Tạo bản ghi DNS tại Now.cn cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thận trọng: Trang web Now.cn không hỗ trợ bản ghi SRV. có nghĩa là một số tính năng Skype for Business OnlineOutlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 vận hành bởi 21Vianet nào bạn dùng, nếu bạn quản lý bản ghi DNS tại Now.cn, có đáng kể hạn chế dịch vụ, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại Now.cn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Lync, v.v..

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Now.cn, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365, mặc dù không có các tính năng Lync Online và Outlook Web App được đề cập ở trên.

Nếu bạn có Website công cộng SharePoint Online, bạn có thể thiết lập nó để dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ URL của website, như www.your_domain.com.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi mà bạn đã thực hiện trên toàn bộ hệ thống DNS của Internet.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến danh sách tên miền của bạn tại Now.cn và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Now.cn

 2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm VDNS 解析(VDNS quản lý).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "VDNS 解析"

 3. Trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn TXT.

  Chọn "TXT"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

 5. Bấm Thêm tên miền con.

 6. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

  Thêm bản ghi TXT

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến danh sách tên miền của bạn tại Now.cn và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Now.cn

 2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm VDNS 解析(VDNS quản lý).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "VDNS 解析"

 3. Trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn MX.

  Chọn "MX"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • tên miền con: để trống hộp.

  • Trước: 0

  • *. *. *. *: Dán giá trị trỏ tới địa chỉ từ Office 365: < phím tên miền >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Lưu ý: Nhận < phím tên miền > của bạn từ Office 365 cổng thông tin tài khoản của bạn.
   Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

   Thêm bản ghi MX

 5. Bấm Thêm tên miền con.

 6. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 7. Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, loại bỏ chúng:

  • Trên hàng bản ghi đã lỗi thời, hãy bấm xóa.

Thêm bản ghi CNAME

 1. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

  1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến danh sách tên miền của bạn tại Now.cn và đăng nhập.

   Đăng nhập vào Now.cn

  2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm VDNS 解析(VDNS quản lý).

   Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

   Bấm "VDNS 解析"

  3. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn CNAME.

   Chọn "CNAME"

  4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • tên miền con: autodiscover

   • *. *. *. *: autodiscover.partner.outlook.cn

  5. Bấm Thêm tên miền con.

  6. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

   Thêm bản ghi CNAME

 2. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn CNAME.

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • tên miền con: lyncdiscover

   • *. *. *. *: webdir.online.partner.lync.cn

  3. Bấm Thêm tên miền con.

  4. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 3. Thêm bản ghi CNAME SIP của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn CNAME.

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • tên miền con: sip

   • *. *. *. *: sipdir.online.partner.lync.cn

  3. Bấm Thêm tên miền con.

  4. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 4. Thêm Office 365 bản ghi MSOID CNAME. Đây là bản ghi bổ sung cần thiết cho Office 365.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn CNAME.

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • tên miền con: msoid

   • *. *. *. *: clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn

  3. Bấm Thêm tên miền con.

  4. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Thêm bản ghi TXT để giúp ngăn thư rác

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến danh sách tên miền của bạn tại Now.cn và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Now.cn

 2. Trong cột功能管理(quản lý) cho tên miền mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm VDNS 解析(VDNS quản lý).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "VDNS 解析"

 3. Trong danh sách thả xuống kiểu , hãy chọn TXT.

  Chọn "TXT"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • Trước: dùng giá trị mặc định.

  • *. *. *. *: v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-tất cả

  Thêm bản ghi TXT

 5. Bấm Thêm tên miền con.

 6. Bấm Khởi động lại VDNS cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×