Tạo bản ghi DNS tại IDC1 cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thận trọng: IDC1 website không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là một số tính năng Skype for Business OnlineOutlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 vận hành bởi 21Vianet nào bạn dùng, có những đáng kể hạn chế dịch vụ, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại IDC1, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Lync, v.v.. đây là cách thiết lập.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại IDC1, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365, mặc dù không có các tính năng Lync Online và Outlook Web App được đề cập ở trên.

Nếu bạn có Website công cộng SharePoint Online, bạn có thể thiết lập nó để dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ URL của website, như www.your_domain.com.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi mà bạn đã thực hiện trên toàn bộ hệ thống DNS của Internet.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến hệ thống quản lý IDC1 DNS.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý DNS

 2. Trong hộp域名(tên miền), hãy nhập tên của tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

 3. Trong hộp管理密码(quản trị mật khẩu), hãy nhập mật khẩu quản trị cho tên miền của bạn.

 4. Bấm登录(đăng nhập).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 5. Trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), chọn TXT 记录(bản ghi TXT).

  Thêm bản ghi TXT

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 子域名 (tên miền con): để trống hộp.

  • 域名 (trỏ tới tên miền): dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị字符串记录(giá trị): dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ từ bảng trong Office 365, ví dụ: MS = msXXXXXXX. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • TTL: 3600

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến hệ thống quản lý IDC1 DNS.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý DNS

 2. Trong hộp域名(tên miền), hãy nhập tên của tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

 3. Trong hộp管理密码(quản trị mật khẩu), hãy nhập mật khẩu quản trị cho tên miền của bạn.

 4. Bấm登录(đăng nhập).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 5. Trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), hãy chọn MX 记录 (邮箱) (bản ghi MX).

  Thêm bản ghi MX

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 子域名 (tên miền con): để trống hộp.

  • 邮箱服务器 (hộp thư của máy chủ): dán giá trị trỏ tới địa chỉ từ Office 365: < phím tên miền >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Lưu ý: Nhận < phím tên miền > của bạn từ Office 365 cổng thông tin tài khoản của bạn.
   Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • TTL: 3600

  • 优先级 (mức ưu tiên): 0

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 9. Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, loại bỏ chúng:

  1. Bấm vào tab子域名列表(danh sách tên miền con).

  2. Trên hàng bản ghi đã lỗi thời, hãy bấm删除(loại bỏ).

Thêm bản ghi CNAME

 1. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

  1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến hệ thống quản lý IDC1 DNS.

   Đăng nhập vào hệ thống quản lý DNS

  2. Trong hộp域名(tên miền), hãy nhập tên của tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  3. Trong hộp管理密码(quản trị mật khẩu), hãy nhập mật khẩu quản trị cho tên miền của bạn.

  4. Bấm登录(đăng nhập).

   Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  5. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), hãy chọn CNAME/别名(CNAME/bí danh).

   Thêm bản ghi CNAME

  6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 子域名 (tên miền con): tự động phát hiện

   • 域名 (trỏ tới tên miền): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL: 3600

  7. Bấm增加(thêm).

  8. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 2. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), hãy chọn CNAME/别名(CNAME/bí danh).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 子域名 (tên miền con): lyncdiscover

   • 域名 (trỏ tới tên miền): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 3600

  3. Bấm增加(thêm).

  4. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

  5. Thêm bản ghi CNAME SIP của Lync.

   1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), hãy chọn CNAME/别名(CNAME/bí danh).

   2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

    • 子域名 (tên miền con): sip

    • 域名 (trỏ tới tên miền): sipdir.online.partner.lync.cn

    • TTL: 3600

   3. Bấm增加(thêm).

   4. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

 3. Thêm Office 365 bản ghi MSOID CNAME. Đây là bản ghi bổ sung cần thiết cho Office 365.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), hãy chọn CNAME/别名(CNAME/bí danh).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 子域名 (tên miền con): msoid

   • 域名 (trỏ tới tên miền): clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn

   • TTL: 3600

  3. Bấm增加(thêm).

  4. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Thêm bản ghi TXT để giúp ngăn thư rác

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến hệ thống quản lý IDC1 DNS.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý DNS

 2. Trong hộp域名(tên miền), hãy nhập tên của tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

 3. Trong hộp管理密码(quản trị mật khẩu), hãy nhập mật khẩu quản trị cho tên miền của bạn.

 4. Bấm登录(đăng nhập).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 5. Trên新建子域名(Thêm miền con mới) tab, trong danh sách thả xuống指向类型(loại bản ghi), chọn TXT 记录(bản ghi TXT).

  Thêm bản ghi TXT

 6. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 子域名 (tên miền con): để trống hộp.

  • 域名 (trỏ tới tên miền): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-tất cả

  • TTL: 3600

 7. Bấm增加(thêm).

 8. Bấm重启EDNS服务器(khởi động lại máy chủ EDNS) cho những thay đổi có hiệu lực trên Internet.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×