Tạo bản ghi DNS tại Hostgator cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Hostgator là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online và v.v..

Quan trọng: 

Sau khi bạn thực hiện tất cả các thay đổi tại Hostgator, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn

Quan trọng: Bạn phải thực hiện quy trình này trước khi thực hiện bất cứ quy trình nào khác trong bài viết này.

Làm theo các bước này để liên kết miền của bạn với tài khoản lưu trữ.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang quản lý miền tại Hostgator bằng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-0

 2. Chọn Manage Domains.

  Hostgator-BP-Redelegate-1-1

 3. Ở trang Quản lý Miền, trong khu vực Miền của Tôi, chọn miền mà bạn muốn cập nhật.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-3

 4. Chọn Name Servers.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-4

 5. Trên trang Name Servers cho miền của bạn, trong danh sách thả xuống To point this domain to an existing host account, chọn tài khoản lưu trữ liên kết với miền của bạn.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-5

 6. Chọn Lưu Máy chủ Tên.

  Hostgator-BP-Ủy nhiệm lại-1-9

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên, bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Domains, chọn Advanced DNS Zone Editor.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Advanced DNS Zone Editor, trong khu vực Add a Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu TXT

  Dùng domain_name của bạn. (ví dụ: fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Chọn Add Record.

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút Xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên, bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Mail, chọn MX Entry.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-1

 3. Trong khu vực Email Routing, hãy chọn Remote Mail Exchanger.

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-2

 4. Chọn Change.

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-3

 5. Trên trang MX Entry Maintenance, trong khu vực Add a New Record, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Mức ưu tiên

  Đích

  0

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-4

 6. Chọn Add New Record.

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-5

 7. Nếu có bất cứ bản ghi MX nào khác trong mục MX Records, hãy loại bỏ từng bản ghi một:

  Bắt đầu bằng cách chọn Deletetrong cột Action cho một trong các bản ghi còn lại.

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-6

 8. Chọn Delete để xác nhận loại bỏ bản ghi đó.

  Hostgator-BP-Cấu hình-2-7

 9. Sử dụng quy trình tương tự để loại bỏ từng bản ghi còn lại, chỉ giữ lại bản ghi bạn tạo trước đó trong quy trình này.

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên, bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Domains, chọn Advanced DNS Zone Editor.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-2

 3. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trên trang Advanced DNS Zone Editor, trong khu vực Add a Record, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  CNAME

  autodiscover.ten_mien. (ví dụ: autodiscover.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip.ten_mien. (ví dụ: sip.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.ten_mien. (ví dụ: lyncdiscover.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid.ten_mien. (ví dụ: msoid.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.ten_mien.. (ví dụ: enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.ten_mien.. (ví dụ: enterpriseregistration.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Hostgator-BP-Cấu hình-3-1

 4. Chọn Add Record.

  Hostgator-BP-Cấu hình-3-2

 5. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trong mục Add a Record, tạo bản ghi bằng cách sử dụng giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi chọn lại Add Record để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên, bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Domains, chọn Advanced DNS Zone Editor.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Advanced DNS Zone Editor, trong khu vực Add a Record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Dữ liệu TXT

  Sử dụng ten_mien của bạn. (ví dụ: fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Hostgator-BP-Cấu hình-4-1

 4. Chọn Add Record.

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Quan trọng: Trước khi thực hiện quy trình này, trước tiên, bạn phải thực hiện quy trình trong mục đầu tiên của bài viết này, Trỏ miền đến tài khoản lưu trữ của bạn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang cPanel của bạn tại Hostgator. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  (Mỗi tài khoản đã lưu trữ tại Hostgator sẽ được gán một địa chỉ cPanel duy nhất. Địa chỉ cPanel của bạn sẽ trông như thế này: https://YourSiteAddress:secure-port-number. Email đăng ký mà bạn nhận được từ Hostgator sẽ xác định địa chỉ đó.)

  Quan trọng: Để liên kết cPanel với tên miền của mình, bạn cần một tài khoản lưu trữ tại Hostgator. Để bắt đầu với Office 365, bạn có thể mua một tài khoản lưu trữ từ Hostgator hoặc ủy nhiệm lại cho các máy chủ tên của bạn để trỏ tới Office 365.

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Control Panel, trong khu vực Domains, chọn Advanced DNS Zone Editor.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Hostgator-BP-Cấu hình-1-2

 3. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trên trang Advanced DNS Zone Editor, trong khu vực Add a Record, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type (Loại) từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  TTL

  Loại

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  Mục tiêu

  _sip._tls.ten_mien. (ví dụ: _sip._tls.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.ten_mien. (ví dụ: _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com.)

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  3600

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Hostgator-BP-Cấu hình-5-1

 4. Chọn Add Record.

  Hostgator-BP-Configure-5-2

 5. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục Add a Record, tạo bản ghi bằng cách sử dụng giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi chọn lại Add Record để hoàn thành bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×