Tạo bản ghi DNS tại HiChina cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu HiChina là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Lync, v.v..

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại HiChina, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Nếu bạn có Website công cộng SharePoint Online, bạn có thể thiết lập nó để dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ URL của website, như www.your_domain.com.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi mà bạn đã thực hiện trên toàn bộ hệ thống DNS của Internet.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hệ thống quản lý tên miền HiChina và đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý tên miền HiChina

 2. Bấm新增解析(thêm bản ghi).

  Bấm "新增解析"

 3. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 记录类型 (kiểu bản ghi): TXT

  • 主机记录(RR) (tên máy chủ): @

  • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

  • 记录值 (ghi lại giá trị): dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ từ bảng trong Office 365, ví dụ: MS = msXXXXXXX. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • TTL: 10分钟(10 phút)

  Thêm bản ghi TXT

 4. Bấm保存(lưu).

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

Thêm bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hệ thống quản lý tên miền HiChina và đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý tên miền HiChina

 2. Trong ngăn bên trái, bấm域名解析(phân giải tên miền).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "域名解析"

 3. Bấm新增解析(thêm bản ghi).

  Bấm "新增解析"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 记录类型 (kiểu bản ghi): MX

  • 主机记录(RR) (tên máy chủ): @

  • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

  • 记录值 (ghi lại giá trị): dán giá trị trỏ tới địa chỉ từ Office 365: < phím tên miền >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Lưu ý: Nhận < phím tên miền > của bạn từ Office 365.
   Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • MX优先级 (Ưu tiên MX): 1

  • TTL: 10分钟(10 phút)

  Thêm bản ghi MX

 5. Bấm保存(lưu).

 6. Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, loại bỏ chúng:

  1. Tìm bản ghi đã lỗi thời.

  2. Trong cột操作(hành động) cho bản ghi, hãy bấm删除(loại bỏ).

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Trong trình duyệt của bạn, hệ thống quản lý tên miền HiChina và đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý tên miền HiChina

 2. Trong ngăn bên trái, bấm域名解析(phân giải tên miền).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "域名解析"

 3. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

   Bấm "新增解析"

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): CNAME

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): tự động phát hiện

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

   Thêm bản ghi CNAME

  3. Bấm保存(lưu).

 4. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): CNAME

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): lyncdiscover

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

  3. Bấm保存(lưu).

 5. Thêm bản ghi CNAME SIP của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): CNAME

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): sip

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

  3. Bấm保存(lưu).

 6. Thêm Office 365 bản ghi MSOID CNAME. Đây là bản ghi bổ sung cần thiết cho Office 365.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): CNAME

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): msoid

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

  3. Bấm保存(lưu).

Thêm bản ghi TXT để giúp ngăn thư rác

 1. Trong trình duyệt của bạn, hệ thống quản lý tên miền HiChina và đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý tên miền HiChina

 2. Trong ngăn bên trái, bấm域名解析(phân giải tên miền).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "域名解析"

 3. Bấm新增解析(thêm bản ghi).

  Bấm "新增解析"

 4. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 记录类型 (kiểu bản ghi): TXT

  • 主机记录(RR) (tên máy chủ): @

  • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

  • 记录值 (ghi lại giá trị): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-tất cả

  • TTL: 10分钟(10 phút)

  Thêm bản ghi TXT

 5. Bấm保存(lưu).

Thêm bản ghi SRV

 1. Trong trình duyệt của bạn, hệ thống quản lý tên miền HiChina và đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu của bạn.

  Đăng nhập vào hệ thống quản lý tên miền HiChina

 2. Trong ngăn bên trái, bấm域名解析(phân giải tên miền).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  Bấm "域名解析"

 3. Thêm bản ghi SRV SIP cho liên kết Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

   Bấm "新增解析"

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): SRV

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): _sipfederationtls._tcp

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): 100 1 5061 sipfed.online.partner.lync.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

   Thêm bản ghi SRV

  3. Bấm保存(lưu).

 4. Thêm bản ghi SRV SIP cho hội thảo web của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, hãy bấm新增解析(thêm bản ghi).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 记录类型 (kiểu bản ghi): SRV

   • 主机记录(RR) (tên máy chủ): _sip._tls

   • 解析线路 (mạng): dùng giá trị mặc định

   • 记录值 (ghi lại giá trị): 100 1 443 sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 10分钟(10 phút)

  3. Bấm保存(lưu).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×