Tạo bản ghi DNS tại Google Domains cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Google Domains là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn, đồng thời thiết lập các bản ghi DNS cho email, Lync, v.v..

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại tên miền Google, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Google Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập. Để thực hiện điều này:

  Trước tiên, chọn Sign In.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-1

  Tiếp theo, nhập thông tin đăng nhập của bạn rồi chọn Sign In một lần nữa.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-2

 2. Trên trang Domains, trong phần Domain, chọn Configure DNS cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Trong phần Custom resource records, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  TTL

  Dữ liệu

  @

  TXT

  1H

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Google-Domains-BP-Verify-1-1

 4. Chọn Add.

  Google-Domains-BP-Xác nhận-1-2

 5. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút Xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Quay lại đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Google Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập. Để thực hiện điều này:

  Trước tiên, chọn Sign In.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-1

  Tiếp theo, nhập thông tin đăng nhập của bạn rồi chọn Sign In một lần nữa.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-2

 2. Trên trang Domains, trong phần Domain, chọn Configure DNS cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Quan trọng: Nếu bạn có tài khoản email G Suite, bạn phải xóa bản ghi MX liên kết với tài khoản đó trước. Bản ghi MX G Suite sẽ ngăn bạn thêm bất cứ bản ghi MX nào khác, kể cả các bản ghi bắt buộc đối với Office 365. Lưu ý rằng, việc xóa bản ghi G Suite sẽ không xóa tài khoản G Suite. Để xóa các bản khi MX G Suite, thực hiện các bước sau.

  Trước tiên, trong mục Synthetic records, trong khu vực G Suite, chọn Delete.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Google-Domains-BP-Configure-2-0-1

  Tiếp theo, chọn Delete.

  Google-Domains-BP-Configure-2-0-2

 4. Trong phần Custom resource records, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  TTL

  Dữ liệu

  @

  MX

  1H

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  0 là giá trị mức ưu tiên MX. Thêm 0 vào đầu giá trị MX, tách biệt với phần còn lại của giá trị bằng một khoảng trắng.

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Google-Domains-BP-Configure-2-1

 5. Chọn Add.

  Google-Domains-BP-Configure-2-2

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX Tùy chỉnh nào khác, hãy loại bỏ chúng.

  Trước tiên, hãy chọn Edit trong hàng bản ghi MX.

  Google-Domains-BP-Configure-2-3

  Bây giờ, với mỗi bản ghi MX Tùy chỉnh còn lại, hãy chọn mục nhập trong hộp Data, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa bản ghi đó.

  Tiếp tục cho đến khi bạn xóa mục nhập Data cho từng bản ghi MX còn lại.

  Google-Domains-BP-Configure-2-4

 7. Khi bạn đã xóa mục nhập Data cho từng bản ghi MX còn lại, chọn Save để lưu thay đổi của bạn.

  Google-Domains-BP-Configure-2-5

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Google Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập. Để thực hiện điều này:

  Trước tiên, chọn Sign In.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-1

  Tiếp theo, nhập thông tin đăng nhập của bạn rồi chọn Sign In một lần nữa.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-2

 2. Trên trang Domains, trong phần Domain, chọn Configure DNS cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong mục Custom resource records, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  TTL

  Dữ liệu

  autodiscover

  CNAME

  1H

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  CNAME

  1H

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  1H

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  CNAME

  1H

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  1H

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  1H

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Google-Domains-BP-Configure-3-1

 4. Chọn Add.

  Google-Domains-BP-Configure-3-2

 5. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong mục Custom resource records, tạo bản ghi bằng cách sử dụng giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, sau đó chọn lại Add để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Google Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập. Để thực hiện điều này:

  Trước tiên, chọn Sign In.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-1

  Tiếp theo, nhập thông tin đăng nhập của bạn rồi chọn Sign In một lần nữa.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-2

 2. Trên trang Domains, trong phần Domain, chọn Configure DNS cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Trong phần Custom resource records, trên hàng bản ghi TXT, chọn Edit .

  Quan trọng: Google Domains lưu trữ các bản ghi TXT theo bộ có thể chứa nhiều bản ghi. Khi bạn có ít nhất một bản ghi TXT khác, chẳng hạn như bản ghi TXT bạn đã sử dụng để xác minh miền, bạn phải thêm các bản ghi TXT mới vào bộ bản ghi đó. Mọi nỗ lực nhập bản ghi TXT bổ sung dưới dạng mục nhập riêng đều sẽ dẫn đến thông báo lỗi Bản ghi trùng lặp.

  Google-Domains-BP-Configure-4-1

 4. Chọn điều khiển (+).

  Google-Domains-BP-Configure-4-2

 5. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Dữ liệu

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Google-Domains-BP-Configure-4-3

 6. Chọn Save.

  Google-Domains-BP-Configure-4-4

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Google Domains bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập. Để thực hiện điều này:

  Trước tiên, chọn Sign In.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-1

  Tiếp theo, nhập thông tin đăng nhập của bạn rồi chọn Sign In một lần nữa.

  Google-Domains-BP-Cấu hình-1-2

 2. Trên trang Domains, trong phần Domain, chọn Configure DNS cho tên miền mà bạn muốn sửa.

  Google-Domains-BP-Configure-1-3

 3. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong phần Custom resource records, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên

  Loại

  TTL

  Dữ liệu

  _sip._tls

  SRV

  1H

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  1H

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Google-Domains-BP-Configure-5-1

 4. Chọn Add.

  Google-Domains-BP-Configure-5-2

 5. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Trong mục Custom resource records, tạo bản ghi bằng cách sử dụng giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi chọn lại Add để hoàn thành bản ghi đó.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×