Tạo bản ghi DNS tại GoDaddy cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu GoDaddy là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều nội dung khác.

Đây là các bản ghi chính để thêm. Hãy làm theo các bước bên dưới hoặc xem video. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại GoDaddy, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 0:43).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại GoDaddy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS Zone File.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Add Record (Thêm bản ghi).

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-4

 5. Chọn TXT (Text) (TXT (Văn bản)) từ danh sách thả xuống.

  GoDaddy-BP-Xác minh-1-0

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Giá trị TXT

  TTL

  TXT (Text) (TXT (Văn bản))

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  1 giờ

  GoDaddy-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Finish (Hoàn tất).

  GoDaddy-BP-Xác nhận-1-2

 8. Chọn Save Changes (Lưu thay đổi).

  GoDaddy-BP-Verify-1-3

 9. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains (Miền), chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Verify domain (Xác minh miền), chọn Verify (Xác minh).

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 3:36).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại GoDaddy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS Zone File.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Add Record.

  GoDaddy-BP-Configure-1-4

 5. Chọn MX (Bộ trao đổi Thư) từ danh sách thả xuống.

  GoDaddy-BP-Configure-2-0

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Trỏ tới

  Mức ưu tiên

  TTL

  MX (Mail Exchanger)

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1 hour

  GoDaddy-BP-Configure-2-1

 7. Chọn Finish.

  GoDaddy-BP-Configure-2-2

 8. Chọn Save Changes.

  GoDaddy-BP-Configure-2-3

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa tất cả chúng trong phần MX (Mail Exchanger) của trang Domain Details. (Chọn từng bản ghi và sau đó trong cột Actions, hãy chọn biểu tượng thùng rác Delete.)

  GoDaddy-BP-Configure-2-4

 10. Chọn Save Changes.

  GoDaddy-BP-Configure-2-5

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 4:27).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại GoDaddy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS Zone File.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Add Record.

  GoDaddy-BP-Configure-1-4

 5. Chọn CNAME (Biệt danh) từ danh sách thả xuống.

  GoDaddy-BP-Configure-3-0

 6. Tạo bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Trỏ tới

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 hour

  CNAME (Alias)

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 hour

  CNAME (Alias)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 hour

  CNAME (Alias)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1 hour

  CNAME (Alias)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  1 hour

  CNAME (Alias)

  EnterpriseEnrollment

  EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com

  1 hour

  GoDaddy-BP-Configure-3-1

 7. Chọn Thêm Bản ghi Khác.

  (Bạn sẽ không chọn Kết thúc cho đến khi đã thêm mọi bản ghi CNAME bạn cần.)

  GoDaddy-BP-Configure-3-2

 8. Tạo năm bản ghi CNAME còn lại.

  Đối với mỗi bản ghi, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị ở hàng tiếp theo của bảng bên trên vào các hộp dành cho bản ghi đó. Sau khi tạo bản ghi thứ hai và thứ ba, chọn Thêm Bản ghi Khác.

  Lặp lại các bước này cho tới khi bạn tạo được cả sáu bản ghi CNAME.

 9. Khi bạn đã thêm bản ghi CNAME cuối cùng, choọn Kết thúc.

  GoDaddy-BP-Configure-3-3

 10. Chọn Save Changes.

  GoDaddy-BP-Configure-3-4

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 5:15).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại GoDaddy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS Zone File.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Add Record.

  GoDaddy-BP-Configure-1-4

 5. Chọn TXT (Văn bản) từ danh sách thả xuống.

  GoDaddy-BP-Configure-4-0

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Giá trị TXT

  TTL

  TXT (Text)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  1 hour

  GoDaddy-BP-Configure-4-1

 7. Chọn Finish.

  GoDaddy-BP-Configure-4-2

 8. Chọn Save Changes.

  GoDaddy-BP-Configure-4-3

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 5:59).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại GoDaddy bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-1

 2. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS Zone File.

  GoDaddy-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Add Record.

  GoDaddy-BP-Configure-1-4

 5. Chọn SRV (Service) từ danh sách thả xuống.

  GoDaddy-BP-Configure-5-0

 6. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị Record typeTTL từ danh sách thả xuống.)

  Record type

  Name

  Target

  Protocol

  Service

  Priority

  Weight

  Port

  TTL

  SRV (Service)

  @

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 hour

  SRV (Service)

  @

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 hour

  GoDaddy-BP-Configure-5-1

 7. Chọn Thêm Bản ghi Khác.

  (Bạn sẽ không chọn Kết thúc cho đến khi đã thêm bản ghi SRV khác.)

  GoDaddy-BP-Configure-5-2

 8. Tạo bản ghi SRV khác.

  Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

 9. Chọn Finish.

  GoDaddy-BP-Configure-5-3

 10. Chọn Save Changes.

  GoDaddy-BP-Configure-5-4

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×