đó nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Loại

  TTL

  Giá trị (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600
  (giây)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Giá trị TXT bản ghi DNS mới trong Onamae

 6. Chọn Add.

  Thêm nút cho giá trị TXT trong Onamae

 7. Ở dưới cùng của trang, chọn đi đến màn hình xác nhận

  Đi tới màn hình xác nhận trong Onamae

 8. Ở dưới cùng của màn hình xác nhận, chọn thiết lập.

  Xác nhận thiết lập trong Onamae

 9. Ở cuối trang, chọn tiếp tục quy trình.

  Tiếp tục nút thủ tục trong Onamae

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Onamae bằng cách dùng nối kết này. Nếu cần, hãy chọn Tên miền Navi đăng nhập. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Màn hình đăng nhập Onamae

 2. Trỏ tới tên miền thiết đặt, sau đó chọn DNS có liên quan đến hàm thiết đặt.

  DNS có liên quan đến hàm thiết đặt trong Onamae

 3. Chọn nút chọn một bên cạnh tên miền, sau đó chọn tiếp theo.

  Khung chú thích bên cạnh tên miền Onamae

 4. Bên cạnh bản ghi DNS dùng thiết đặt, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 5. Bên dưới đã đăng ký, nếu bất kỳ bản ghi MX được liệt kê, hãy chọn xóa hộp kiểm cho bản ghi. Chọn đi đến màn hình xác nhận, chọn thiết lập, sau đó chọn Continue quy trình.

 6. Trong trường mục nhập cho bản ghi DNS mới, hãy chọn MX, và sau đó nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Loại

  TTL(SEC)

  Giá trị (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  Mức ưu tiên

  (Hãy để trống)

  MX (Mail Exchanger)

  3600
  (giây)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Giá trị MX

 7. Chọn Add.

  Thêm giá trị MX

 8. Ở cuối trang, hãy chọn đi đến màn hình xác nhận.

  Đi tới màn hình xác nhận trong Onamae

 9. Ở dưới cùng của màn hình xác nhận, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 10. Ở cuối trang, chọn tiếp tục quy trình.

  Tiếp tục nút thủ tục

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Onamae bằng cách dùng nối kết này. Nếu cần, hãy chọn Tên miền Navi đăng nhập. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Màn hình đăng nhập Onamae

 2. Trỏ tới tên miền thiết đặt, sau đó chọn DNS có liên quan đến hàm thiết đặt.

  DNS có liên quan đến hàm thiết đặt trong Onamae

 3. Chọn nút chọn một bên cạnh tên miền, sau đó chọn tiếp theo.

  Khung chú thích bên cạnh tên miền Onamae

 4. Bên cạnh bản ghi DNS dùng thiết đặt, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 5. Trong trường mục nhập cho bản ghi DNS mới, hãy chọn CNAME, và sau đó nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Kiểu

  TTL (SEC)

  Giá trị (trỏ tới hoặc giá trị địa chỉ)

  autodiscover

  CNAME

  3600
  (giây)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3600
  (giây)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600
  (giây)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600
  (giây)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600
  (giây)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600
  (giây)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Giá trị bản ghi CNAME

 6. Chọn Add.

  Nút Thêm

 7. Lặp lại bước 5 và 6 để tạo năm bản ghi CNAME khác. Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

 8. Ở cuối trang, hãy chọn đi đến màn hình xác nhận.

  Đi tới màn hình xác nhận trong Onamae

 9. Ở dưới cùng của màn hình xác nhận, chọn thiết lập.

  Xác nhận thiết lập trong Onamae

 10. Ở cuối trang, chọn tiếp tục quy trình.

  Tiếp tục quy trình

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Onamae bằng cách dùng nối kết này. Nếu cần, hãy chọn Tên miền Navi đăng nhập. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Màn hình đăng nhập Onamae

 2. Trỏ tới tên miền thiết đặt, sau đó chọn DNS có liên quan đến hàm thiết đặt.

  DNS có liên quan đến hàm thiết đặt trong Onamae

 3. Chọn nút chọn một bên cạnh tên miền, sau đó chọn tiếp theo.

  Khung chú thích bên cạnh tên miền Onamae

 4. Bên cạnh bản ghi DNS dùng thiết đặt, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 5. Trong trường mục nhập cho bản ghi DNS mới, chọn TXT, và sau đó nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  Loại

  TTL (SEC)

  Giá trị (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Giá trị TXT

 6. Chọn Add.

  Thêm nút được tô sáng trong bản ghi TXT

 7. Ở cuối trang, hãy chọn đi đến màn hình xác nhận.

  Đi tới màn hình xác nhận trong Onamae

 8. Ở dưới cùng của màn hình xác nhận, chọn thiết lập.

  Xác nhận thiết lập trong Onamae

 9. Ở cuối trang, chọn tiếp tục quy trình.

  Tiếp tục nút thủ tục

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Onamae bằng cách dùng nối kết này. Nếu cần, hãy chọn Tên miền Navi đăng nhập. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Màn hình đăng nhập Onamae

 2. Trỏ tới tên miền thiết đặt, sau đó chọn DNS có liên quan đến hàm thiết đặt.

  DNS có liên quan đến hàm thiết đặt trong Onamae

 3. Chọn nút chọn một bên cạnh tên miền, sau đó chọn tiếp theo.

  Khung chú thích bên cạnh tên miền Onamae

 4. Bên cạnh bản ghi DNS dùng thiết đặt, chọn thiết lập.

  Thiết lập nút trong Onamae

 5. Tôi n trường mục nhập cho bản ghi DNS mới, hãy chọn SRV, và sau đó nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Dịch vụ tên

  Protocol

  Tên máy chủ

  Loại

  TTL (SEC)

  Mức ưu tiên

  Độ dày

  Cổng

  Mục tiêu

  _sip

  _tls

  (Hãy để trống)

  SRV (dịch vụ)

  3600
  (giây)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  (Hãy để trống)

  SRV (dịch vụ)

  3600
  (giây)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Giá trị SRV

 6. Chọn Thêm.

  Nút thêm trong giá trị SRV

 7. Lặp lại bước 5 và 6 để tạo bản ghi SRV khác. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

 8. Ở cuối trang, hãy chọn đi đến màn hình xác nhận.

  Đi tới màn hình xác nhận trong Onamae

 9. Ở dưới cùng của màn hình xác nhận, chọn thiết lập.

  Xác nhận thiết lập trong Onamae

 10. Ở cuối trang, chọn tiếp tục quy trình.

  Tiếp tục quy trình

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×