Tạo bản ghi DNS tại Netregistry cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu Netregistry là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Netregistry, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Netregistry_login_C3_2017818103744

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113230

 3. Chọn trình quản lý khu vực.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_2017818103847

 4. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn TXT Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_TXT_select_C3_2017818103922

 5. Không có TE: bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép trước và sau khi nhập mục trong hộp TXT.

  Trong biểu mẫu Bản ghi TXT mới , hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  TTL (SEC)

  TXT (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  "MS = msXXXXXXXX"

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Dùng đích hoặc điểm cụ thể của bạn để giá trị địa chỉ ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Netregistry_verificationTXTvalues_C3_2017818104424

 6. Chọn Add record.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  O365_Netregistry_selectDomainborder_C3_2017818163513

 3. Trên trang thiết lập, hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  O365_Netregistry_startSetupborder_C3_2017818163735

 4. Trên trang xác nhận tên miền , chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Thêm một bản ghi TXT instead_C3_2017526172713 trong Office 365

 5. Chọn tiếp theo, sau đó chọn xác nhận.

  OVH xác nhận tên miền của bạn trong Office 365_C3_201769202357

  ghi chú: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Netregistry_login_C3_201781810459

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113318

 3. Chọn trình quản lý khu vực.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_201781810464

 4. Bên dưới bản ghi vùng hiện tại, loại bỏ các bản ghi MX mặc định bằng cách chọn loại bỏ kế bên từng bản ghi MX trong danh sách.

  Netregistry_MX_remove_C3_2017818104636

 5. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn MX Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_MX_select_C3_2017818104710

 6. Trong biểu mẫu Bản ghi MX mới , hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  TTL (SEC)

  Exchange (trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị)

  Được lưu trữ hoàn toàn đủ điều kiện?

  Tùy chọn (ưu tiên)

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: nhận < phím tên miền > của bạn từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  (chọn hộp kiểm)

  10

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem ưu tiên MX là gì?

  Netregistry_MX_values_C3_2017818104736

 7. Chọn Thêm bản ghi.

  Netregistry_MX_values_AddRecord_C3_2017818104759

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Netregistry_login_C3_201781810499

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113353

 3. Chọn trình quản lý Zone.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_2017818105243

 4. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn CNAME Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_CNAME_CreateNewRecord_C3_201781810533

 5. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Kiểu

  TTL

  Máy chủ (trỏ tới hoặc giá trị địa chỉ)

  tự động phát hiện

  BẢN GHI CNAME

  3600 (giây)

  autodiscover.outlook.com

  SIP

  CNAME

  3600 (giây)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600 (giây)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600 (giây)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Netregistry_CNAME_values_C3_2017818105335

 6. Chọn Add record.

  Netregistry_CNAME_values_AddRecord_C3_2017818105851

 7. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong các công cụ kiểm soát SPF.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Netregistry_login_C3_2017818105928

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113426

 3. Chọn trình quản lý khu vực.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_20178181118

 4. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn TXT Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_TXT_select_C3_201781817234

 5. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Ghi chú: bạn phải sử dụng dấu ngoặc kép trước và sau khi nhập mục trong hộp TXT.

  Tên

  Kiểu

  TTL

  TXT dữ liệu (đích)

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  "v = spf1 include:spf.protection.outlook.com-all"

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

  Netregistry_SPF-TXTvalues_C3_201781811252

 6. Chọn Thêm bản ghi.

  Netregistry_SPF-TXTvalues_AddRecord_C3_201781811131

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Netregistry bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Netregistry_login_C3_2017818111336

 2. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn quản lý, hãy chọn quản lý.

  Netregistry_Manage_C3_2017818113458

 3. Chọn trình quản lý khu vực.

  Netregistry_selectZoneManager_C3_201781811159

 4. Dưới Thêm một bản ghi vùng, chọn SRV Record từ danh sách, sau đó chọn tạo bản ghi mới.

  Netregistry_SRV_select_C3_2017818111752

 5. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Lưu ý: các tên trường là kết hợp của dịch vụ (ví dụ _sip) và giao thức (ví dụ, _tls).

  Kiểu

  Tên

  TTL (SEC)

  Ưu tiên

  Độ dày

  Cổng

  Mục tiêu

  SRV (dịch vụ)

  _sip._tls

  3600 (giây)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  SRV (dịch vụ)

  _sipfederationtls._tcp

  3600 (giây)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Netregistry_SRV_values_C3_2017818111711

 6. Chọn Thêm bản ghi.

  Netregistry_SRV_values_AddRecord_C3_2017818112322

 7. Lặp lại các bước trước đó để tạo bản ghi SRV khác.

  Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

  Ghi chú: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×